Απολογισμός Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας για το 2016 από τον πρόεδρο κ. Μιχάλη Σακέλλη:

Το 2016 χαρακτηρίζεται ως μία από τις καλύτερες χρονιές σε ότι αφορά στο επίπεδο των υπηρεσιών.

Γενικά μετά το 2014 και την επίλυση των προβλημάτων που είχαμε στις γραμμές του Β. Αιγαίου οι Ακτοπλοϊκές μας υπηρεσίες βελτιώθηκαν αισθητά. Ιδιαίτερης σημασίας είναι η μεγάλη συμβολή των Ακτοπλοϊκών πλοίων στη μεταφορά μεταναστών που είχε ως αποτέλεσμα την άμεση αναχώρησή τους στο εξωτερικό πριν κλείσουν τα σύνορα.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Ο Σύνδεσμός μας είχε άμεση και αποφασιστική συμμετοχή σε όλα τα θέματα που αφορούν στην Επιβατηγό Ναυτιλία.

Συνολικά συμμετείχαμε σε 130 συναντήσεις κυρίως με φορείς του Δημοσίου Υπουργούς Γ.Γ κλπ. Εκπροσωπήσαμε τον Σύνδεσμο σε 6 συνεδριάσεις του ΣΑΣ. Συμμετείχαμε στα ΔΣ του ΝΑΤ, του ΝΕΕ, του ΣΕΤΕ, καθώς και στο Συμβούλιο Ναυτικής Εκπαίδευσης, στην Ομάδα εργασίας για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για τη Δημόσια Ναυτική Εκπαίδευση και στην Ομάδα Εργασία για την αναμόρφωση του ΓΕΝΕ. 

Σε Διεθνές επίπεδο εκπροσωπηθήκαμε σε συνεδριάσεις του ΙΜΟ από τον κ. Ν. Μερκούρη και του ESSF από την κα Γ. Κρασσακοπούλου και από τον κ. Π. Ζαχαριουδάκη. 

Με τις παρεμβάσεις μας  απεφεύχθη τουλάχιστον μέχρι σήμερα η επιβολή τέλους ISPS στο λιμάνι της Πάτρας, ανεστάλη ο Διαγωνισμός του ΟΛΠ για την ανάθεση των εργασιών αποκομιδής στερεών αποβλήτων σε έναν πάροχο για 25 χρόνια. 

Σε συνεργασία με τη ΔΘΣ συμμετείχαμε και συμβάλαμε στην επίλυση πολλών προβλημάτων όπως πχ τον καθορισμό των δρομολογίων στη Ραφήνα.

Συμμετείχαμε σε 16 ημερίδες και εκδηλώσεις όπου είχαμε την ευκαιρία να προβάλουμε τις θέσεις μας, κυρίως σε ότι αφορά στην ποιότητα και στη σημασία των υπηρεσιών μας.

Επίσης εξασφαλίσαμε τη συμμετοχή μας στις συνεδριάσεις της ΡΑΛ και της ΔΑΛ όταν συζητούνται θέματα που μας αφορούν.

Γενικά μπορούμε να πούμε ότι οι προσπάθειες του Συνδέσμου μας τα τελευταία χρόνια σε συνδυασμό με τις καλές υπηρεσίες που προσφέρονται έχουν αναστρέψει το δυσμενές κλίμα με το οποίο αντιμετωπίζονταν οι Εταιρείες μας στο παρελθόν. Οι υπηρεσίες μας σήμερα και εκτιμώνται και αναγνωρίζονται, ενώ έχει γίνει απόλυτα κατανοητή η σημασία των Ακτοπλοϊκών μας συγκοινωνιών και η συμμετοχή τους στην ανάπτυξη και στην προάσπιση των Εθνικών μας συμφερόντων.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το προσωπικό του Συνδέσμου μας, την κα Βασιλική Βανδώρου και τον κ. Μάρκο Δρίζο για τις πολύτιμες υπηρεσίες τους. Επίσης τον κ. Κρασανάκη, την κα Κρασσακοπούλου και όλα τα μέλη του ΔΣ για την ενεργό τους συμμετοχή σε επιτροπές, συναντήσεις και συσκέψεις. Επίσης θα ήθελα να επισημάνω την ανάγκη για ενεργότερη συμμετοχή των μελών μας αλλά και των στελεχών των Εταιρειών μας στα κοινά, γεγονός το οποίο θα επιδιώξουμε με τη συγκρότηση Επιτροπών για εξέταση πχ τεχνικών θεμάτων ή θεμάτων που αφορούν στο Θεσμικό Πλαίσιο, στη Ναυτεργασία  κλπ.

ΛΙΜΑΝΙΑ

Σημαντική ήταν η παρέμβασή μας για τη συμμετοχή του Συνδέσμου μέσω της ΠΕΠΕΝ στον προγραμματισμό έργων στα λιμάνια μας με συμμετοχή των πλοιάρχων μας στην ΕΣΑΛ. Η συμμετοχή μας στον προγραμματισμό των Λιμενικών έργων είναι σημαντική και ήδη έχουν κατατεθεί προτάσεις για τα απαραίτητα έργα στο λιμάνι του Αθηνιού, ενώ υπάρχουν παρεμβάσεις και συζητούνται τα έργα που προγραμματίζονται στην Πάρο και στην Κάρπαθο.

Σε συναντήσεις μας με την πολιτική ηγεσία εκφράσαμε τους προβληματισμούς μας για τη διαχείριση των λιμενικών τελών και ήδη έχουν ξεκινήσει διαδικασίες και επίκεινται αποφάσεις για την καλύτερη αξιοποίησή τους. Θέση του Συνδέσμου μας είναι η κατάργηση των λιμενικών τελών ως μη αποδοτικά όταν αυτά δεν επενδύονται προς όφελος των επιβατών. 

Για τη συζήτηση θεμάτων που αφορούν στις λιμενικές υπηρεσίες διοργανώθηκαν συναντήσεις με τη διοίκηση του ΟΛΠΑ, του ΟΛΗΓ και του ΟΛΗ ενώ θα οργανωθούν συναντήσεις και με τον ΟΛΡ και με Λιμενικά Ταμεία.

Στα πλαίσια μιας ουσιαστικότερης συμμετοχής μας στις αποφάσεις των ΟΛ αλλά και των Λιμενικών Ταμείων, προτάθηκε η δημιουργία συμβουλίων ΧΡΗΣΤΩΝ σε όλους τους Οργανισμούς Λιμένων αλλά και στα περιφερειακά Λιμενικά Ταμεία. Η πρότασή μας έγινε αποδεκτή και ήδη έχουν ξεκινήσει οι σχετικές Νομοθετικές Ρυθμίσεις.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Λόγω της πολυπλοκότητας των δρομολογίων μας και της ανάγκης για συχνές αλλαγές, είναι αδύνατον να ρυθμιστούν νομοθετικά όλα τα αιτήματά μας συνεπώς είναι απαραίτητη η γνωμοδότηση του ΣΑΣ όπως εξάλλου προβλέπεται και από τον Ν2932/2001. Το σκεπτικό των αποφάσεων συνήθως βασίζεται στην ανάγκη εξυπηρέτησης των συγκοινωνιακών αναγκών και στην αντικειμενική αντιμετώπιση των εταιρειών.

Για τη διευκόλυνση του έργου του ΣΑΣ και την αντικειμενική αντιμετώπιση των αιτημάτων μας αλλά και τη δέσμευση των εκπροσώπων μας στις τοποθετήσεις τους στο Συμβούλιο, καταφέραμε μετά από προσπάθειες πολλών ετών να συμφωνήσουμε και να καταρτίσουμε έναν Κώδικα Δεοντολογίας, δηλαδή να συμφωνήσουμε στις αρχές με τις οποίες πρέπει να εξετάζονται τα αιτήματά μας στο ΣΑΣ.

Ο κώδικας έχει κατατεθεί στη ΔΘΣ και στον πρόεδρο του ΣΑΣ ούτως ώστε να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την εξέταση των αιτημάτων δρομολογίων και δρομολογήσεων.

ΠΝΟ – ΠΑΣΕΝΤ

Μετά από διαπραγματεύσεις υπεγράφη την 16.6.2016 η ΣΣΕ με την ΠΝΟ με τους ίδιους όρους και μηδενικές αυξήσεις. Υπενθυμίζουμε ότι παρά τη λήξη της ΣΣΕ τον Δεκέμβριο του 2015, οι Εταιρείες μας στο σύνολό τους την εφάρμοζαν γεγονός που αποδεικνύει την αναγκαιότητά της.

Μέσα στα πλαίσια των καλών μας σχέσεων με την ΠΝΟ αλλά και των σοβαρών προβλημάτων τα οποία μπορεί να προκύψουν από μία πιθανή αύξηση της φορολογίας των ναυτικών και παρά τις έγγραφες αντιρρήσεις μας για τις απεργιακές κινητοποιήσεις του Δεκεμβρίου 2016, τοποθετηθήκαμε θετικά σε ότι αφορά στην ικανοποίηση του αιτήματος της ΠΝΟ για την μη αύξηση των φορολογικών συντελεστών τους.

Σε ότι αφορά το υπαλληλικό προσωπικό, συνεχίζονται οι διαδικασίες διαμεσολάβησης χωρίς να έχει παρθεί καμία απόφαση. Οι θέσεις τις οποίες υποστηρίξαμε στις 3 συνεδριάσεις που έλαβαν χώρα το 2016 βασίζονται στην ΕΓΣΣΕ + 10% και με όσα επιδόματα προβλέπονται από την ΕΓΣΣΕ.

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟ

Το 2016 χαρακτηρίζεται ως μία ακόμα χρονιά με σταθερή κίνηση. Υπενθυμίζουμε ότι από το 2009 μέχρι το 2015 η κίνηση ακολούθησε την πτώση του ΑΕΠ με απώλεια 18.500.000 συνολικά  επιβατών και 4.400.000 οχημάτων. Το 2015 και 2016 μεγάλος αριθμός μεταναστών που ξεπερνούν τις 800.000 μετακινήθηκε από τα νησιά του Β. Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, πλην όμως μειώθηκε σημαντικά η τουριστική κίνηση στα νησιά τα οποία επλήγησαν από το μεταναστευτικό.

Επίσης αρνητικά αποτελέσματα είχαμε και στις Κυκλάδες το 2015 λόγω άλλων γεγονότων, όπως τα capital controls και οι εκλογές, με αποτέλεσμα η κίνηση το 2015 και 2016 να παρουσιάζει σχεδόν μηδενικές μεταβολές αντί της αναμενόμενης σημαντικής αύξησης.

Παρά τη σταθεροποίηση της κίνησης δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι η κίνηση σε σύγκριση με το 2009 είναι μειωμένη κατά 3.300.000 περίπου επιβάτες.

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Το 2016 έγινε αισθητός περισσότερο από κάθε άλλη φορά ο ανταγωνισμός από τις αερομεταφορές, τον οποίο θεωρούμε σημαντικό παράγοντα που επηρεάζει το μεταφορικό μας έργο.

Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι οι θαλάσσιες και οι αεροπορικές μεταφορές αποτελούν μεν ξεχωριστές ανεξάρτητες υπηρεσίες, αλλά λειτουργούν εναλλάξιμα και ανταγωνιστικά καθώς απευθύνονται στο ίδιο επιβατικό κοινό και ανταγωνίζονται άμεσα στους προορισμούς και αγορές που εξυπηρετούν και οι δύο. 

ΚΑΥΣΙΜΑ

Το 2016 οι τιμές των καυσίμων μειώθηκαν κατά 15% (HFO) και 18% (GOIL) γεγονός στο οποίο αποδίδουμε τα θετικότερα οικονομικά αποτελέσματα των εταιρειών μας.

Το 2017 ξεκίνησε με σημαντικές αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων. Η μέση τιμή των καυσίμων την περίοδο ΙΑΝ-ΦΕΒ είναι διπλάσια της αντίστοιχης του 2016, γεγονός ιδιαίτερα ανησυχητικό.

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

Το 2016 παρατηρούμε την εφαρμογή ευέλικτων τιμολογιακών προσφορών με πλήθος προσφορών οι οποίες χωρίς καμία αμφιβολία επηρέασαν θετικά το μεταφορικό μας έργο και διευκόλυναν σημαντικά τις μετακινήσεις κυρίως των νησιωτών και των τακτικών επιβατών.

Το μέσο μεταφορικό κόστος στην οικονομική θέση τη θερινή περίοδο υπολογίζεται ότι έχει μειωθεί κατά 10% περίπου, ενώ οι εκπτωτικές προσφορές των εταιρειών για τη μεταφορά ΙΧ αυτοκινήτων κυμαίνονται από 30-50%.

Επίσης παρατηρούμε σταθεροποίηση του μεταφορικού κόστους των εμπορευματικών μεταφορών στο οποίο δεν υπάρχουν ουσιαστικές αλλαγές την τελευταία δεκαετία.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ

Παρά τη μεγάλη κατά 25% περίπου αύξηση των δρομολογίων η επιβατική κίνηση στην Αδριατική παρέμεινε σχεδόν στα ίδια επίπεδα ενώ παρουσιάστηκε αύξηση 10% στη διακίνηση επιβατικών οχημάτων και αύξηση 3,6% στη διακίνηση φορτηγών αυτοκινήτων.

Το επίπεδο των υπηρεσιών κρίνεται ικανοποιητικό με εκτέλεση δρομολογίων σε όλες τις γραμμές ενώ οι διαθέσιμες χωρητικότητες παρέχουν τη δυνατότητα εξυπηρέτησης αύξησης του μεταφορικού έργου. 

ΝΑΤ

Το ΝΑΤ έχει ενταχθεί στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, στον οποίο θα μεταβιβαστεί και η περιουσία του Ταμείου. Παρόλα αυτά το ΝΑΤ διατηρεί την αυτοτέλειά του για την άσκηση των μη ασφαλιστικών αρμοδιοτήτων.

POSEIDON MED II

Ο Σύνδεσμός μας συμμετέχει ενεργά στο πρόγραμμα POSEIDON MED II και παρακολουθούμε τις εξελίξεις.

Το POSEIDON MED ΙΙ είναι ευρωπαϊκό πρόγραμμα το οποίο συγχρηματοδοτείται από τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» κατά 50% και το υπόλοιπο 50% καλύπτεται από τους εταίρους του προγράμματος και θα διαρκέσει 5 χρόνια (1/6/2015 έως 31/12/2020). Πρόκειται για διασυνοριακό έργο με τη συμμετοχή 26 εταίρων από τρία κράτη-μέλη (Ελλάδα, Ιταλία, Κύπρος). Απώτερος στόχος του έργου είναι η διάθεση του ΥΦΑ σε πέντε κύρια λιμάνια (Πειραιάς, Πάτρα, Ηράκλειο, Ηγουμενίτσα, Λεμεσός). Συντονιστής του προγράμματος είναι η ΔΕΠΑ και τεχνικός συντονιστής η ΔΕΣΦΑ.

ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

Το 2016 άλλαξε η ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας, την οποία ακολούθησε και η αλλαγή του Γ.Γ. και Προέδρου του ΣΑΣ. Τόσο ο Υπουργός όσο και ο Υφυπουργός έχουν ενημερωθεί για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Κλάδος ενώ αναμένουμε συνάντηση και με τον νέο Γ.Γ.

Επίσης ολοκληρώθηκε η πώληση του ΟΛΠ στην COSCO. Με τη νέα διοίκηση δεν έχουμε καταφέρει να συναντηθούμε, αλλά το αναμένουμε στις αμέσως επόμενες ημέρες. Ο Σύνδεσμός μας για μία ακόμα φορά θα επαναλάβει το αίτημά του για συμμετοχή στο ΔΣ του ΟΛΠ. Επίσης θα συζητηθούν θέματα που αφορούν στην καλή εξυπηρέτηση των πλοίων μας και των επιβατών μας, στη μη αύξηση των λιμενικών τελών και στη μείωση του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών, πχ της συλλογής στερεών αποβλήτων.

Συζητήσαμε θέματα που αφορούν στη δυνατότητα χρηματοδότησης από Ευρωπαϊκά προγράμματα για μετασκευές ή κατασκευές πλοίων και σχετική παρουσίαση έγινε στα μέλη μας την 4.11.2015 από τον κ. Παναγιώτη Ζαχαριουδάκη (Ocean Finance) καθώς και  την 7.12.2016 από τους κ.κ. Antongiulio Marin (Policy Officer – DG Move -Mobility and Transports της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) και Αντώνιο Παπαγεωργίου (Senior Loan Officer - Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων), ενώ την 20.12.2016 επισκέφτηκαν τα γραφεία μας οι κ.κ. Levente Horvath-Gillemot (Loan Officer – Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων), Αντώνης Παπαγεωργίου (Senior Loan Officer - Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων) και Παναγιώτης Ζαχαριουδάκης (Ocean Finance) οι οποίοι ενημέρωσαν όσους παρευρέθηκαν σε θέματα χρηματοδότησης  πράσινων επενδύσεων στα πλοία. 

Για το Ναυτιλιακό CLUSTER για το οποίο πολλή συζήτηση έχει γίνει τελευταία, ο Σύνδεσμός μας ήταν από τους πρώτους υποστηρικτές της ιδέας με προτάσεις περαιτέρω οργάνωσης και δραστηριοποίησης. Πιστεύουμε ότι κάθε εταιρεία μέλος μας πρέπει να εγγραφεί στο ναυτιλιακό Cluster. Τα τέλη συνδρομής για 3 χρόνια είναι 150€ (60€ εγγραφή και 30€ Χ 3 χρόνια) και για διευκόλυνσή σας η σχετική αίτηση μπορεί να συμπληρωθεί από τον Σύνδεσμό μας. 

Συμμετείχαμε στην επιτροπή οργάνωσης του μεταπτυχιακού τμήματος του Πολυτεχνείου για τη Διοίκηση Λιμένων (PORT MANAGEMENT).

2017 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟ – ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Το 2017 και παρά την αναμενόμενη αύξηση του εξωτερικού τουρισμού δεν προβλέπουμε ουσιαστικές αλλαγές στο μεταφορικό έργο.

Η εξέλιξη της κίνησης δεν μας ικανοποιεί, ούτε υπάρχουν προοπτικές ανάκτησης του χαμένου μεταφορικού έργου ενώ δεν υπάρχουν προοπτικές θετικών μεταβολών, τουλάχιστον για τα επόμενα 10-15 έτη. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας  ότι δεν έχουν γίνει, ούτε γίνονται σοβαρές επενδύσεις σε ξενοδοχειακές μονάδες και υποδομές στα νησιά ενώ η υψηλή περίοδος για την Ακτοπλοΐα μάλλον μειώνεται παρά αυξάνεται. Παράλληλα τα οικονομικά προβλήματα της Χώρας, η μείωση της αγοραστικής δύναμης των Ελλήνων και οι δυσοίωνες προβλέψεις επηρεάζουν και θα επηρεάσουν στο μέλλον αρνητικά τον εσωτερικό τουρισμό από τον οποίο έχουμε μεγάλη εξάρτηση. 

2017 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Το 2017 θα έχουμε εξελίξεις σε ότι αφορά στο νομοθετικό πλαίσιο. Ήδη έχουν καταρτιστεί τρεις Επιτροπές στις οποίες θα συμμετάσχουμε. Η πρώτη αφορά στην εξέταση συντονισμού των θαλάσσιων και των αεροπορικών συγκοινωνιών, η δεύτερη στην αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου και κυρίως του Ν. 2932/01 και η τρίτη στην αναμόρφωση του ΠΔ 120/1997 (ΗΣΚΘΕΕΑ) και ΠΔ 229/1995 (Ναυτικοί Πράκτορες).

Το θέμα της αναμόρφωσης του θεσμικού πλαισίου είναι μεγάλης σημασίας. Στις συναντήσεις με την ηγεσία του ΥΝΑ προτείναμε οι αλλαγές να βασιστούν στις παρακάτω αρχές: 

• Στη μείωση του λειτουργικού κόστους

• Στην αποποινικοποίηση του Κλάδου

• Στην περαιτέρω απελευθέρωση των υπηρεσιών με πρότυπο τις γραμμές Αδριατικής (κατάργηση του ΠΔ 177/74 συνθέσεις πλοίων)

• Στην απαλλαγή των Εταιρειών μας από την επιβολή υποχρεώσεων Δημόσιας Υπηρεσίας (πχ υποχρεωτικές εκπτώσεις )

• Στην παροχή ευελιξίας στη διαχείριση των δρομολογίων

• Στη βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Θα επιδιώξουμε την ανάθεση των υποχρεώσεων δρομολόγησης στις Εταιρείες αντί στα πλοία, γεγονός το οποίο θα επηρεάσει όλη τη δομή του 2932/01.

Επίσης θα συζητηθούν θέματα που αφορούν στα δρομολόγια Δημόσιας Υπηρεσίας, στην εξυπηρέτηση των νησιών με ανταποκρίσεις όπου είναι δυνατόν και στη λειτουργία του ΣΑΣ.

Σχετικά με τις αλλαγές του θεσμικού πλαισίου και λόγω της μεγάλης  σοβαρότητας του θέματος προτείνεται η συγκρότηση Επιτροπής από την κα Κρασσακοπούλου, τους κ.κ. Σακέλλη, Αγαπητό, Κρασανάκη και Καβαλλιέρο, καθώς επίσης και η συμμετοχή των κ.κ. Χονδρονάσιου και Δεληγιάννη για να μελετήσουμε το θέμα και να καταρτίσουμε τις τελικές μας προτάσεις.

Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής θα είναι ανοικτές σε όποιον από τα μέλη μας επιθυμεί να συμμετάσχει και θα υπάρχει παράλληλη ενημέρωση των μελών μας.

Σχετικά με το ΗΚΣΘΕΕΑ οι προτάσεις συνίστανται στην ένταξη και των ημεροπλοίων στη διαδικασία καταγραφής και έκδοσης ηλεκτρονικών εισιτηρίων  καθώς επίσης στην αποφυγή αχρείαστων ελέγχων και στη μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών. Επίσης πρέπει να αξιοποιηθούν τα ήδη παρεχόμενα από τις Εταιρείες μας στοιχεία κίνησης ούτως ώστε να υπάρχει η δυνατότητα άμεσης και σωστής παροχής αναλυτικών στατιστικών στοιχείων διακίνησης επιβατών και οχημάτων στις Ακτοπλοϊκές μας γραμμές.  

Άλλο θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει το 2017 είναι το σχέδιο Νόμου  «Ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας ΥΝΑΝΠ κτλ.»   Οι θέσεις του Συνδέσμου μας έχουν ήδη αναρτηθεί στη Διαύγεια και σας έχουν αποσταλεί.

Συγκεκριμένα δεν συμφωνούμε με τις προγραμματικές συμβάσεις διότι ουσιαστικά δίνουν τη δυνατότητα στον Υπουργού να παρακάμψει τις διαγωνιστικές διαδικασίες και να συνάπτει συμβάσεις με Δήμους κλπ. 

Επίσης διαφωνούμε με τα μέτρα για τη διασφάλιση της εξόφλησης των αποδοχών των ναυτικών και των ασφαλιστικών εισφορών, θεωρώντας ότι ήδη υπάρχουν μέτρα τα οποία λαμβάνονται ή μπορεί να ληφθούν, όπως η επίσχεση εργασίας ή απαγόρευση απόπλου από το ΝΑΤ κλπ. 

Τέλος σε ότι αφορά στα δικαιώματα των επιβατών διαφωνούμε με τις αποζημιώσεις ή άλλες υποχρεώσεις οι οποίες επιβάλλονται σε περίπτωση ανωτέρας βίας και κακών καιρικών συνθηκών.

Οι θέσεις μας αναπτύχθηκαν προφορικά και στον Υφυπουργό και με εξαίρεση το θέμα των προγραμματικών Συμβάσεων, πιστεύουμε ότι θα υπάρξουν βελτιώσεις.

ΝΕΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Όπως ήδη γνωρίζουμε έχει αποφασιστεί η κατανάλωση καυσίμων περιεκτικότητας σε θείο 0,5% από το 2020. Το μέτρο αυτό κρίνεται δυσανάλογο σε σχέση με τη συμμετοχή των πλοίων μας στη ρύπανση αλλά δεν παύει να αποτελεί ένα γεγονός το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει άμεσα.

Ιδιαίτερα με την αυξητική πορεία του κόστους των καυσίμων και εάν αυτή συνεχιστεί, η κατανάλωση του νέου καυσίμου θα είναι απαγορευτική ενώ δεν φαίνεται να αποτελεί λύση η κατανάλωση LNG λόγω ανεπάρκειας υποδομών αλλά και τελικού κόστους το οποίο δεν γνωρίζουμε. Λαμβανομένου επιπλέον υπόψη ότι τα περισσότερα υπάρχοντα Ακτοπλοϊκά πλοία δεν είναι δυνατόν να μετατραπούν για κατανάλωση LNG, πρέπει να στραφούμε σε άλλες τεχνικές λύσεις επιδιώκοντας ταυτόχρονα επιδοτήσεις και χρηματοδοτήσεις για τις δυνατότητες των οποίων ήδη έχετε ενημερωθεί από τον Σύνδεσμό μας.

Άλλα θέματα είναι ο κανονισμός MRV με εφαρμογή από το 2018, ο δείκτης EEDI από το 2020 καθώς και θέματα που αφορούν το θαλάσσιο έρμα από το 2017 και την ευστάθεια από το 2020.

Τα μέτρα αυτά θα επηρεάσουν το κόστος λειτουργίας των πλοίων μας αλλά και το κόστος ναυπήγησης, συνεπώς πρέπει να είναι εφικτά και να εξυπηρετούν τον σκοπό για τον οποίο λαμβάνονται και βέβαια να μην είναι αντίθετα με τα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος.

Ο Σύνδεσμός μας συνεργάζεται και ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές του ΥΝΑ που συμμετέχουν στα όργανα λήψης αποφάσεων των Διεθνών οργανισμών και της ΕΕ στις οποίες εξάλλου συμμετέχουμε δια αντιπροσώπου όποτε είναι εφικτό. 

ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΑ

Άλλο θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει το 2017 είναι η χάραξη των υδατοδρομίων. Ήδη είμαστε σε επαφή με το ΥΝΑ και έχουμε ζητήσει τη συμμετοχή μας μέσω της Ένωσης Πλοιάρχων στη χάραξη των υδατοδρομίων, το οποίο όμως δεν είναι αρκετό διότι στο σχέδιο Νόμου για την «Ίδρυση και τη λειτουργία των υδατοδρομίων» περιλαμβάνεται όρος που δίνει τη δυνατότητα προσθαλάσσωσης εντός λιμένος. Παρακολουθούμε το θέμα και ήδη έχουμε ζητήσει την παρέμβαση του ΥΝΑ.  

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΣΕΕΝ

Υλοποιώντας σχετική απόφαση του ΔΣ του Συνδέσμου μας επιλέξαμε βάσει προσφορών την Εταιρεία “Cinsight Advisory Ltd» για την κατασκευή της ιστοσελίδας μας με σκοπό:

• Την προβολή των υπηρεσιών μας

• Την προβολή των εταιρειών μελών μας

• Την ενημέρωση για διάφορα θέματα, όπως νέα δρομολόγια, νέα πλοία κλπ.

• Την κοινοποίηση των θέσεων μας σε διάφορα θέματα, κυρίως θεσμικά

• Τη φιλοξενία άρθρων και τοποθετήσεων

• Την κοινοποίηση νέων νόμων, αποφάσεων και διεθνών κανονισμών

• Την παροχή στατιστικών στοιχείων

• Τη δυνατότητα συνδέσεων με τις Εταιρείες για κρατήσεις

 

Καλωσόρισμα

Αγαπητέ επισκέπτη, με μεγάλη μας χαρά σε καλωσορίζουμε στον ιστότοπο του Συνδέσμου μας. Επιθυμία μας είναι ο χώρος αυτός να προάγει την επιβατηγό ναυτιλία, να αποτελέσει πηγή ενημέρωσης για το νησιωτικό τουρισμό, αλλά και να ενισχύσει την επικοινωνία μας με το επιβατικό κοινό...

Τα Μέλη μας

Αγία Μαρίνη ΝΕ
Aegean Flying Dolphins
Aegean Sea Lines
Alpha Lines
ANEK Lines
ANEM Ferries
ANEΝΔΥΚ Seaways
ANMEZ Ferries
Blue Star Ferries
Dodekanisos Seaways
Fast Ferries
Golden Star Ferries
Goutos Lines
Hellenic Seaways
Levante Ferries
Minoan Lines
Skyros NE
SuperFast Ferries
Triton Ferries
Ventouris Ferries
Crystal Cruises
Majestic International Cruises

Δρομολόγια Πλοίων

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Γνωμοδότηση ΣΑΣ 1/2024
  • 08 Φεβρουαρίου 2024

Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν στην υπ' αριθμ. 1 συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου 2024. Αναλυτικά μπορείτε να δείτε τα θέματα που συζητήθηκαν, με τις παρατηρήσεις...

Γνωμοδότηση ΣΑΣ 10/2023
  • 10 Νοεμβρίου 2023

Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν στην υπ' αριθμ. 10 συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2023. Αναλυτικά μπορείτε να δείτε τα θέματα που συζητήθηκαν, με τις παρατηρήσεις επί...

Γνωμοδότηση ΣΑΣ 9/2023
  • 02 Νοεμβρίου 2023

Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν στην υπ' αριθμ. 9 συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2023. Αναλυτικά μπορείτε να δείτε τα θέματα που συζητήθηκαν, με τις παρατηρήσεις...

30

Εταιρείες

που συνδέουν με τα πλοία τους τα ελληνικά νησιά με την ηπειρωτική Ελλάδα, προσφέροντας αξιόπιστες και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.

97

Πλοία

τα οποία αποτελούν έναν από τους πιο σύγχρονους στόλους στην Ευρώπη.

115

Νησιά

εξυπηρετούνται σχεδόν σε καθημερινή βάση, εκ των οποίων 89 αποκλειστικά με τα πλοία, καθώς δεν υπάρχει αεροπορική σύνδεση.

20,32

εκ. επιβάτες

εκ των οποίων 18,82 εκατ. επιβάτες (3,53 εκατ. οχήματα) στην ακτοπλοΐα και 1,5 εκατ. επιβάτες (690.000 οχήματα) στην Αδριατική.

7,4%

Εισφορά στο ΑΕΠ

ή 13,6 δις € (6,6% ή 12,1 δις € στην ακτοπλοΐα και 0,8% ή 1,5 δις € στην Αδριατική).

332.000

Θέσεις εργασίας

αποτελώντας το 8,5% του συνολικού εργατικού δυναμικού της Ελλάδας (290.700 ή 7,4% στην ακτοπλοΐα και 41.300 ή 1,1% στην Αδριατική).