Σχόλια του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για τις «Στρατηγικές Κατευθύνσεις του Ελληνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας»:

Με δεδομένη τη μεγάλη σημασία των θαλάσσιων μεταφορών για τη Χώρα μας πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρξει σαφής αναφορά στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στην Ακτοπλοΐα Εσωτερικού και Εξωτερικού καθιστώντας δυνατή τη συμμετοχή του Κλάδου στα προβλεπόμενα από το Σχέδιο.

Συγκεκριμένα προτείνουμε :

ΑΞΟΝΑΣ 1.1 : Μετάβαση σε νέο ενεργειακό μοντέλο φιλικό στο περιβάλλον

ΣΧΟΛΙΟ

Πρέπει να γίνει αναφορά στις απαραίτητες τεχνικές αναβαθμίσεις των Ακτοπλοϊκών πλοίων εσωτερικού και εξωτερικού ή στην ναυπήγηση νέων πλοίων  ως μοναδική λύση για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης και μείωσης των εκπομπών αερίου θερμοκηπίου των θαλάσσιων επιβατικών μεταφορών.

ΑΞΟΝΑΣ 1.3  : Μετάβαση σε ένα πράσινο και βιώσιμο σύστημα μεταφορών

ΣΧΟΛΙΟ 

Στον τομέα των μεταφορών πέραν της ηλεκτροκίνησης πρέπει να γίνει σαφής αναφορά στις επενδύσεις οι οποίες αποσκοπούν στη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος των Ακτοπλοϊκών μεταφορών Εσωτερικού και Εξωτερικού.

ΑΞΟΝΑΣ 1.4  : Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας

ΣΧΟΛΙΟ

Σε ότι αφορά τα νησιά, πρέπει να προστεθεί ότι η βελτίωση των υποδομών συμπεριλαμβάνει και τα Ακτοπλοϊκά πλοία.

ΑΞΟΝΑΣ 2.1 : Συνδεσιμότητα για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, το κράτος

ΣΧΟΛΙΟ

Πέραν της αναφοράς στους αυτοκινητόδρομους πρέπει να γίνει αναφορά : στις ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ.

ΑΞΟΝΑΣ 4.6  : Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας.

ΣΧΟΛΙΟ

Στους κύριους τομείς της οικονομίας να προστεθούν : οι Ακτοπλοϊκές μεταφορές εσωτερικού και εξωτερικού.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Όπως αποδείχθηκε κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID αλλά και στη διαχείριση σοβαρών θεμάτων όπως το μεταναστευτικό, η Επιβατηγός Ναυτιλία αποτελεί τη  μοναδική και σταθερή λύση για τη συνοχή του Ελληνικού Κράτους και την προστασία των ανατολικών συνόρων όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης. 

Επίσης οι γραμμές Ελλάδας Ιταλίας της Αδριατικής είναι αυτές που εγγυώνται την εδαφική συνέχεια της ΕΕ και τη διασφάλιση της εφοδιαστικής αλυσίδας όπως χαρακτηριστικά τονίζεται στην Απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 21.10.2020.

Λαμβανομένου υπόψη ότι το 70% των δραστηριοτήτων της Ακτοπλοΐας αφορά τον τουρισμό πρέπει να γίνει σαφές ότι: οι Ακτοπλοϊκές μεταφορές εσωτερικού και εξωτερικού συμπεριλαμβάνονται στους τουριστικούς κλάδους.

Οι συνθήκες λειτουργίας της Επιβατηγού Ναυτιλίας και κυρίως της Ακτοπλοΐας, διαφοροποιούνται από τους άλλους κλάδους της οικονομίας στον βαθμό που οι υπηρεσίες που προσφέρονται είναι Δημοσίου Συμφέροντος, συνεπώς η λειτουργία των πλοίων δεν είναι δυνατόν να ανασταλεί. Τούτο έχει ως αποτέλεσμα την προξένηση μεγάλων ζημιών σε περιόδους κρίσης, όπως το COVID 19 .

Επιπλέον την επόμενη 10ετία και μέχρι το 2030 υπάρχουν πολύ σοβαρά θέματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν και συγκεκριμένα :

* Η προσαρμογή των πλοίων στους νέους περιβαλλοντολογικούς κανονισμούς θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους εκμετάλλευσης, την ανάγκη σημαντικών επενδύσεων για την τεχνική προσαρμογή των πλοίων, αλλά και την σημαντική αύξηση του κόστους ναυπήγησης νέων πλοίων σε περίπτωση που η ως άνω προσαρμογή δεν είναι τεχνολογικά εφικτή.

* Αυτοτελώς σημαντικό θέμα είναι η ανάγκη ανανέωσης του Ακτοπλοϊκού στόλου. Το 2030 ο μέσος όρος ηλικίας των πλοίων θα είναι κοντά στα 40 έτη το οποίο σημαίνει ότι οι διαδικασίες ανανέωσής του θα έπρεπε ήδη να έχουν ξεκινήσει. Παράλληλα όπως αναφέρθηκε αναμένεται η απόσυρση πλοίων λόγω της αδυναμίας των να προσαρμοστούν στους νέους περιβαλλοντολογικούς κανονισμούς.

* Επειδή δεν υπάρχουν στη Διεθνή δευτερογενή αγορά πλοία διαθέσιμα κατάλληλα για την Ακτοπλοΐα μας, μοναδική λύση για τον εκσυγχρονισμό του στόλου μας είναι η ναυπήγηση πλοίων.

Για τους παραπάνω πολύ σοβαρούς λόγους και για την αποφυγή της υποβάθμισης των Ακτοπλοϊκών υπηρεσιών αλλά και της μείωσης της Ελληνικής παρουσίας στις γραμμές Ελλάδας Ιταλίας, η Ακτοπλοΐα εσωτερικού και εξωτερικού πρέπει να είναι επιλέξιμη σε όλες τις δράσεις οι οποίες προβλέπονται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με ρητή σχετική διατύπωση προς αποφυγή παρερμηνειών που είχαν ανακύψει στο παρελθόν. 

Καλωσόρισμα

Αγαπητέ επισκέπτη, με μεγάλη μας χαρά σε καλωσορίζουμε στον ιστότοπο του Συνδέσμου μας. Επιθυμία μας είναι ο χώρος αυτός να προάγει την επιβατηγό ναυτιλία, να αποτελέσει πηγή ενημέρωσης για το νησιωτικό τουρισμό, αλλά και να ενισχύσει την επικοινωνία μας με το επιβατικό κοινό...

Τα Μέλη μας

Αγία Μαρίνη ΝΕ
Aegean Flying Dolphins
Aegean Speed Lines
ANE Kalymnou
ANEK Lines
ANES Ferries
ANMEZ Ferries
Blue Star Ferries
Dodekanisos Seaways
Fast Ferries
Golden Star Ferries
Goutos Lines
Hellenic Seaways
Kateros

 

Levante Ferries
Minoan Lines
Sea Jets
Skyros NE
SuperFast Ferries
Triton Ferries
Silver Sea Cruises

Δρομολόγια Πλοίων

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

IOBE: Η επιβατηγός ναυτιλία στην Ελλάδα την περίοδο 2016-2020
  • 12 Ιανουαρίου 2021

Το  Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) διοργάνωσε την Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2021 Διαδικτυακή Συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση της μελέτης:   «Η επιβατηγός ναυτιλία στην Ελλάδα την περίοδο 2016-2020: Επιδόσεις, συμβολή στην οικονομία και προοπτικές»   Στη συζήτηση που ακολούθησε συμμετείχαν...

Γνωμοδότηση ΣΑΣ 4/2020
  • 21 Οκτωβρίου 2020

Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν στην υπ' αριθμ. 4 συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2020. Αναλυτικά μπορείτε να δείτε τα θέματα που συζητήθηκαν, με τις παρατηρήσεις...

Γνωμοδότηση ΣΑΣ 3/2020
  • 25 Σεπτεμβρίου 2020

Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν στην υπ' αριθμ. 3 συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020. Αναλυτικά μπορείτε να δείτε τα θέματα που συζητήθηκαν,...

30

Εταιρείες

που συνδέουν με τα πλοία τους τα ελληνικά νησιά με την ηπειρωτική Ελλάδα, προσφέροντας αξιόπιστες και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.

97

Πλοία

τα οποία αποτελούν έναν από τους πιο σύγχρονους στόλους στην Ευρώπη.

95

Νησιά

εξυπηρετούνται σχεδόν σε καθημερινή βάση, εκ των οποίων 69 αποκλειστικά με τα πλοία, καθώς δεν υπάρχει αεροπορική σύνδεση.

17,52

εκ. επιβάτες

εκ των οποίων 16 εκατ. επιβάτες (3 εκατ. οχήματα) στην ακτοπλοΐα και 1,52 εκατ. επιβάτες (688.000 οχήματα) στην Αδριατική.

9,2%

Εισφορά στο ΑΕΠ

ή 16,1 δις € (7,3% στην ακτοπλοΐα και 1,9% στην Αδριατική).

349.000

Θέσεις εργασίας

αποτελώντας το 9,7% του συνολικού εργατικού δυναμικού της Ελλάδας (284.000 στην ακτοπλοΐα και 65.000 στην Αδριατική).