Ευρετήριο Άρθρου

Ο «Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας» ιδρύθηκε το έτος 1921 και αποτελεί τον φορέα εκπροσώπησης του κλάδου των επιβατηγών πλοίων στην Ελλάδα.

Ο ΣΕΕΝ είναι θεσμικός συνομιλητής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και της Ελληνικής Κυβέρνησης για τη διαμόρφωση του ακτοπλοϊκού δικτύου και γενικότερα για όλα τα ζητήματα της επιβατηγού ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής. Ως κοινωνικός εταίρος διαπραγματεύεται και υπογράφει τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας πληρωμάτων και υπαλλήλων για τα πλοία ακτοπλοΐας, διεθνών γραμμών και κρουαζιέρας, ενώ είναι μέλος και του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ).

Σκοπός του ΣΕΕΝ είναι η προάσπιση, προαγωγή και προβολή της σημασίας και συμβολής της επιβατηγού ναυτιλίας στην ελληνική οικονομία, στην προώθηση του τουριστικού προϊόντος της Χώρας και στην ανάπτυξη των νησιωτικών περιοχών, καθώς και η ανάληψη πρωτοβουλιών και ενεργειών για τη βελτιστοποίηση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της επιβατηγού ναυτιλίας στην Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παγκοσμίως.

Αποστολή του είναι να συμβάλει στον περαιτέρω εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη της σύγχρονης ελληνικής επιβατηγού ναυτιλίας, που δημιουργεί ένα ανταγωνιστικό εθνικό κεφάλαιο στον ευρωπαϊκό και παγκόσμιο οικονομικό ανταγωνισμό.

 

1921-2021: 100 χρόνια ΣΕΕΝ

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας το 2021 συμπλήρωσε 100 χρόνια λειτουργίας. Ιδρύθηκε ως «Πανελλήνιος Ακτοπλοϊκή Ένωσις» κατά την πρώτη Γενική Συνέλευση των μελών της στις 30 Απριλίου 1921, προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικότερα τα προβλήματα της ελληνικής ακτοπλοΐας, σε μια εποχή κατά την οποία η Ελλάδα βρισκόταν επί σχεδόν εννέα ολόκληρα χρόνια σε εμπόλεμη κατάσταση σε διάφορα μέτωπα και η συμβολή της επιβατηγού ναυτιλίας υπήρξε ιστορική.

Με την υπογραφή της Συνθήκης των Σεβρών, τον Αύγουστο του 1920, είχε δημιουργηθεί ένα ελληνικό κράτος με τεράστιο ανάπτυγμα ακτών και τα επιβατηγά πλοία αποτελούσαν τα απαραίτητα αλλά και τα μοναδικά εργαλεία γεφύρωσης, που είχε ως αποτέλεσμα την προσθήκη ενός σημαντικού αριθμού πλοίων στον επιβατηγό στόλο. Για τον λόγο αυτό οι πλοιοκτήτες της ακτοπλοΐας αποφάσισαν στις αρχές του 1921 τη δημιουργία μίας Ένωσης προς τον σκοπό της καλύτερης εξυπηρέτησης των συμφερόντων τους.

Το πρώτο Καταστατικό που είχε συνταχθεί από τις 15 Μαρτίου 1921, εγκρίθηκε από το Πρωτοδικείο Πειραιά στις 19 Μαΐου του ίδιου έτους και σύμφωνα με αυτό δικαίωμα να είναι κανείς μέλος είχε «Πας Έλλην ή εταιρεία οιαδήποτε, ιδιοκτήτης επιβατηγού ακτοπλοϊκού πλοίου χωρητικότητας ολικής άνω των πενήντα κόρων διαχειριζόμενος είτε μη τούτο δύναται να αποτελέσει μέλος» και σκοπός της Ένωσης ήταν «η δια κοινής συνεργασίας μελέτη και εφαρμογή των μέσων προς προστασίαν και προαγωγήν της δρομολογιακής εν γένει συγκοινωνίας επί ευρύτερων βάσεων αναλόγως των τότε συνθηκών προς κοινόν όφελος».

 

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο 

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε κατά τη Γενική Συνέλευση της 30ής Απριλίου 1921, συγκρότησαν οι:

Λεωνίδας Εμπειρίκος (Πρόεδρος), Γεώργιος Θεοδωρακάκος (Αντιπρόεδρος), Ηλίας Βλασσόπουλος (Γεν. Γραμματέας), Δημήτριος Μερίντζος (Ταμίας) και μέλη οι Ελευθέριος Βελλιώτης, Αντώνιος Γιαννουλάτος, Παύλος Δημουλάκης, Νικόλαος Πανταλέων, Δημήτριος Παντελής

 

Ιδρυτικά Μέλη

Οι εταιρείες που συμμετείχαν στην ίδρυση της Πανελληνίου Ακτοπλοϊκής Ενώσεως ήταν οι εξής:

Ελληνική Εταιρεία Θαλασσίων Επιχειρήσεων (12 πλοία), Εθνική Ατμοπλοΐα της Ελλάδος (11 πλοία), Ατμοπλοΐα Αδελφών Γιαννουλάτου (9 πλοία), Ατμοπλοΐα Πανταλέων (6 πλοία), Ατμοπλοΐα Αδελφών Χατζηκωνσταντή (3 πλοία), Ατμοπλοΐα Ελ. Βελιώτη (3 πλοία), Ατμοπλοΐα Π. Δαμουλάκη (2 πλοία), Ατμοπλοΐα Αδελφών Παντελή (2 πλοία), Ατμοπλοΐα Κ. Τόγια (2 πλοία), Ηπειρωτική Ατμοπλοΐα (2 πλοία), Επτανησιακή Ατμοπλοΐα (2 πλοία), Νησιωτική Ατμοπλοΐα (2 πλοία), καθώς και οι "μονοβάπορες" Ατμοπλοΐα Γ. Κατράκη, Ατμοπλοΐα Γ.Γ. Αγγελάτου, Ατμοπλοΐα Φ. Καβουνίδου, Ατμοπλοΐα Αδελφών Ζησίμου, Ατμοπλοΐα Φωκίδος, Ατμοπλοΐα Αργολική Ε. Λεούση & Σία, Ατμοπλοΐα Αν. Μαυροκορδάτου, Κυμαϊκή Ατμοπλοΐα, Πειραϊκή Ατμοπλοΐα Κοτσοβίλη & Σία, Ατμοπλοΐα Παπαγιαννάκη & Σία, Κορινθιακή Ατμοπλοΐα, Πανευβοϊκή Ατμοπλοΐα, Ατμοπλοΐα Γ. Εμπειρίκου, Ατμοπλοΐα Αθανασούλα, Ατμοπλοΐα Πόρτολου - Μαρκέτου, Ατμοπλοΐα Ιθάκης, Ατμοπλοΐα Ν.Μ. Αθανασούλη.  

Στις 29 Ιουνίου 1921, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, προστέθηκαν 10 ακόμη ατμοπλοϊκές εταιρείες ως μέλη της Ένωσης, οι Πειραϊκή Ατμοπλοΐα Γ. Δομεστίνη (3 πλοία), Ατμοπλοΐα Μεσογείου - Ευξείνου (2 πλοία) και με 1 πλοίο οι Ατμοπλοΐα Ν. Κυριακίδου, Ατμοπλοΐα Πολυμέρη - Ρίγγα, Ατμοπλοΐα Σάμου Υιών Δ. Ιγγλέση, Ατμοπλοΐα Ηλία Κ. Χατζηκωνσταντή & Σία, Ελληνική Εταιρεία "Πατρίς", Ατμοπλοΐα Υιών Λεούση, Ατμοπλοΐα Καπετανάκη & Παπαγιαννάκη, Ατμοπλοΐα Κων. Γκιάφη & Σία.

Τα επόμενα χρόνια (1921-1924) είχαν προστεθεί στα μέλη της Ένωσης 15 ακόμη εταιρείες, οι Απ. Ρίγγα, Μ. Διακάκη, Κυκλαδική, Κεφαλληνιακή, Δωδεκανησιακή, Ιωνίας, Σαρωνικός, Ν.Ευσταθιάδου, Αναστασιάδου, Γεωργίου Γεωργίου, Στ. Έλληνα, Όσκαρ Δάριγκ, Αδελφών Μπιτούνη, Ευβοϊκή Δημ. Σερέτη και Ν.Α. Μαρίνου.

Τα εγγεγραμμένα πλοία στην Ένωση είχαν πλέον ξεπεράσει τα 100, ενώ με τη διάλυση της Διεύθυνσης Θαλασσίων Μεταφορών το 1922 (είχε συσταθεί από το ελληνικό κράτος για την αντιμετώπιση των αναγκών κατά τη διάρκεια των πολέμων), τα πλοία περιήλθαν στους φυσικούς τους πλοιοκτήτες, ο συνολικός αριθμός των οποίων ανήλθε σε 122.

 

Τα πρώτα δύσκολα χρόνια

Την εποχή εκείνη η Ένωση βρέθηκε κάτω από αντίξοες περιστάσεις, καθώς η Μικρασιατική Καταστροφή και η κατάλυση της Συνθήκης των Σεβρών προκάλεσαν την κατάρρευση της Ελλάδας "των πέντε θαλασσών και δύο ηπείρων" και ο τελικός καθορισμός των ελληνοτουρκικών συνόρων είχε ως αποτέλεσμα τον περιορισμό των ελληνικών ακτών. Η συνεισφορά του επιβατηγού στόλου υπήρξε καθοριστική τον Αύγουστο του 1922, όταν τα πλοία προσέγγισαν στα παράλια της Μικράς Ασίας διευκολύνοντας το σωστικό έργο στα υπό εγκατάλειψη εδάφη. 

Μοιραία η δραστηριότητα της ελληνικής ακτοπλοΐας περιορίστηκε στον στενό πλέον ελλαδικό χώρο (Αιγαίο, Ιόνιο και Κρητικό Πέλαγος), συρρικνώνοντας δραματικά τη διακίνηση επιβατών και εμπορευμάτων, καθώς παραδοσιακές γραμμές όπως της Αλεξάνδρειας, της Κωνσταντινούπολης, της Μαύρης Θάλασσας αλλά και της Αδριατικής έπαψαν να εξυπηρετούνται από τα ελληνικά επιβατηγά πλοία.

Την κρίσιμη κατάσταση που είχε περιέλθει η ακτοπλοΐα επιχείρησε να λύσει το Κράτος με διάταγμα για την εφαρμογή από την 1η Μαΐου 1927 ενιαίου Κρατικού Ναυλολογίου Επιβατών και Εμπορευμάτων, ενώ στο ίδιο διάταγμα καθορίζονταν οι φόροι και τα διάφορα τέλη και δικαιώματα επί των ναύλων.

Έναν χρόνο αργότερα αποφασίστηκε από τον τότε Πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο η σύσταση Επιτροπής ώστε να μελετηθούν στο σύνολό τους τα προβλήματα της ελληνικής ναυτιλίας, που είχε ως αποτέλεσμα την ίδρυση, στις 22 Μαΐου 1929, της ανώνυμης Εταιρείας "Ακτοπλοΐα της Ελλάδος (ΑΚΤΕΛ)", στην οποία ενσωματώθηκε η πλειοψηφία των ατμοπλοϊκών εταιρειών.

 

Η συμβολή της επιβατηγού ναυτιλίας στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο

Με την κήρυξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού έθεσε σε εφαρμογή το σχέδιο θαλασσίων μεταφορών και ως τις 31 Οκτωβρίου 1940 είχε ολοκληρωθεί η επίταξη 47 συνολικά επιβατηγών πλοίων, 3 εκ των οποίων μετασκευάστηκαν σε νοσοκομειακά. Τον Νοέμβριο του 1940 με την εξέλιξη των πολεμικών γεγονότων οι ανάγκες αυξάνονταν και τη λύση έδωσαν ξανά τα πλοία, όταν τα 4/5 του συνόλου των εφοδίων για την υποστήριξη του Στρατού στο αλβανικό μέτωπο μεταφέρθηκαν από τη θάλασσα. Παράλληλα, για να καλυφθούν οι αναγκαίες μετακινήσεις και ο επισιτισμός του πληθυσμού διατέθηκαν 12 πλοία της ακτοπλοΐας. 

Μεταξύ 6ης Απριλίου και 31ης Μαΐου 1941, κατά τη διάρκεια της γερμανικής εισβολής στην Ελλάδα, ο ακτοπλοϊκός στόλος καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς κι ενώ προηγουμένως είχε προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες στον ελληνοϊταλικό πόλεμο, χωρίς απώλειες.

Από τους γερμανικούς βομβαρδισμούς βυθίστηκαν στο λιμάνι του Πειραιά 9 πλοία, στην Κρήτη 17, σε διάφορες ελληνικές ακτές 88, ενώ 13 κατελήφθησαν από τους εισβολείς, τα οποία βυθίστηκαν κι αυτά αργότερα. Στη διάρκεια του πολέμου η ελληνική επιβατηγός ναυτιλία έχασε το 96% του στόλου της, καθώς τα πλοία που διασώθηκαν το διάστημα αυτό ήταν μόλις 5. 

Τα Γραφεία της Ένωσης στεγάζονταν από την ίδρυσή της στο Μέγαρο Γιαννουλάτου στον Πειραιά, όμως μετά την κατάρρευση του αλβανικού μετώπου και την είσοδο των Γερμανών στην Ελλάδα, στις 6 Ιουνίου 1941, το κτίριο επιτάχθηκε από τα γερμανικά στρατεύματα και ο τότε Πρόεδρος Παναγής Γιαννουλάτος προχώρησε εσπευσμένα στην εκκένωσή του, μεταφέροντας προσωρινά τα αρχεία του σωματείου στο Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, αν και μετά τη βύθιση σχεδόν όλου του ακτοπλοϊκού στόλου και κατά το διάστημα της κατοχής, η ύπαρξη της Ένωσης ήταν άνευ αντικειμένου. 

Η Ένωση ενεργοποιήθηκε ξανά μετά την απελευθέρωση της Ελλάδας και η πρώτη μεταπολεμική Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε στις 9 Νοεμβρίου 1945. Το ελληνικό κράτος δεν είχε φροντίσει την ασφάλιση των επιταγμένων επιβατηγών πλοίων σε μεγάλους ασφαλιστικούς οργανισμούς του εξωτερικού, ωστόσο ένας μόλις χρόνος υπήρξε αρκετός ώστε το 1946 να αποκατασταθεί με ιδιωτική πρωτοβουλία το δίκτυο εσωτερικών θαλάσσιων συγκοινωνιών, στην αρχή με μικρότερα επιβατηγά πλοία και αργότερα με μεγαλύτερα.

 

Ένωση Εφοπλιστών Επιβατηγών Πλοίων

Με τη μεταστροφή πολλών ακτοπλοϊκών σκαφών από πλοία τακτικών ακτοπλοϊκών γραμμών σε κρουαζιερόπλοια, παρατηρήθηκε μια διαφοροποίηση των εφοπλιστικών συμφερόντων και αιτημάτων, με αποτέλεσμα το καταστατικό της Ένωσης, που ίσχυε από το 1930 με επουσιώδεις τροποποιήσεις, να μην εξυπηρετεί πλέον και να χρήζει εκσυγχρονισμού.   

Το 1969 με τροποποίηση του Καταστατικού η επωνυμία της Ένωσης έγινε «Ένωσις Εφοπλιστών Επιβατηγών Πλοίων». Είχε προηγηθεί η σχετική απόφαση στη Γενική Συνέλευση της 27ης Δεκεμβρίου 1968, με το σκεπτικό ότι η νέα επωνυμία «αφ' ενός μεν είναι πλέον αντιπροσωπευτική του αντικειμένου της Ενώσεως, αφ' ετέρου δε επιτρέπει τη δυνατότητα συμμετοχής πλοιοκτητών ασχολουμένων με την εκμετάλλευσιν παντός τύπου και κατηγορίας επιβατηγών πλοίων εις τρόπον ώστε να καταστεί δυνατή η συμμετοχή, σε μίαν ευρύτεραν της παρούσης Ένωσιν, πάντων των με το επιβατηγόν πλοίον ασχολουμένων».

Τη δεκαετία του 1970 η ελληνική επιβατηγός ναυτιλία είχε διαμορφωθεί ως εξής: Υπερωκεάνιος Ναυτιλία, Τουριστική Ναυτιλία, Επιβατηγά - Οχηματαγωγά Διεθνών Πλόων, Επιβατηγά - Οχηματαγωγά Εσωτερικών Γραμμών και Πορθμεία. 

 

Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας

Το 2004 με νέα τροποποίηση του Καταστατικού μετονομάστηκε σε «Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας», όπως ισχύει μέχρι σήμερα. Είχε εγκριθεί ομόφωνα στη Γενική Συνέλευση τον Ιανουάριο του ίδιου έτους κι έπειτα από τις προβλεπόμενες διαδικασίες κύρωσης από το Πρωτοδικείο επισημοποιήθηκε την 28η Δεκεμβρίου 2004, ώστε «να διευρυνθούν οι στόχοι και σκοποί του Συνδέσμου, με την εγγραφή μελών που αναπτύσσουν κάθε είδους δραστηριότητα στις θαλάσσιες μεταφορές με επιβατηγά και επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία».

Σήμερα, μέλη του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας είναι ελληνικές και ευρύτερα κοινοτικές πλοιοκτήτριες και διαχειρίστριες εταιρείες επιβατηγών - οχηματαγωγών και επιβατηγών εν γένει πλοίων, τα οποία δραστηριοποιούνται στον χώρο της ακτοπλοΐας, των διεθνών γραμμών και της κρουαζιέρας.


 Διατελέσαντες Πρόεδροι

Οι διατελέσαντες Πρόεδροι του Συνδέσμου, από την ίδρυσή του το 1921 μέχρι σήμερα:

Λεωνίδας Α. Εμπειρίκος (1872-1947), Πρόεδρος το 1921

Από τους ιδρυτές και πρώτος Πρόεδρος της Ένωσης, συνιδρυτής της εταιρείας "Εθνική Ατμοπλοΐα της Ελλάδος" το 1909. Γεννημένος στην Άνδρο εξελέγη τρεις φορές βουλευτής Κυκλάδων, ενώ από 14 Ιουνίου 1917 μέχρι 18 Ιανουαρίου 1918 χρημάτισε Υπουργός Επισιτισμού και Αυταρκείας στην κυβέρνηση Βενιζέλου. Υπήρξε επίσης πρώτος Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Εθνικής Οικονομίας.

 

Νικόλαος Π. Πανταλέων, Πρόεδρος το 1924

Γιος του Παναγιώτη Πανταλέοντος, μετά τον θάνατο του οποίου το 1914 μαζί με τον αδελφό του Δημοσθένη ανέλαβαν την εταιρεία "Ατμοπλοΐα Πανταλέοντος" και υπό την επωνυμία "Υιοί Π. Πανταλέοντος" συνέχισαν το έργο της επί 12 έτη. Αργότερα συμμετείχε στην ίδρυση της εταιρείας "Ακτοπλοΐα της Ελλάδος (ΑΚΤΕΛ)".

 

Γεώργιος Α. Ποταμιάνος (1868-1932), Πρόεδρος 1925-1932

Γεννήθηκε στην Κεφαλονιά. Στα 18 του χρόνια απέκτησε δίπλωμα πλοιάρχου και στα 23 του σε συνεργασία με τον πατέρα του απέκτησε το πρώτο του καράβι. Ιδρυτής της εταιρείας "Ηπειρωτική Ατμοπλοΐα", το 1919 μετέφερε την έδρα της στον Πειραιά. Από τους ιδρυτές της Ένωσης της οποίας χρημάτισε Πρόεδρος ως το 1932, χρονιά του θανάτου του. 

 

Αθανάσιος Στ. Μανουηλίδης (1888-1954), Πρόεδρος 1933-1935

Γεννήθηκε στη Ραιδεστό. Το 1926 μαζί με τα αδέλφια του Μανώλη και Γιώργο ίδρυσαν την εταιρεία "Ατμοπλοΐα Μανουηλίδη". Συνιδρυτής το 1939 της εταιρείας "Ελληνικαί Μεσογειακαί Γραμμαί Α.Ε. (ΕΛΜΕΣ)" και Διευθύνων Σύμβουλος αυτής, μέχρι τον θάνατό του τον Μάιο του 1954.

 

Λεόντιος Τεργιάζος (1881-1936), Πρόεδρος το 1936

Καταγόταν από την Κωνσταντινούπολη αλλά είχε γεννηθεί στη Ραιδεστό. Από πολύ νέος ασχολήθηκε με τις εμπορικές και ναυτιλιακές εργασίες και εξελίχθηκε σε εφοπλιστή φορτηγών και επιβατηγών πλοίων, μετά την εγκατάστασή του στον Πειραιά. Ανέλαβε καθήκοντα Προέδρου της Ένωσης το 1936, απεβίωσε όμως αιφνιδίως τον Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς.


Παναγής Α. Γιαννουλάτος (1905-1961), Πρόεδρος 1937-1948

Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Συμμετείχε το 1929 στην ίδρυση της εταιρείας "Ακτοπλοΐα της Ελλάδος (ΑΚΤΕΛ)", ενώ δέκα χρόνια αργότερα το 1939 ήταν συνιδρυτής της εταιρείας "Ελληνικαί Μεσογειακαί Γραμμαί Α.Ε. (ΕΛΜΕΣ)". Υπήρξε επίσης αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών και Γενικός Γραμματέας του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος.

 

Αναστάσιος Γ. Ποταμιάνος (1901-1975), Πρόεδρος 1948-1952

Πρωτότοκος γιος του Γεωργίου Ποταμιάνου, μετά τον θάνατο του οποίου το 1932 ανέλαβε τη διεύθυνση της "Ηπειρωτικής". Το 1953 εγκαινίασε τον τομέα της κρουαζιέρας στην Ελλάδα με το επιβατηγό πλοίο "Σεμίραμις", το οποίο μετασκευάσθηκε σε περιηγητικό, εκτελώντας τακτικές κρουαζιέρες στο Αιγαίο. Χρημάτισε Υπουργός Συγκοινωνιών στην κυβέρνηση Πιπινέλη από 17 Ιουνίου μέχρι 29 Σεπτεμβρίου 1963, ενώ υπήρξε και συγγραφέας του βιβλίου "Συμβολή εις την μελέτη του ναυτιλιακού προβλήματος", που εκδόθηκε το 1945.

 

Σπυρίδων Στ. Τυπάλδος (1893-1993), Πρόεδρος 1953-1955

Γεννήθηκε στην Κεφαλονιά. Μαζί με τον αδελφό του Χαράλαμπο ίδρυσαν το 1934 την εταιρεία "Ατμοπλοΐα Αιγαίου". Οραματίστηκε και υλοποίησε το πρώτο ελληνικό διαφημιστικό φιλμ για τα αξιοθέατα των ελληνικών νησιών, ενώ καθιέρωσε τον θεσμό των κατασκηνώσεων στην Ελλάδα.

 

Χαράλαμπος Στ. Τυπάλδος (1897-1986), Πρόεδρος 1956-1966

Μικρότερος αδελφός του Σπυρίδωνα Τυπάλδου, τον οποίο διαδέχθηκε στην προεδρία της Ένωσης το 1956. Σταδιοδρόμησε στον χώρο της ακτοπλοΐας με την εταιρεία "Ατμοπλοΐα Αιγαίου", παράλληλα όμως υπήρξε πρωτοπόρος καθιερώνοντας τις μαζικές λαϊκές κρουαζιέρες στα ελληνικά νησιά.

 

Νικόλαος Φ. Καβουνίδης (1912-1977), Πρόεδρος 1967-1977

Γεννήθηκε στην Τρίγλια της Μικράς Ασίας. Σπούδασε νομικά και το 1943 πήρε άδεια δικηγορίας, συνέχισε ωστόσο την οικογενειακή παράδοση διευθύνοντας την εταιρεία "Ακτοπλοΐα Καβουνίδου Α.Ε."  Συμμετείχε στα Δ.Σ. της Ένωσης από την ενεργοποίησή της μεταπολεμικά τον Νοέμβριο του 1945 ως Γενικός Γραμματέας και από το 1967 ως Πρόεδρος, θέση που διατήρησε μέχρι τον θάνατό του, τον Ιανουάριο του 1977.


Κωνσταντίνος Α. Ρίγγας (1913-2004), Πρόεδρος 1977-1979

Γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη. Σπούδασε νομικά στο Παρίσι, από όπου πήρε το διδακτορικό του δίπλωμα το 1938. Εγκαινίασε την εφοπλιστική του σταδιοδρομία ως σύμβουλος της εταιρείας "Ακτοπλοΐα της Ελλάδος (ΑΚΤΕΛ)", ενώ για πολλά χρόνια διατέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος της εταιρείας "Ελληνικαί Μεσογειακαί Γραμμαί Α.Ε. (ΕΛΜΕΣ)".

 

Ανδρέας Α. Ποταμιάνος (1933-2021), Πρόεδρος 1980-2002

Γεννήθηκε στον Πειραιά. Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Ναυτικό Δίκαιο στο London School of Economics. Το 1961 έγινε μέλος της Διοίκησης της "Ηπειρωτικής" και το 1975 μετά τον θάνατο του πατέρα του Αναστάσιου, ανέλαβαν με τον αδελφό του Γιώργο τη Διεύθυνση της εταιρείας. Συμμετείχε στα Δ.Σ. της Ένωσης από το 1967 και ήταν ο μακροβιότερος Πρόεδρος αυτής με θητεία 23 ετών. Υπήρξε επίσης Πρόεδρος των Special Olympics Ελλάδος και του Ναυτικού Ομίλου Ελλάδος. Το 2003 ανακηρύχθηκε Επίτιμος Πρόεδρος του Συνδέσμου.

 

Περικλής Στ. Παναγόπουλος (1935-2019), Πρόεδρος 2003-2008

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε στην Ελβετία και αμέσως μετά εργάσθηκε στην εταιρεία του Ευγένιου Ευγενίδη. Το 1971 ίδρυσε την εταιρεία "Royal Cruise Line", ενώ το 1995 με τα νεότευκτα πλοία της "Superfast Ferries"  δραστηριοποιήθηκε στην Αδριατική και από το 1999 με την "Blue Star Ferries" και στην ακτοπλοΐα. Υπήρξε επίσης Πρόεδρος του Ελληνικού Νηογνώμονα. Το 2009 ανακηρύχθηκε Επίτιμος Πρόεδρος του Συνδέσμου.

 

Μάρκος Α. Φόρος, Πρόεδρος 2009-2011

Γεννήθηκε το 1948 στη Χίο. Σπούδασε στο London School of Economics and Political Science και συνέχισε στο Harvard Graduate School of Business Administration. Το 1976 ξεκίνησε στον Όμιλο Χανδρή και από το 1987 δραστηριοποιήθηκε στις διεθνείς κρουαζιέρες. Συμμετείχε στα Δ.Σ. της Ένωσης από το 1991, ενώ επί προεδρίας του το 2009 ο Σύνδεσμος απέκτησε ιδιόκτητα γραφεία.

 

Απόστολος Κ. Βεντούρης, Πρόεδρος 12/10/2011-13/9/2012


Μιχαήλ Γ. Σακέλλης, Πρόεδρος 2012-2021

 

Γεννήθηκε το 1947 στην Αθήνα. Σπούδασε οικονομικά στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στα ναυτιλιακά στο Λονδίνο. Το 1975 ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του στη ναυτιλία και το 1979 ως Εμπορικός Διευθυντής στη "Strintzis Lines" και μετέπειτα στην "Blue Star Ferries", στην οποία το 2004 ανέλαβε τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου. Το 2022 ανακηρύχθηκε Επίτιμος Πρόεδρος του Συνδέσμου.

 

Σπυρίδων Χ. Πασχάλης, Πρόεδρος 2022-2023

Γεννήθηκε το 1971 στην Αθήνα. Σπούδασε οικονομικά στο Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδας και έλαβε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών MBA Finance στο Λονδίνο. Το 2012 ανέλαβε Διευθύνων Σύμβουλος της Attica Group” , όντας στο δυναμικό της από το 1996, ενώ έχει διατελέσει Διευθύνων Σύμβουλος της "Superfast Ferries" από το 2008.

 

Διονύσιος Γ. Θεοδωράτος, Πρόεδρος 2023-

Γεννήθηκε το 1967 στην Αθήνα. Έχει πτυχίο marketing και διαφήμισης και το 1996 ανέλαβε υπεύθυνος διαφήμισης και marketing στη "Strintzis Lines" και μετέπειτα στην "Blue Star Ferries", στην οποία το 2004 ανέλαβε Εμπορικός Διευθυντής. Από το 2016 είναι Επιτελικός Διευθυντής Εμπορικής Εκμετάλλευσης της "Attica Group"  διατηρώντας παράλληλα και τη θέση του Διευθυντή Marketing


Διοικητικά Συμβούλια 1921-σήμερα

1921 (Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που συγκροτήθηκε στις 30 Απριλίου 1921)

Πρόεδρος: Λεωνίδας Εμπειρίκος, Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Θεοδωρακάκος, Γεν. Γραμματέας: Ηλίας Βλασσόπουλος, Ταμίας: Δημήτριος Μερίντζος, Μέλη: Ελευθέριος Βελλιώτης, Αντώνιος Γιαννουλάτος, Παύλος Δημουλάκης, Νικόλαος Πανταλέων, Δημήτριος Παντελής.

1924

Πρόεδρος: Νικόλαος Πανταλέων, Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Χαραλαμπής, Γεν. Γραμματέας: Γεώργιος Γεωργίου, Ταμίας: Δημήτριος Μερίντζος, Σύμβουλοι: Νικόλαος Ευσταθιάδης, Σωκράτης Ιγγλέσης, Φίλιππος Καβουνίδης, Μάρκος Παληός, Ευάγγελος Τόγιας.

1930 (Οι αρχαιρεσίες πραγματοποιήθηκαν τον Δεκέμβριο του 1929)

Πρόεδρος: Γεώργιος Ποταμιάνος, Αντιπρόεδρος: Σωκράτης Ιγγλέσης, Γεν. Γραμματέας: Τάκης Ασημακόπουλος, Ταμίας: Ιωάννης Τσέγκας, Μέλη: Γεώργιος Παπαγιαννάκης, Δημήτριος Πετρατζάς, Δημήτριος Σερέτης, Λεόντιος Τεργιάζος, Ευάγγελος Τόγιας.

1931 (Οι αρχαιρεσίες πραγματοποιήθηκαν στις 11 Δεκεμβρίου 1930)

Πρόεδρος: Γεώργιος Ποταμιάνος, Αντιπρόεδρος: Σωκράτης Ιγγλέσης, Γεν. Γραμματέας: Τάκης Ασημακόπουλος, Ταμίας: Ιωάννης Τσέγκας, Μέλη: Γεώργιος Παπαγιαννάκης, Δημήτριος Πετρατζάς, Δημήτριος Σερέτης, Θεοδόσιος Συνοδινός, Λεόντιος Τεργιάζος.

1932 (Οι αρχαιρεσίες πραγματοποιήθηκαν στις 9 Δεκεμβρίου 1931)

Πρόεδρος: Γεώργιος Ποταμιάνος, Αντιπρόεδρος: Σωκράτης Ιγγλέσης, Γεν. Γραμματέας: Τάκης Ασημακόπουλος, Ταμίας: Ιωάννης Τσέγκας, Μέλη: Γεώργιος Παπαγιαννάκης, Δημήτριος Πετρατζάς, Δημήτριος Σερέτης, Θεοδόσιος Συνοδινός, Λεόντιος Τεργιάζος.

Στις 5 Φεβρουαρίου 1932 τροποποιήθηκε το Καταστατικό και τα μέλη μειώθηκαν σε 7. Στις αρχαιρεσίες της 16ης Μαρτίου 1932 το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε ως εξής:

Πρόεδρος: Γεώργιος Ποταμιάνος, Αντιπρόεδρος: Αθανάσιος Μανουηλίδης, Γεν. Γραμματέας: Παναγής Γιαννουλάτος, Ταμίας: Ιωάννης Τσέγκας, Σύμβουλοι: Σωκράτης Ιγγλέσης, Δημήτριος Πετρατζάς, Λεόντιος Τεργιάζος.

1933 (Οι αρχαιρεσίες πραγματοποιήθηκαν στις 9 Δεκεμβρίου 1932)

Πρόεδρος: Αθανάσιος Μανουηλίδης, Αντιπρόεδρος: Παναγής Γιαννουλάτος, Γεν. Γραμματέας: Αναστάσιος Ποταμιάνος, Ταμίας: Ιωάννης Τσέγκας, Σύμβουλοι: Σωκράτης Ιγγλέσης, Δημήτριος Πετρατζάς, Λεόντιος Τεργιάζος.

1934 (Οι αρχαιρεσίες πραγματοποιήθηκαν στις 19 Δεκεμβρίου 1933)

Πρόεδρος: Αθανάσιος Μανουηλίδης, Αντιπρόεδρος: Παναγής Γιαννουλάτος, Γεν. Γραμματέας: Αναστάσιος Ποταμιάνος, Ταμίας: Ιωάννης Τσέγκας, Σύμβουλοι: Σωκράτης Ιγγλέσης, Δημήτριος Πετρατζάς, Λεόντιος Τεργιάζος.

1935 (Οι αρχαιρεσίες πραγματοποιήθηκαν στις 8 Δεκεμβρίου 1934)

Πρόεδρος: Αθανάσιος Μανουηλίδης, Αντιπρόεδρος: Παναγής Γιαννουλάτος, Γεν. Γραμματέας: Αναστάσιος Ποταμιάνος, Ταμίας: Ιωάννης Τσέγκας, Σύμβουλοι: Σωκράτης Ιγγλέσης, Δημήτριος Πετρατζάς, Λεόντιος Τεργιάζος.

1936 (Οι αρχαιρεσίες πραγματοποιήθηκαν στις 11 Δεκεμβρίου 1935)

Πρόεδρος: Λεόντιος Τεργιάζος, Αντιπρόεδρος: Σωκράτης Ιγγλέσης, Γεν. Γραμματέας: Αναστάσιος Ποταμιάνος, Ταμίας: Ιωάννης Τσέγκας, Σύμβουλοι: Παναγής Γιαννουλάτος, Αθανάσιος Μανουηλίδης, Δημήτριος Σερέτης.

1937 (Οι αρχαιρεσίες πραγματοποιήθηκαν στις 22 Δεκεμβρίου 1936)

Πρόεδρος: Παναγής Γιαννουλάτος, Αντιπρόεδρος: Αθανάσιος Μανουηλίδης, Γεν. Γραμματέας: Αναστάσιος Ποταμιάνος, Ταμίας: Ιωάννης Τσέγκας, Σύμβουλοι: Παναγιώτης Αγγελάτος, Κωνσταντίνος Λυκούδης, Δημήτριος Σερέτης.

Ο Παναγιώτης Αγγελάτος αποχώρησε όταν πώλησε το μοναδικό του ατμόπλοιο και αντικαταστάθηκε από τον Ιωάννη Τόγια.

1938 (Οι αρχαιρεσίες πραγματοποιήθηκαν στις 20 Δεκεμβρίου 1937)

Πρόεδρος: Παναγής Γιαννουλάτος, Αντιπρόεδρος: Αθανάσιος Μανουηλίδης, Γεν. Γραμματέας: Αναστάσιος Ποταμιάνος, Ταμίας: Ιωάννης Τσέγκας, Σύμβουλοι: Σωκράτης Ιγγλέσης, Κωνσταντίνος Λυκούδης, Βασίλειος Μαρκέτος.

1939 (Οι αρχαιρεσίες πραγματοποιήθηκαν στις 14 Δεκεμβρίου 1938)

Πρόεδρος: Παναγής Γιαννουλάτος, Αντιπρόεδρος: Αθανάσιος Μανουηλίδης, Γεν. Γραμματέας: Αναστάσιος Ποταμιάνος, Ταμίας: Ιωάννης Τσέγκας, Σύμβουλοι: Βασίλειος Βερνίκος, Σωκράτης Ιγγλέσης, Κωνσταντίνος Λυκούδης.

1946 (Οι αρχαιρεσίες πραγματοποιήθηκαν στις 9 Νοεμβρίου 1945)

Πρόεδρος: Παναγής Γιαννουλάτος, Αντιπρόεδρος: Φωκίων Ποταμιάνος, Γεν. Γραμματέας: Νικόλαος Καβουνίδης, Ταμίας: Ιωάννης Τσέγκας, Σύμβουλοι: Σταύρος Θεοφανίδης, Αθανάσιος Μανουηλίδης, Ιωάννης Τόγιας.

1948 (Οι αρχαιρεσίες πραγματοποιήθηκαν στις 6 Νοεμβρίου 1948)

Πρόεδρος: Αναστάσιος Ποταμιάνος, Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Τόγιας, Γεν. Γραμματέας: Νικόλαος Καβουνίδης, Ταμίας: Ιωάννης Τσέγκας, Σύμβουλοι: Θεόδωρος Γρηγοράκης, Χαράλαμπος Τυπάλδος, Γεώργιος Χαδούλης.

1950 (Οι αρχαιρεσίες πραγματοποιήθηκαν στις 16 Ιανουαρίου 1950)

Πρόεδρος: Αναστάσιος Ποταμιάνος, Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Τόγιας, Γεν. Γραμματέας: Νικόλαος Καβουνίδης, Ταμίας: Ιωάννης Τσέγκας, Σύμβουλοι: Ιωάννης Λάτσης, Αλέξανδρος Σιγάλας, Χαράλαμπος Τυπάλδος.

1951 (Οι αρχαιρεσίες πραγματοποιήθηκαν στις 19 Απριλίου 1951)

Πρόεδρος: Αναστάσιος Ποταμιάνος, Αντιπρόεδρος: Ευάγγελος Τόγιας, Γεν. Γραμματέας: Νικόλαος Καβουνίδης, Ταμίας: Νικόλαος Διαπούλης, Σύμβουλοι: Γεώργιος Βατικιώτης, Θεόδωρος Γρηγοράκης, Σπυρίδων Τυπάλδος.

1953 (Οι αρχαιρεσίες πραγματοποιήθηκαν στις 29 Δεκεμβρίου 1952)

Πρόεδρος: Σπυρίδων Τυπάλδος, Αντιπρόεδρος: Αλέξανδρος Σιγάλας, Γεν. Γραμματέας: Νικόλαος Καβουνίδης, Ταμίας: Ευάγγελος Τόγιας, Σύμβουλοι: Θεόδωρος Γρηγοράκης, Νικόλαος Διαπούλης, Πέτρος Ποταμιάνος.

1954

Οι αρχαιρεσίες του 1954 αναβλήθηκαν λόγω απουσίας του Σπυρίδωνα Τυπάλδου στο εξωτερικό. Ο Αντιπρόεδρος Αλέξανδρος Σιγάλας λόγω ασθενείας αντικαταστάθηκε από τον Θεόδωρο Λογοθέτη.

1955 (Οι αρχαιρεσίες πραγματοποιήθηκαν στις 21 Απριλίου 1955)

Πρόεδρος: Σπυρίδων Τυπάλδος, Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Τόγιας, Γεν. Γραμματέας: Νικόλαος Καβουνίδης, Ταμίας: Ιωάννης Τρύπος, Σύμβουλοι: Νικόλαος Διαπούλης, Λάζαρος Λαγάς, Θεόδωρος Λογοθέτης.

1956 (Οι αρχαιρεσίες πραγματοποιήθηκαν στις 28 Ιανουαρίου 1956)

Πρόεδρος: Χαράλαμπος Τυπάλδος, Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Τόγιας, Γεν. Γραμματέας: Νικόλαος Καβουνίδης, Ταμίας: Ιωάννης Τρύπος, Σύμβουλοι: Νικόλαος Διαπούλης, Λάζαρος Λαγάς, Θεόδωρος Λογοθέτης.

1957 (Οι αρχαιρεσίες πραγματοποιήθηκαν στις 7 Ιανουαρίου 1957)

Πρόεδρος: Χαράλαμπος Τυπάλδος, Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Τόγιας, Γεν. Γραμματέας: Νικόλαος Καβουνίδης, Ταμίας: Ιωάννης Τρύπος, Σύμβουλοι: Νικόλαος Διαπούλης, Λάζαρος Λαγάς, Θεόδωρος Λογοθέτης.

1961 (Οι αρχαιρεσίες πραγματοποιήθηκαν στις 27 Ιανουαρίου 1961)

Πρόεδρος: Χαράλαμπος Τυπάλδος, Αντιπρόεδρος: Πέτρος Ποταμιάνος, Γεν. Γραμματέας: Νικόλαος Καβουνίδης, Ταμίας: Όμηρος Κολοκοτρώνης, Σύμβουλοι: Θεόδωρος Λογοθέτης, Ευάγγελος Τόγιας,  Ιωάννης Τρύπος.

1962 (Οι αρχαιρεσίες πραγματοποιήθηκαν στις 8 Φεβρουαρίου 1962)

Πρόεδρος: Χαράλαμπος Τυπάλδος, Αντιπρόεδρος: Πέτρος Ποταμιάνος, Γεν. Γραμματέας: Νικόλαος Καβουνίδης, Ταμίας: Όμηρος Κολοκοτρώνης, Σύμβουλοι: Θεόδωρος Λογοθέτης, Ευάγγελος Τόγιας,  Ιωάννης Τρύπος.

1967 (Οι αρχαιρεσίες πραγματοποιήθηκαν στις 3 Φεβρουαρίου 1967)

Πρόεδρος: Νικόλαος Καβουνίδης, Αντιπρόεδρος: Θεόδωρος Λογοθέτης, Γεν. Γραμματέας: Γεώργιος Δρακόπουλος, Ταμίας: Παναγιώτης Κονταρίνης, Σύμβουλοι: Αντώνιος Γιαννουλάτος, Κωνσταντίνος Ευθυμιάδης, Ανδρέας Ποταμιάνος.

1968 (Οι αρχαιρεσίες πραγματοποιήθηκαν στις 7 Φεβρουαρίου 1968)

Πρόεδρος: Νικόλαος Καβουνίδης, Αντιπρόεδρος: Θεόδωρος Λογοθέτης, Γεν. Γραμματέας: Γεώργιος Δρακόπουλος, Ταμίας: Παναγιώτης Κονταρίνης, Σύμβουλοι: Αντώνιος Γιαννουλάτος, Κωνσταντίνος Ευθυμιάδης, Ανδρέας Ποταμιάνος.

1969 (Οι αρχαιρεσίες πραγματοποιήθηκαν στις 27 Δεκεμβρίου 1968)

Πρόεδρος: Νικόλαος Καβουνίδης, Αντιπρόεδρος: Θεόδωρος Λογοθέτης, Γεν. Γραμματέας: Ανδρέας Ποταμιάνος, Ταμίας: Πέτρος Ποταμιάνος, Σύμβουλοι: Αντώνιος Γιαννουλάτος, Παναγιώτης Κονταρίνης, Νικόλαος Μιαούλης.

Στις 11 Ιουλίου 1969 διενεργήθηκαν αρχαιρεσίες λόγω τροποποίησης του Καταστατικού και αλλαγή της θητείας σε διετή.

Πρόεδρος: Νικόλαος Καβουνίδης, Αντιπρόεδρος: Θεόδωρος Λογοθέτης, Γεν. Γραμματέας: Νικόλαος Μιαούλης, Ταμίας: Κωνσταντίνος Λάτσης, Μέλη: Γεώργιος Δρακόπουλος, Πέτρος Ποταμιάνος, Κωνσταντίνος Ρίγγας.

1970-1971 (Οι αρχαιρεσίες πραγματοποιήθηκαν στις 28 Ιανουαρίου 1970)

Πρόεδρος: Νικόλαος Καβουνίδης, Αντιπρόεδρος: Ανδρέας Ποταμιάνος, Γεν. Γραμματέας: Νικόλαος Μιαούλης, Ταμίας: Γεώργιος Δρακόπουλος, Μέλη: Νικόλαος Βατικιώτης, Θεόδωρος Λογοθέτης, Κωνσταντίνος Ρίγγας.

1972-1973 (Οι αρχαιρεσίες πραγματοποιήθηκαν στις 31 Ιανουαρίου 1972)

Πρόεδρος: Νικόλαος Καβουνίδης, Αντιπρόεδρος: Ανδρέας Ποταμιάνος, Γεν. Γραμματέας: Νικόλαος Μιαούλης, Ταμίας: Νικόλαος Βατικιώτης, Μέλη: Θεόδωρος Λογοθέτης, Σπυρίδων Μαυρίκης, Κωνσταντίνος Ρίγγας.

1974-1975 (Οι αρχαιρεσίες πραγματοποιήθηκαν στις 16 Ιανουαρίου 1974)

Πρόεδρος: Νικόλαος Καβουνίδης, Αντιπρόεδρος: Ανδρέας Ποταμιάνος, Γεν. Γραμματέας: Νικόλαος Μιαούλης, Ταμίας: Νικόλαος Βατικιώτης, Μέλη: Θεόδωρος Μαγιάσης, Σπυρίδων Μαυρίκης, Κωνσταντίνος Ρίγγας.

1976-1977 (Οι αρχαιρεσίες πραγματοποιήθηκαν στις 24 Ιανουαρίου 1976)

Πρόεδρος: Νικόλαος Καβουνίδης, Αντιπρόεδρος: Ανδρέας Ποταμιάνος, Γεν. Γραμματέας: Κωνσταντίνος Ρίγγας, Ταμίας: Ζαννής Ξενιός, Μέλη: Αριστομένης Καραγεώργης, Φωκίων Φραγκαντώνης, Φραγκίσκος Φραγκουδάκης.

Στις 19 Ιανουαρίου 1977 διενεργήθηκαν αρχαιρεσίες, λόγω αιφνίδιου θανάτου του Νικόλαου Καβουνίδη.

Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Ρίγγας, Αντιπρόεδρος: Ανδρέας Ποταμιάνος, Γεν. Γραμματέας: Βασίλειος Καβουνίδης, Ταμίας: Ζαννής Ξενιός, Μέλη: Αριστομένης Καραγεώργης, Φωκίων Φραγκαντώνης, Φραγκίσκος Φραγκουδάκης.

1978-1979 (Οι αρχαιρεσίες πραγματοποιήθηκαν στις 25 Ιανουαρίου 1978)

Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Ρίγγας, Αντιπρόεδρος: Ανδρέας Ποταμιάνος, Γεν. Γραμματέας: Βασίλειος Καβουνίδης, Ταμίας: Ζαννής Ξενιός, Μέλη: Αριστομένης Καραγεώργης, Ιωάννης Περράκης, Φραγκίσκος Φραγκουδάκης.

1980-1981 (Οι αρχαιρεσίες πραγματοποιήθηκαν στις 23 Ιανουαρίου 1980)

Πρόεδρος: Ανδρέας Ποταμιάνος, Αντιπρόεδρος: Βασίλειος Καβουνίδης, Γεν. Γραμματέας: Φραγκίσκος Φραγκουδάκης, Ταμίας: Ζαννής Ξενιός, Μέλη: Αριστομένης Καραγεώργης, Ιωάννης Περράκης, Κωνσταντίνος Ρίγγας.

1982-1983 (Οι αρχαιρεσίες πραγματοποιήθηκαν στις 21 Ιανουαρίου 1982)

Πρόεδρος: Ανδρέας Ποταμιάνος, Αντιπρόεδρος: Βασίλειος Καβουνίδης, Γεν. Γραμματέας: Φραγκίσκος Φραγκουδάκης, Ταμίας: Ζαννής Ξενιός, Μέλη: Ιωάννης Περράκης, Κωνσταντίνος Ρίγγας, Βασίλειος Τζαβάρας.

1984-1985 (Οι αρχαιρεσίες πραγματοποιήθηκαν στις 26 Ιανουαρίου 1984)

Πρόεδρος: Ανδρέας Ποταμιάνος, Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Ρίγγας, Γεν. Γραμματέας: Φραγκίσκος Φραγκουδάκης, Ταμίας: Ζαννής Ξενιός, Μέλη: Αχιλλέας Καμπάνης, Ιωάννης Περράκης, Βασίλειος Τζαβάρας.

1986-1987 (Οι αρχαιρεσίες πραγματοποιήθηκαν στις 15 Ιανουαρίου 1986)

Πρόεδρος: Ανδρέας Ποταμιάνος, Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Ρίγγας, Γεν. Γραμματέας: Αχιλλέας Καμπάνης, Ταμίας: Ζαννής Ξενιός, Μέλη: Ιωάννης Περράκης, Βασίλειος Τζαβάρας, Φραγκίσκος Φραγκουδάκης.

1988-1990 (Οι αρχαιρεσίες πραγματοποιήθηκαν στις 15 Ιανουαρίου 1988)

Πρόεδρος: Ανδρέας Ποταμιάνος, Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Ρίγγας, Γεν. Γραμματέας: Αχιλλέας Καμπάνης, Ταμίας: Ζαννής Ξενιός, Μέλη: Αντώνιος Κυρτάτας, Ιωάννης Περράκης, Φραγκίσκος Φραγκουδάκης.

Τον Ιούλιο του 1989 τροποποιήθηκε το Καταστατικό και η θητεία έγινε τριετής.

1991-1993 (Οι αρχαιρεσίες πραγματοποιήθηκαν στις 16 Ιανουαρίου 1991)

Πρόεδρος: Ανδρέας Ποταμιάνος, Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Ρίγγας, Γεν. Γραμματέας: Γεράσιμος Στρίντζης, Ταμίας: Ελευθέριος Τσάφος, Μέλη: Δημήτριος Ηλιάδης, Αριστομένης Καραγεώργης, Αντώνιος Κυρτάτας, Μάρκος Φόρος, Φραγκίσκος Φραγκουδάκης.

1994-1996 (Οι αρχαιρεσίες πραγματοποιήθηκαν στις 19 Ιανουαρίου 1994)

Πρόεδρος: Ανδρέας Ποταμιάνος, Αντιπρόεδρος: Γεράσιμος Στρίντζης, Γεν. Γραμματέας: Δημήτριος Ηλιάδης, Ταμίας: Ελευθέριος Τσάφος, Μέλη: Αριστομένης Καραγεώργης, Ζωή Ρίγγα, Παντελής Σφηνιάς, Μάρκος Φόρος, Φραγκίσκος Φραγκουδάκης.

1997-1999 (Οι αρχαιρεσίες πραγματοποιήθηκαν στις 29 Ιανουαρίου 1997)

Πρόεδρος: Ανδρέας Ποταμιάνος, Αντιπρόεδρος: Γεράσιμος Στρίντζης, Γεν. Γραμματέας: Αλέξανδρος Παναγόπουλος, Ταμίας: Ελευθέριος Τσάφος, Μέλη: Αλέξανδρος Κιοσέογλου, Μιχαήλ Λάμπρος, Μάρκος Φόρος, Φραγκίσκος Φραγκουδάκης, Διονύσιος Χαροκόπος.

2000-2002 (Οι αρχαιρεσίες πραγματοποιήθηκαν στις 11 Απριλίου 2000)

Πρόεδρος: Ανδρέας Ποταμιάνος, Αντιπρόεδρος Ε/Γ-Ο/Γ Πλοίων: Γεράσιμος Στρίντζης, Αντιπρόεδρος Κρουαζιεροπλοίων: Μάρκος Φόρος, Γεν. Γραμματέας: Αλέξανδρος Παναγόπουλος, Ταμίας: Ανάργυρος Αγγελόπουλος, Μέλη: Νικόλαος Βικάτος, Γαβριήλ Διακάκης, Κωνσταντίνος Κληρονόμος, Περικλής Παναγόπουλος, Ελένη Ποταμιάνου, Φραγκίσκος Φραγκουδάκης.

Τον Αύγουστο του 2001 ο Γαβριήλ Διακάκης αντικαταστάθηκε από τον Μιχαήλ Λάμπρο.

2003-2005 (Οι αρχαιρεσίες πραγματοποιήθηκαν στις 31 Ιανουαρίου 2003)

Πρόεδρος: Περικλής Παναγόπουλος, Αντιπρόεδρος Ε/Γ-Ο/Γ Πλοίων: Κωνσταντίνος Κληρονόμος, Αντιπρόεδρος Κρουαζιεροπλοίων: Ανδρέας Ποταμιάνος, Γεν. Γραμματέας: Μάρκος Φόρος, Ταμίας: Ανάργυρος Αγγελόπουλος, Μέλη: Ιωάννης Βαρδινογιάννης, Μιχαήλ Λάμπρος, Αλέξανδρος Παναγόπουλος, Γεράσιμος Στρίντζης, Ελευθέριος Τσάφος, Φραγκίσκος Φραγκουδάκης.

2006-2008 (Οι αρχαιρεσίες πραγματοποιήθηκαν στις 2 Μαρτίου 2006)

Πρόεδρος: Περικλής Παναγόπουλος, Αντιπρόεδρος Ε/Γ-Ο/Γ Πλοίων: Κωνσταντίνος Κληρονόμος, Αντιπρόεδρος Κρουαζιεροπλοίων: Μιχαήλ Λάμπρος, Γεν. Γραμματέας: Μάρκος Φόρος, Ταμίας: Ανάργυρος Αγγελόπουλος, Μέλη: Ιωάννης Βαρδινογιάννης, Δημήτριος Κάπαρης, Θεόδωρος Κόντες, Αλέξανδρος Παναγόπουλος, Μιχαήλ Σακέλλης, Ελευθέριος Τσάφος, Φραγκίσκος Φραγκουδάκης.

2009-2011 (Οι αρχαιρεσίες πραγματοποιήθηκαν στις 16 Φεβρουαρίου 2009)

Πρόεδρος: Μάρκος Φόρος, Αντιπρόεδρος Ε/Γ-Ο/Γ Πλοίων: Ιωάννης Βαρδινογιάννης, Αντιπρόεδρος Κρουαζιεροπλοίων: Μιχαήλ Λάμπρος, Γεν. Γραμματέας: Μιχαήλ Σακέλλης, Ταμίας: Θεόδωρος Κόντες, Μέλη: Αντώνιος Αγαπητός, Αντώνιος Μανιαδάκης, Σπυρίδων Πασχάλης, Ελένη Ποταμιάνου, Ανδρέας Στυλιανόπουλος.

Τον Απρίλιο του 2010, λόγω παραίτησης μελών, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε ως εξής:

Πρόεδρος: Μάρκος Φόρος, Αντιπρόεδρος Ε/Γ-Ο/Γ Πλοίων: Μιχαήλ Σακέλλης, Αντιπρόεδρος Κρουαζιεροπλοίων: Μιχαήλ Λάμπρος, Γεν. Γραμματέας: Ιωάννης Δεπάστας, Ταμίας: Θεόδωρος Κόντες, Μέλη: Γεώργιος Γιαννουλάτος, Γεώργιος Κουμπενάς, Αντώνιος Μανιαδάκης, Σπυρίδων Πασχάλης, Ανδρέας Στυλιανόπουλος.

Στις 12 Οκτωβρίου 2011 πραγματοποιήθηκαν αρχαιρεσίες και το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε ως εξής:

Πρόεδρος: Απόστολος Βεντούρης, Αντιπρόεδρος Ε/Γ-Ο/Γ Πλοίων: Αντώνιος Αγαπητός, Αντιπρόεδρος Κρουαζιεροπλοίων: Ανδρέας Στυλιανόπουλος, Γεν. Γραμματέας: Σπυρίδων Πασχάλης, Ταμίας: Αδαμάντιος Κρασανάκης, Μέλη: Ιωάννης Αβραντίνης, Εμμανουήλ Γαλανάκης, Εμμανουήλ Γαλανός, Νικόλαος Κάρδαρης, Αντώνιος Μανιαδάκης, Μιχαήλ Νομικός, Μιχαήλ Σακέλλης.

2012-2014 (Οι αρχαιρεσίες πραγματοποιήθηκαν στις 20 Σεπτεμβρίου 2012)

Πρόεδρος: Μιχαήλ Σακέλλης, Αντιπρόεδρος Ακτοπλοΐας: Αντώνιος Αγαπητός, Αντιπρόεδρος Ε/Γ-Ο/Γ Διεθνών Πλόων: Σπυρίδων Πασχάλης, Αντιπρόεδρος Κρουαζιέρας: Μιχαήλ Καψάλης, Γεν. Γραμματέας: Αδαμάντιος Κρασανάκης, Ταμίας: Ευάγγελος Βεντούρης, Μέλη: Ιωάννης Αβραντίνης, Εμμανουήλ Γαλανός, Ιωάννης Δεπάστας, Σαράντος Καρατζής, Νικόλαος Κάρδαρης, Θεολόγος Παναγιωτάκης, Σπυρίδων Πρωτοπαπαδάκης, Γεώργιος Σπανός.

Τον Ιανουάριο του 2013 ο Ιωάννης Αβραντίνης αντικαταστάθηκε από τον Κωνσταντίνο Λαμπριανό.

2015-2018 (Οι αρχαιρεσίες πραγματοποιήθηκαν στις 22 Οκτωβρίου 2015)

Πρόεδρος: Μιχαήλ Σακέλλης, Αντιπρόεδρος Ακτοπλοΐας: Αντώνιος Αγαπητός, Αντιπρόεδρος Ε/Γ-Ο/Γ Διεθνών Πλόων: Σπυρίδων Πασχάλης, Αντιπρόεδρος Κρουαζιέρας: Μιχαήλ Καψάλης, Γεν. Γραμματέας: Αδαμάντιος Κρασανάκης, Ταμίας: Ιωάννης Δεπάστας, Μέλη: Νικόλαος Καβαλλιέρος, Κωνσταντίνος Λαμπριανός, Θεολόγος Παναγιωτάκης, Σπυρίδων Πρωτοπαπαδάκης, Γεράσιμος Στρίντζης.

Τον Ιανουάριο του 2017 λόγω αιφνίδιου θανάτου του Μιχαήλ Καψάλη, καθήκοντα Αντιπροέδρου Κρουαζιέρας ανέλαβε ο Ανδρέας Ποταμιάνος.

2019-2021 (Οι αρχαιρεσίες πραγματοποιήθηκαν στις 7 Φεβρουαρίου 2019)

Πρόεδρος: Μιχαήλ Σακέλλης, Αντιπρόεδρος Ακτοπλοΐας: Σπυρίδων Πρωτοπαπαδάκης, Αντιπρόεδρος Ε/Γ-Ο/Γ Διεθνών Πλόων: Σπυρίδων Πασχάλης, Αντιπρόεδρος Κρουαζιέρας: Ανδρέας Ποταμιάνος, Γεν. Γραμματέας: Αδαμάντιος Κρασανάκης, Ταμίας: Ιωάννης Δεπάστας, Μέλη: Ευστράτιος Απέργης, Αντώνιος Γελασάκης, Διονύσιος Θεοδωράτος, Νικόλαος Καβαλλιέρος, Μιχαήλ Μιχαήλ, Θεολόγος Παναγιωτάκης.

Τον Φεβρουάριο του 2021 ο Αδαμάντιος Κρασανάκης αντικαταστάθηκε από τον Σταύρο Αγγελιδάκη, ενώ καθήκοντα Γενικού Γραμματέα ανέλαβε ο Θεολόγος Παναγιωτάκης.

2022-2024 (Οι αρχαιρεσίες πραγματοποιήθηκαν στις 22 Φεβρουαρίου 2022)

Πρόεδρος: Σπυρίδων Πασχάλης, Αντιπρόεδρος Ακτοπλοΐας: Ευστράτιος Απέργης, Αντιπρόεδρος Ε/Γ-Ο/Γ Διεθνών Πλόων: Σπυρίδων Πρωτοπαπαδάκης, Αντιπρόεδρος Κρουαζιέρας: Αντώνιος Γελασάκης, Γεν. Γραμματέας: Θεολόγος Παναγιωτάκης, Ταμίας: Διονύσιος Θεοδωράτος, Μέλη: Σταύρος Αγγελιδάκης, Ιωάννης Βερνίκος Ευγενίδης, Βασίλειος Μάμμης, Μιχαήλ Μιχαήλ, Μιχαήλ Σακέλλης.

Τον Σεπτέμβριο του 2023, λόγω παραίτησης του Σπυρίδωνα Πασχάλη, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε ως εξής:

Πρόεδρος: Διονύσιος Θεοδωράτος, Αντιπρόεδρος Ακτοπλοΐας: Ευστράτιος Απέργης, Αντιπρόεδρος Ε/Γ-Ο/Γ Διεθνών Πλόων: Σπυρίδων Πρωτοπαπαδάκης, Αντιπρόεδρος Κρουαζιέρας: Αντώνιος Γελασάκης, Γεν. Γραμματέας: Θεολόγος Παναγιωτάκης, Ταμίας: Βασίλειος Μάμμης, Μέλη: Σταύρος Αγγελιδάκης, Ιωάννης Βερνίκος Ευγενίδης, Παναγιώτα Κρασσακοπούλου, Μιχαήλ Μιχαήλ, Μιχαήλ Σακέλλης.

 

Καλωσόρισμα

Αγαπητέ επισκέπτη, με μεγάλη μας χαρά σε καλωσορίζουμε στον ιστότοπο του Συνδέσμου μας. Επιθυμία μας είναι ο χώρος αυτός να προάγει την επιβατηγό ναυτιλία, να αποτελέσει πηγή ενημέρωσης για το νησιωτικό τουρισμό, αλλά και να ενισχύσει την επικοινωνία μας με το επιβατικό κοινό...

Τα Μέλη μας

Αγία Μαρίνη ΝΕ
Aegean Flying Dolphins
Aegean Sea Lines
Alpha Lines
ANE Kalymnou
ANEK Lines
ANEΝΔΥΚ Seaways
ANMEZ Ferries
Blue Star Ferries
Dodekanisos Seaways
Fast Ferries
Golden Star Ferries
Goutos Lines
Hellenic Seaways
Levante Ferries
Minoan Lines
Skyros NE
ΣΤΑΡ ΤΖΕΜ NE
SuperFast Ferries
Triton Ferries
Ventouris Ferries
Crystal Cruises
Majestic International Cruises

Δρομολόγια Πλοίων

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Δελτίο Τύπου ΣΕΕΝ - 27.10.2023
  • 27 Οκτωβρίου 2023

Συνάντηση με τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (Σ.Ε.Ε.Ν) κ. Διονύση Θεοδωράτο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είχε σήμερα στο γραφείο του ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Χρήστος Στυλιανίδης, στην...

Γνωμοδότηση ΣΑΣ 8/2023
  • 23 Οκτωβρίου 2023

Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν στην υπ' αριθμ. 8 συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2023. Αναλυτικά μπορείτε να δείτε τα θέματα που συζητήθηκαν, με τις παρατηρήσεις...

Γνωμοδότηση ΣΑΣ 7/2023
  • 27 Σεπτεμβρίου 2023

Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν στην υπ' αριθμ. 7 συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2023. Αναλυτικά μπορείτε να δείτε τα θέματα που συζητήθηκαν, με τις παρατηρήσεις επί...

30

Εταιρείες

που συνδέουν με τα πλοία τους τα ελληνικά νησιά με την ηπειρωτική Ελλάδα, προσφέροντας αξιόπιστες και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.

97

Πλοία

τα οποία αποτελούν έναν από τους πιο σύγχρονους στόλους στην Ευρώπη.

115

Νησιά

εξυπηρετούνται σχεδόν σε καθημερινή βάση, εκ των οποίων 89 αποκλειστικά με τα πλοία, καθώς δεν υπάρχει αεροπορική σύνδεση.

20,32

εκ. επιβάτες

εκ των οποίων 18,82 εκατ. επιβάτες (3,53 εκατ. οχήματα) στην ακτοπλοΐα και 1,5 εκατ. επιβάτες (690.000 οχήματα) στην Αδριατική.

7,4%

Εισφορά στο ΑΕΠ

ή 13,6 δις € (6,6% ή 12,1 δις € στην ακτοπλοΐα και 0,8% ή 1,5 δις € στην Αδριατική).

332.000

Θέσεις εργασίας

αποτελώντας το 8,5% του συνολικού εργατικού δυναμικού της Ελλάδας (290.700 ή 7,4% στην ακτοπλοΐα και 41.300 ή 1,1% στην Αδριατική).