Ευρετήριο Άρθρου

Διοικητικά Συμβούλια 1921-σήμερα

1921 (Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που συγκροτήθηκε στις 30 Απριλίου 1921)

Πρόεδρος: Λεωνίδας Εμπειρίκος, Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Θεοδωρακάκος, Γεν. Γραμματέας: Ηλίας Βλασσόπουλος, Ταμίας: Δημήτριος Μερίντζος, Μέλη: Ελευθέριος Βελλιώτης, Αντώνιος Γιαννουλάτος, Παύλος Δημουλάκης, Νικόλαος Πανταλέων, Δημήτριος Παντελής.

1924

Πρόεδρος: Νικόλαος Πανταλέων, Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Χαραλαμπής, Γεν. Γραμματέας: Γεώργιος Γεωργίου, Ταμίας: Δημήτριος Μερίντζος, Σύμβουλοι: Νικόλαος Ευσταθιάδης, Σωκράτης Ιγγλέσης, Φίλιππος Καβουνίδης, Μάρκος Παληός, Ευάγγελος Τόγιας.

1930 (Οι αρχαιρεσίες πραγματοποιήθηκαν τον Δεκέμβριο του 1929)

Πρόεδρος: Γεώργιος Ποταμιάνος, Αντιπρόεδρος: Σωκράτης Ιγγλέσης, Γεν. Γραμματέας: Τάκης Ασημακόπουλος, Ταμίας: Ιωάννης Τσέγκας, Μέλη: Γεώργιος Παπαγιαννάκης, Δημήτριος Πετρατζάς, Δημήτριος Σερέτης, Λεόντιος Τεργιάζος, Ευάγγελος Τόγιας.

1931 (Οι αρχαιρεσίες πραγματοποιήθηκαν στις 11 Δεκεμβρίου 1930)

Πρόεδρος: Γεώργιος Ποταμιάνος, Αντιπρόεδρος: Σωκράτης Ιγγλέσης, Γεν. Γραμματέας: Τάκης Ασημακόπουλος, Ταμίας: Ιωάννης Τσέγκας, Μέλη: Γεώργιος Παπαγιαννάκης, Δημήτριος Πετρατζάς, Δημήτριος Σερέτης, Θεοδόσιος Συνοδινός, Λεόντιος Τεργιάζος.

1932 (Οι αρχαιρεσίες πραγματοποιήθηκαν στις 9 Δεκεμβρίου 1931)

Πρόεδρος: Γεώργιος Ποταμιάνος, Αντιπρόεδρος: Σωκράτης Ιγγλέσης, Γεν. Γραμματέας: Τάκης Ασημακόπουλος, Ταμίας: Ιωάννης Τσέγκας, Μέλη: Γεώργιος Παπαγιαννάκης, Δημήτριος Πετρατζάς, Δημήτριος Σερέτης, Θεοδόσιος Συνοδινός, Λεόντιος Τεργιάζος.

Στις 5 Φεβρουαρίου 1932 τροποποιήθηκε το Καταστατικό και τα μέλη μειώθηκαν σε 7. Στις αρχαιρεσίες της 16ης Μαρτίου 1932 το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε ως εξής:

Πρόεδρος: Γεώργιος Ποταμιάνος, Αντιπρόεδρος: Αθανάσιος Μανουηλίδης, Γεν. Γραμματέας: Παναγής Γιαννουλάτος, Ταμίας: Ιωάννης Τσέγκας, Σύμβουλοι: Σωκράτης Ιγγλέσης, Δημήτριος Πετρατζάς, Λεόντιος Τεργιάζος.

1933 (Οι αρχαιρεσίες πραγματοποιήθηκαν στις 9 Δεκεμβρίου 1932)

Πρόεδρος: Αθανάσιος Μανουηλίδης, Αντιπρόεδρος: Παναγής Γιαννουλάτος, Γεν. Γραμματέας: Αναστάσιος Ποταμιάνος, Ταμίας: Ιωάννης Τσέγκας, Σύμβουλοι: Σωκράτης Ιγγλέσης, Δημήτριος Πετρατζάς, Λεόντιος Τεργιάζος.

1934 (Οι αρχαιρεσίες πραγματοποιήθηκαν στις 19 Δεκεμβρίου 1933)

Πρόεδρος: Αθανάσιος Μανουηλίδης, Αντιπρόεδρος: Παναγής Γιαννουλάτος, Γεν. Γραμματέας: Αναστάσιος Ποταμιάνος, Ταμίας: Ιωάννης Τσέγκας, Σύμβουλοι: Σωκράτης Ιγγλέσης, Δημήτριος Πετρατζάς, Λεόντιος Τεργιάζος.

1935 (Οι αρχαιρεσίες πραγματοποιήθηκαν στις 8 Δεκεμβρίου 1934)

Πρόεδρος: Αθανάσιος Μανουηλίδης, Αντιπρόεδρος: Παναγής Γιαννουλάτος, Γεν. Γραμματέας: Αναστάσιος Ποταμιάνος, Ταμίας: Ιωάννης Τσέγκας, Σύμβουλοι: Σωκράτης Ιγγλέσης, Δημήτριος Πετρατζάς, Λεόντιος Τεργιάζος.

1936 (Οι αρχαιρεσίες πραγματοποιήθηκαν στις 11 Δεκεμβρίου 1935)

Πρόεδρος: Λεόντιος Τεργιάζος, Αντιπρόεδρος: Σωκράτης Ιγγλέσης, Γεν. Γραμματέας: Αναστάσιος Ποταμιάνος, Ταμίας: Ιωάννης Τσέγκας, Σύμβουλοι: Παναγής Γιαννουλάτος, Αθανάσιος Μανουηλίδης, Δημήτριος Σερέτης.

1937 (Οι αρχαιρεσίες πραγματοποιήθηκαν στις 22 Δεκεμβρίου 1936)

Πρόεδρος: Παναγής Γιαννουλάτος, Αντιπρόεδρος: Αθανάσιος Μανουηλίδης, Γεν. Γραμματέας: Αναστάσιος Ποταμιάνος, Ταμίας: Ιωάννης Τσέγκας, Σύμβουλοι: Παναγιώτης Αγγελάτος, Κωνσταντίνος Λυκούδης, Δημήτριος Σερέτης.

Ο Παναγιώτης Αγγελάτος αποχώρησε όταν πώλησε το μοναδικό του ατμόπλοιο και αντικαταστάθηκε από τον Ιωάννη Τόγια.

1938 (Οι αρχαιρεσίες πραγματοποιήθηκαν στις 20 Δεκεμβρίου 1937)

Πρόεδρος: Παναγής Γιαννουλάτος, Αντιπρόεδρος: Αθανάσιος Μανουηλίδης, Γεν. Γραμματέας: Αναστάσιος Ποταμιάνος, Ταμίας: Ιωάννης Τσέγκας, Σύμβουλοι: Σωκράτης Ιγγλέσης, Κωνσταντίνος Λυκούδης, Βασίλειος Μαρκέτος.

1939 (Οι αρχαιρεσίες πραγματοποιήθηκαν στις 14 Δεκεμβρίου 1938)

Πρόεδρος: Παναγής Γιαννουλάτος, Αντιπρόεδρος: Αθανάσιος Μανουηλίδης, Γεν. Γραμματέας: Αναστάσιος Ποταμιάνος, Ταμίας: Ιωάννης Τσέγκας, Σύμβουλοι: Βασίλειος Βερνίκος, Σωκράτης Ιγγλέσης, Κωνσταντίνος Λυκούδης.

1946 (Οι αρχαιρεσίες πραγματοποιήθηκαν στις 9 Νοεμβρίου 1945)

Πρόεδρος: Παναγής Γιαννουλάτος, Αντιπρόεδρος: Φωκίων Ποταμιάνος, Γεν. Γραμματέας: Νικόλαος Καβουνίδης, Ταμίας: Ιωάννης Τσέγκας, Σύμβουλοι: Σταύρος Θεοφανίδης, Αθανάσιος Μανουηλίδης, Ιωάννης Τόγιας.

1948 (Οι αρχαιρεσίες πραγματοποιήθηκαν στις 6 Νοεμβρίου 1948)

Πρόεδρος: Αναστάσιος Ποταμιάνος, Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Τόγιας, Γεν. Γραμματέας: Νικόλαος Καβουνίδης, Ταμίας: Ιωάννης Τσέγκας, Σύμβουλοι: Θεόδωρος Γρηγοράκης, Χαράλαμπος Τυπάλδος, Γεώργιος Χαδούλης.

1950 (Οι αρχαιρεσίες πραγματοποιήθηκαν στις 16 Ιανουαρίου 1950)

Πρόεδρος: Αναστάσιος Ποταμιάνος, Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Τόγιας, Γεν. Γραμματέας: Νικόλαος Καβουνίδης, Ταμίας: Ιωάννης Τσέγκας, Σύμβουλοι: Ιωάννης Λάτσης, Αλέξανδρος Σιγάλας, Χαράλαμπος Τυπάλδος.

1951 (Οι αρχαιρεσίες πραγματοποιήθηκαν στις 19 Απριλίου 1951)

Πρόεδρος: Αναστάσιος Ποταμιάνος, Αντιπρόεδρος: Ευάγγελος Τόγιας, Γεν. Γραμματέας: Νικόλαος Καβουνίδης, Ταμίας: Νικόλαος Διαπούλης, Σύμβουλοι: Γεώργιος Βατικιώτης, Θεόδωρος Γρηγοράκης, Σπυρίδων Τυπάλδος.

1953 (Οι αρχαιρεσίες πραγματοποιήθηκαν στις 29 Δεκεμβρίου 1952)

Πρόεδρος: Σπυρίδων Τυπάλδος, Αντιπρόεδρος: Αλέξανδρος Σιγάλας, Γεν. Γραμματέας: Νικόλαος Καβουνίδης, Ταμίας: Ευάγγελος Τόγιας, Σύμβουλοι: Θεόδωρος Γρηγοράκης, Νικόλαος Διαπούλης, Πέτρος Ποταμιάνος.

1954

Οι αρχαιρεσίες του 1954 αναβλήθηκαν λόγω απουσίας του Σπυρίδωνα Τυπάλδου στο εξωτερικό. Ο Αντιπρόεδρος Αλέξανδρος Σιγάλας λόγω ασθενείας αντικαταστάθηκε από τον Θεόδωρο Λογοθέτη.

1955 (Οι αρχαιρεσίες πραγματοποιήθηκαν στις 21 Απριλίου 1955)

Πρόεδρος: Σπυρίδων Τυπάλδος, Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Τόγιας, Γεν. Γραμματέας: Νικόλαος Καβουνίδης, Ταμίας: Ιωάννης Τρύπος, Σύμβουλοι: Νικόλαος Διαπούλης, Λάζαρος Λαγάς, Θεόδωρος Λογοθέτης.

1956 (Οι αρχαιρεσίες πραγματοποιήθηκαν στις 28 Ιανουαρίου 1956)

Πρόεδρος: Χαράλαμπος Τυπάλδος, Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Τόγιας, Γεν. Γραμματέας: Νικόλαος Καβουνίδης, Ταμίας: Ιωάννης Τρύπος, Σύμβουλοι: Νικόλαος Διαπούλης, Λάζαρος Λαγάς, Θεόδωρος Λογοθέτης.

1957 (Οι αρχαιρεσίες πραγματοποιήθηκαν στις 7 Ιανουαρίου 1957)

Πρόεδρος: Χαράλαμπος Τυπάλδος, Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Τόγιας, Γεν. Γραμματέας: Νικόλαος Καβουνίδης, Ταμίας: Ιωάννης Τρύπος, Σύμβουλοι: Νικόλαος Διαπούλης, Λάζαρος Λαγάς, Θεόδωρος Λογοθέτης.

1961 (Οι αρχαιρεσίες πραγματοποιήθηκαν στις 27 Ιανουαρίου 1961)

Πρόεδρος: Χαράλαμπος Τυπάλδος, Αντιπρόεδρος: Πέτρος Ποταμιάνος, Γεν. Γραμματέας: Νικόλαος Καβουνίδης, Ταμίας: Όμηρος Κολοκοτρώνης, Σύμβουλοι: Θεόδωρος Λογοθέτης, Ευάγγελος Τόγιας,  Ιωάννης Τρύπος.

1962 (Οι αρχαιρεσίες πραγματοποιήθηκαν στις 8 Φεβρουαρίου 1962)

Πρόεδρος: Χαράλαμπος Τυπάλδος, Αντιπρόεδρος: Πέτρος Ποταμιάνος, Γεν. Γραμματέας: Νικόλαος Καβουνίδης, Ταμίας: Όμηρος Κολοκοτρώνης, Σύμβουλοι: Θεόδωρος Λογοθέτης, Ευάγγελος Τόγιας,  Ιωάννης Τρύπος.

1967 (Οι αρχαιρεσίες πραγματοποιήθηκαν στις 3 Φεβρουαρίου 1967)

Πρόεδρος: Νικόλαος Καβουνίδης, Αντιπρόεδρος: Θεόδωρος Λογοθέτης, Γεν. Γραμματέας: Γεώργιος Δρακόπουλος, Ταμίας: Παναγιώτης Κονταρίνης, Σύμβουλοι: Αντώνιος Γιαννουλάτος, Κωνσταντίνος Ευθυμιάδης, Ανδρέας Ποταμιάνος.

1968 (Οι αρχαιρεσίες πραγματοποιήθηκαν στις 7 Φεβρουαρίου 1968)

Πρόεδρος: Νικόλαος Καβουνίδης, Αντιπρόεδρος: Θεόδωρος Λογοθέτης, Γεν. Γραμματέας: Γεώργιος Δρακόπουλος, Ταμίας: Παναγιώτης Κονταρίνης, Σύμβουλοι: Αντώνιος Γιαννουλάτος, Κωνσταντίνος Ευθυμιάδης, Ανδρέας Ποταμιάνος.

1969 (Οι αρχαιρεσίες πραγματοποιήθηκαν στις 27 Δεκεμβρίου 1968)

Πρόεδρος: Νικόλαος Καβουνίδης, Αντιπρόεδρος: Θεόδωρος Λογοθέτης, Γεν. Γραμματέας: Ανδρέας Ποταμιάνος, Ταμίας: Πέτρος Ποταμιάνος, Σύμβουλοι: Αντώνιος Γιαννουλάτος, Παναγιώτης Κονταρίνης, Νικόλαος Μιαούλης.

Στις 11 Ιουλίου 1969 διενεργήθηκαν αρχαιρεσίες λόγω τροποποίησης του Καταστατικού και αλλαγή της θητείας σε διετή.

Πρόεδρος: Νικόλαος Καβουνίδης, Αντιπρόεδρος: Θεόδωρος Λογοθέτης, Γεν. Γραμματέας: Νικόλαος Μιαούλης, Ταμίας: Κωνσταντίνος Λάτσης, Μέλη: Γεώργιος Δρακόπουλος, Πέτρος Ποταμιάνος, Κωνσταντίνος Ρίγγας.

1970-1971 (Οι αρχαιρεσίες πραγματοποιήθηκαν στις 28 Ιανουαρίου 1970)

Πρόεδρος: Νικόλαος Καβουνίδης, Αντιπρόεδρος: Ανδρέας Ποταμιάνος, Γεν. Γραμματέας: Νικόλαος Μιαούλης, Ταμίας: Γεώργιος Δρακόπουλος, Μέλη: Νικόλαος Βατικιώτης, Θεόδωρος Λογοθέτης, Κωνσταντίνος Ρίγγας.

1972-1973 (Οι αρχαιρεσίες πραγματοποιήθηκαν στις 31 Ιανουαρίου 1972)

Πρόεδρος: Νικόλαος Καβουνίδης, Αντιπρόεδρος: Ανδρέας Ποταμιάνος, Γεν. Γραμματέας: Νικόλαος Μιαούλης, Ταμίας: Νικόλαος Βατικιώτης, Μέλη: Θεόδωρος Λογοθέτης, Σπυρίδων Μαυρίκης, Κωνσταντίνος Ρίγγας.

1974-1975 (Οι αρχαιρεσίες πραγματοποιήθηκαν στις 16 Ιανουαρίου 1974)

Πρόεδρος: Νικόλαος Καβουνίδης, Αντιπρόεδρος: Ανδρέας Ποταμιάνος, Γεν. Γραμματέας: Νικόλαος Μιαούλης, Ταμίας: Νικόλαος Βατικιώτης, Μέλη: Θεόδωρος Μαγιάσης, Σπυρίδων Μαυρίκης, Κωνσταντίνος Ρίγγας.

1976-1977 (Οι αρχαιρεσίες πραγματοποιήθηκαν στις 24 Ιανουαρίου 1976)

Πρόεδρος: Νικόλαος Καβουνίδης, Αντιπρόεδρος: Ανδρέας Ποταμιάνος, Γεν. Γραμματέας: Κωνσταντίνος Ρίγγας, Ταμίας: Ζαννής Ξενιός, Μέλη: Αριστομένης Καραγεώργης, Φωκίων Φραγκαντώνης, Φραγκίσκος Φραγκουδάκης.

Στις 19 Ιανουαρίου 1977 διενεργήθηκαν αρχαιρεσίες, λόγω αιφνίδιου θανάτου του Νικόλαου Καβουνίδη.

Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Ρίγγας, Αντιπρόεδρος: Ανδρέας Ποταμιάνος, Γεν. Γραμματέας: Βασίλειος Καβουνίδης, Ταμίας: Ζαννής Ξενιός, Μέλη: Αριστομένης Καραγεώργης, Φωκίων Φραγκαντώνης, Φραγκίσκος Φραγκουδάκης.

1978-1979 (Οι αρχαιρεσίες πραγματοποιήθηκαν στις 25 Ιανουαρίου 1978)

Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Ρίγγας, Αντιπρόεδρος: Ανδρέας Ποταμιάνος, Γεν. Γραμματέας: Βασίλειος Καβουνίδης, Ταμίας: Ζαννής Ξενιός, Μέλη: Αριστομένης Καραγεώργης, Ιωάννης Περράκης, Φραγκίσκος Φραγκουδάκης.

1980-1981 (Οι αρχαιρεσίες πραγματοποιήθηκαν στις 23 Ιανουαρίου 1980)

Πρόεδρος: Ανδρέας Ποταμιάνος, Αντιπρόεδρος: Βασίλειος Καβουνίδης, Γεν. Γραμματέας: Φραγκίσκος Φραγκουδάκης, Ταμίας: Ζαννής Ξενιός, Μέλη: Αριστομένης Καραγεώργης, Ιωάννης Περράκης, Κωνσταντίνος Ρίγγας.

1982-1983 (Οι αρχαιρεσίες πραγματοποιήθηκαν στις 21 Ιανουαρίου 1982)

Πρόεδρος: Ανδρέας Ποταμιάνος, Αντιπρόεδρος: Βασίλειος Καβουνίδης, Γεν. Γραμματέας: Φραγκίσκος Φραγκουδάκης, Ταμίας: Ζαννής Ξενιός, Μέλη: Ιωάννης Περράκης, Κωνσταντίνος Ρίγγας, Βασίλειος Τζαβάρας.

1984-1985 (Οι αρχαιρεσίες πραγματοποιήθηκαν στις 26 Ιανουαρίου 1984)

Πρόεδρος: Ανδρέας Ποταμιάνος, Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Ρίγγας, Γεν. Γραμματέας: Φραγκίσκος Φραγκουδάκης, Ταμίας: Ζαννής Ξενιός, Μέλη: Αχιλλέας Καμπάνης, Ιωάννης Περράκης, Βασίλειος Τζαβάρας.

1986-1987 (Οι αρχαιρεσίες πραγματοποιήθηκαν στις 15 Ιανουαρίου 1986)

Πρόεδρος: Ανδρέας Ποταμιάνος, Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Ρίγγας, Γεν. Γραμματέας: Αχιλλέας Καμπάνης, Ταμίας: Ζαννής Ξενιός, Μέλη: Ιωάννης Περράκης, Βασίλειος Τζαβάρας, Φραγκίσκος Φραγκουδάκης.

1988-1990 (Οι αρχαιρεσίες πραγματοποιήθηκαν στις 15 Ιανουαρίου 1988)

Πρόεδρος: Ανδρέας Ποταμιάνος, Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Ρίγγας, Γεν. Γραμματέας: Αχιλλέας Καμπάνης, Ταμίας: Ζαννής Ξενιός, Μέλη: Αντώνιος Κυρτάτας, Ιωάννης Περράκης, Φραγκίσκος Φραγκουδάκης.

Τον Ιούλιο του 1989 τροποποιήθηκε το Καταστατικό και η θητεία έγινε τριετής.

1991-1993 (Οι αρχαιρεσίες πραγματοποιήθηκαν στις 16 Ιανουαρίου 1991)

Πρόεδρος: Ανδρέας Ποταμιάνος, Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Ρίγγας, Γεν. Γραμματέας: Γεράσιμος Στρίντζης, Ταμίας: Ελευθέριος Τσάφος, Μέλη: Δημήτριος Ηλιάδης, Αριστομένης Καραγεώργης, Αντώνιος Κυρτάτας, Μάρκος Φόρος, Φραγκίσκος Φραγκουδάκης.

1994-1996 (Οι αρχαιρεσίες πραγματοποιήθηκαν στις 19 Ιανουαρίου 1994)

Πρόεδρος: Ανδρέας Ποταμιάνος, Αντιπρόεδρος: Γεράσιμος Στρίντζης, Γεν. Γραμματέας: Δημήτριος Ηλιάδης, Ταμίας: Ελευθέριος Τσάφος, Μέλη: Αριστομένης Καραγεώργης, Ζωή Ρίγγα, Παντελής Σφηνιάς, Μάρκος Φόρος, Φραγκίσκος Φραγκουδάκης.

1997-1999 (Οι αρχαιρεσίες πραγματοποιήθηκαν στις 29 Ιανουαρίου 1997)

Πρόεδρος: Ανδρέας Ποταμιάνος, Αντιπρόεδρος: Γεράσιμος Στρίντζης, Γεν. Γραμματέας: Αλέξανδρος Παναγόπουλος, Ταμίας: Ελευθέριος Τσάφος, Μέλη: Αλέξανδρος Κιοσέογλου, Μιχαήλ Λάμπρος, Μάρκος Φόρος, Φραγκίσκος Φραγκουδάκης, Διονύσιος Χαροκόπος.

2000-2002 (Οι αρχαιρεσίες πραγματοποιήθηκαν στις 11 Απριλίου 2000)

Πρόεδρος: Ανδρέας Ποταμιάνος, Αντιπρόεδρος Ε/Γ-Ο/Γ Πλοίων: Γεράσιμος Στρίντζης, Αντιπρόεδρος Κρουαζιεροπλοίων: Μάρκος Φόρος, Γεν. Γραμματέας: Αλέξανδρος Παναγόπουλος, Ταμίας: Ανάργυρος Αγγελόπουλος, Μέλη: Νικόλαος Βικάτος, Γαβριήλ Διακάκης, Κωνσταντίνος Κληρονόμος, Περικλής Παναγόπουλος, Ελένη Ποταμιάνου, Φραγκίσκος Φραγκουδάκης.

Τον Αύγουστο του 2001 ο Γαβριήλ Διακάκης αντικαταστάθηκε από τον Μιχαήλ Λάμπρο.

2003-2005 (Οι αρχαιρεσίες πραγματοποιήθηκαν στις 31 Ιανουαρίου 2003)

Πρόεδρος: Περικλής Παναγόπουλος, Αντιπρόεδρος Ε/Γ-Ο/Γ Πλοίων: Κωνσταντίνος Κληρονόμος, Αντιπρόεδρος Κρουαζιεροπλοίων: Ανδρέας Ποταμιάνος, Γεν. Γραμματέας: Μάρκος Φόρος, Ταμίας: Ανάργυρος Αγγελόπουλος, Μέλη: Ιωάννης Βαρδινογιάννης, Μιχαήλ Λάμπρος, Αλέξανδρος Παναγόπουλος, Γεράσιμος Στρίντζης, Ελευθέριος Τσάφος, Φραγκίσκος Φραγκουδάκης.

2006-2008 (Οι αρχαιρεσίες πραγματοποιήθηκαν στις 2 Μαρτίου 2006)

Πρόεδρος: Περικλής Παναγόπουλος, Αντιπρόεδρος Ε/Γ-Ο/Γ Πλοίων: Κωνσταντίνος Κληρονόμος, Αντιπρόεδρος Κρουαζιεροπλοίων: Μιχαήλ Λάμπρος, Γεν. Γραμματέας: Μάρκος Φόρος, Ταμίας: Ανάργυρος Αγγελόπουλος, Μέλη: Ιωάννης Βαρδινογιάννης, Δημήτριος Κάπαρης, Θεόδωρος Κόντες, Αλέξανδρος Παναγόπουλος, Μιχαήλ Σακέλλης, Ελευθέριος Τσάφος, Φραγκίσκος Φραγκουδάκης.

2009-2011 (Οι αρχαιρεσίες πραγματοποιήθηκαν στις 16 Φεβρουαρίου 2009)

Πρόεδρος: Μάρκος Φόρος, Αντιπρόεδρος Ε/Γ-Ο/Γ Πλοίων: Ιωάννης Βαρδινογιάννης, Αντιπρόεδρος Κρουαζιεροπλοίων: Μιχαήλ Λάμπρος, Γεν. Γραμματέας: Μιχαήλ Σακέλλης, Ταμίας: Θεόδωρος Κόντες, Μέλη: Αντώνιος Αγαπητός, Αντώνιος Μανιαδάκης, Σπυρίδων Πασχάλης, Ελένη Ποταμιάνου, Ανδρέας Στυλιανόπουλος.

Τον Απρίλιο του 2010, λόγω παραίτησης μελών, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε ως εξής:

Πρόεδρος: Μάρκος Φόρος, Αντιπρόεδρος Ε/Γ-Ο/Γ Πλοίων: Μιχαήλ Σακέλλης, Αντιπρόεδρος Κρουαζιεροπλοίων: Μιχαήλ Λάμπρος, Γεν. Γραμματέας: Ιωάννης Δεπάστας, Ταμίας: Θεόδωρος Κόντες, Μέλη: Γεώργιος Γιαννουλάτος, Γεώργιος Κουμπενάς, Αντώνιος Μανιαδάκης, Σπυρίδων Πασχάλης, Ανδρέας Στυλιανόπουλος.

Στις 12 Οκτωβρίου 2011 πραγματοποιήθηκαν αρχαιρεσίες και το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε ως εξής:

Πρόεδρος: Απόστολος Βεντούρης, Αντιπρόεδρος Ε/Γ-Ο/Γ Πλοίων: Αντώνιος Αγαπητός, Αντιπρόεδρος Κρουαζιεροπλοίων: Ανδρέας Στυλιανόπουλος, Γεν. Γραμματέας: Σπυρίδων Πασχάλης, Ταμίας: Αδαμάντιος Κρασανάκης, Μέλη: Ιωάννης Αβραντίνης, Εμμανουήλ Γαλανάκης, Εμμανουήλ Γαλανός, Νικόλαος Κάρδαρης, Αντώνιος Μανιαδάκης, Μιχαήλ Νομικός, Μιχαήλ Σακέλλης.

2012-2014 (Οι αρχαιρεσίες πραγματοποιήθηκαν στις 20 Σεπτεμβρίου 2012)

Πρόεδρος: Μιχαήλ Σακέλλης, Αντιπρόεδρος Ακτοπλοΐας: Αντώνιος Αγαπητός, Αντιπρόεδρος Ε/Γ-Ο/Γ Διεθνών Πλόων: Σπυρίδων Πασχάλης, Αντιπρόεδρος Κρουαζιέρας: Μιχαήλ Καψάλης, Γεν. Γραμματέας: Αδαμάντιος Κρασανάκης, Ταμίας: Ευάγγελος Βεντούρης, Μέλη: Ιωάννης Αβραντίνης, Εμμανουήλ Γαλανός, Ιωάννης Δεπάστας, Σαράντος Καρατζής, Νικόλαος Κάρδαρης, Θεολόγος Παναγιωτάκης, Σπυρίδων Πρωτοπαπαδάκης, Γεώργιος Σπανός.

Τον Ιανουάριο του 2013 ο Ιωάννης Αβραντίνης αντικαταστάθηκε από τον Κωνσταντίνο Λαμπριανό.

2015-2018 (Οι αρχαιρεσίες πραγματοποιήθηκαν στις 22 Οκτωβρίου 2015)

Πρόεδρος: Μιχαήλ Σακέλλης, Αντιπρόεδρος Ακτοπλοΐας: Αντώνιος Αγαπητός, Αντιπρόεδρος Ε/Γ-Ο/Γ Διεθνών Πλόων: Σπυρίδων Πασχάλης, Αντιπρόεδρος Κρουαζιέρας: Μιχαήλ Καψάλης, Γεν. Γραμματέας: Αδαμάντιος Κρασανάκης, Ταμίας: Ιωάννης Δεπάστας, Μέλη: Νικόλαος Καβαλλιέρος, Κωνσταντίνος Λαμπριανός, Θεολόγος Παναγιωτάκης, Σπυρίδων Πρωτοπαπαδάκης, Γεράσιμος Στρίντζης.

Τον Ιανουάριο του 2017 λόγω αιφνίδιου θανάτου του Μιχαήλ Καψάλη, καθήκοντα Αντιπροέδρου Κρουαζιέρας ανέλαβε ο Ανδρέας Ποταμιάνος.

2019-2021 (Οι αρχαιρεσίες πραγματοποιήθηκαν στις 7 Φεβρουαρίου 2019)

Πρόεδρος: Μιχαήλ Σακέλλης, Αντιπρόεδρος Ακτοπλοΐας: Σπυρίδων Πρωτοπαπαδάκης, Αντιπρόεδρος Ε/Γ-Ο/Γ Διεθνών Πλόων: Σπυρίδων Πασχάλης, Αντιπρόεδρος Κρουαζιέρας: Ανδρέας Ποταμιάνος, Γεν. Γραμματέας: Αδαμάντιος Κρασανάκης, Ταμίας: Ιωάννης Δεπάστας, Μέλη: Ευστράτιος Απέργης, Αντώνιος Γελασάκης, Διονύσιος Θεοδωράτος, Νικόλαος Καβαλλιέρος, Μιχαήλ Μιχαήλ, Θεολόγος Παναγιωτάκης.

Τον Φεβρουάριο του 2021 ο Αδαμάντιος Κρασανάκης αντικαταστάθηκε από τον Σταύρο Αγγελιδάκη, ενώ καθήκοντα Γενικού Γραμματέα ανέλαβε ο Θεολόγος Παναγιωτάκης.

2022-2024 (Οι αρχαιρεσίες πραγματοποιήθηκαν στις 22 Φεβρουαρίου 2022)

Πρόεδρος: Σπυρίδων Πασχάλης, Αντιπρόεδρος Ακτοπλοΐας: Ευστράτιος Απέργης, Αντιπρόεδρος Ε/Γ-Ο/Γ Διεθνών Πλόων: Σπυρίδων Πρωτοπαπαδάκης, Αντιπρόεδρος Κρουαζιέρας: Αντώνιος Γελασάκης, Γεν. Γραμματέας: Θεολόγος Παναγιωτάκης, Ταμίας: Διονύσιος Θεοδωράτος, Μέλη: Σταύρος Αγγελιδάκης, Ιωάννης Βερνίκος Ευγενίδης, Βασίλειος Μάμμης, Μιχαήλ Μιχαήλ, Μιχαήλ Σακέλλης.

Τον Σεπτέμβριο του 2023, λόγω παραίτησης του Σπυρίδωνα Πασχάλη, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε ως εξής:

Πρόεδρος: Διονύσιος Θεοδωράτος, Αντιπρόεδρος Ακτοπλοΐας: Ευστράτιος Απέργης, Αντιπρόεδρος Ε/Γ-Ο/Γ Διεθνών Πλόων: Σπυρίδων Πρωτοπαπαδάκης, Αντιπρόεδρος Κρουαζιέρας: Αντώνιος Γελασάκης, Γεν. Γραμματέας: Θεολόγος Παναγιωτάκης, Ταμίας: Βασίλειος Μάμμης, Μέλη: Σταύρος Αγγελιδάκης, Ιωάννης Βερνίκος Ευγενίδης, Παναγιώτα Κρασσακοπούλου, Μιχαήλ Μιχαήλ, Μιχαήλ Σακέλλης.

 

Καλωσόρισμα

Αγαπητέ επισκέπτη, με μεγάλη μας χαρά σε καλωσορίζουμε στον ιστότοπο του Συνδέσμου μας. Επιθυμία μας είναι ο χώρος αυτός να προάγει την επιβατηγό ναυτιλία, να αποτελέσει πηγή ενημέρωσης για το νησιωτικό τουρισμό, αλλά και να ενισχύσει την επικοινωνία μας με το επιβατικό κοινό...

Τα Μέλη μας

Αγία Μαρίνη ΝΕ
Aegean Flying Dolphins
Aegean Sea Lines
Alpha Lines
ANEK Lines
ANEM Ferries
ANEΝΔΥΚ Seaways
ANMEZ Ferries
Blue Star Ferries
Dodekanisos Seaways
Fast Ferries
Golden Star Ferries
Goutos Lines
Hellenic Seaways
Levante Ferries
Minoan Lines
Skyros NE
SuperFast Ferries
Triton Ferries
Ventouris Ferries
Crystal Cruises
Majestic International Cruises

Δρομολόγια Πλοίων

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Γνωμοδότηση ΣΑΣ 5/2024
  • 01 Μαΐου 2024

Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν στην υπ' αριθμ. 5 συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 1 Μαΐου 2024. Αναλυτικά μπορείτε να δείτε τα θέματα που συζητήθηκαν, με τις παρατηρήσεις επί...

Γνωμοδότηση ΣΑΣ 4/2024
  • 23 Απριλίου 2024

Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν στην υπ' αριθμ. 4 συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 23 Απριλίου 2024. Αναλυτικά μπορείτε να δείτε τα θέματα που συζητήθηκαν, με τις...

Γνωμοδότηση ΣΑΣ 3/2024
  • 27 Μαρτίου 2024

Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν στην υπ' αριθμ. 3 συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2024. Αναλυτικά μπορείτε να δείτε τα θέματα που συζητήθηκαν, με τις παρατηρήσεις...

30

Εταιρείες

που συνδέουν με τα πλοία τους τα ελληνικά νησιά με την ηπειρωτική Ελλάδα, προσφέροντας αξιόπιστες και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.

97

Πλοία

τα οποία αποτελούν έναν από τους πιο σύγχρονους στόλους στην Ευρώπη.

115

Νησιά

εξυπηρετούνται σχεδόν σε καθημερινή βάση, εκ των οποίων 89 αποκλειστικά με τα πλοία, καθώς δεν υπάρχει αεροπορική σύνδεση.

20,32

εκ. επιβάτες

εκ των οποίων 18,82 εκατ. επιβάτες (3,53 εκατ. οχήματα) στην ακτοπλοΐα και 1,5 εκατ. επιβάτες (690.000 οχήματα) στην Αδριατική.

7,4%

Εισφορά στο ΑΕΠ

ή 13,6 δις € (6,6% ή 12,1 δις € στην ακτοπλοΐα και 0,8% ή 1,5 δις € στην Αδριατική).

332.000

Θέσεις εργασίας

αποτελώντας το 8,5% του συνολικού εργατικού δυναμικού της Ελλάδας (290.700 ή 7,4% στην ακτοπλοΐα και 41.300 ή 1,1% στην Αδριατική).