Ο Σ.Ε.Ε.Ν. υποστηρίζει και επιταχύνει την Πράσινη Μετάβαση της ακτοπλοΐας με την ηλεκτροδότηση των πλοίων της στα λιμάνια

 

Πλαίσιο Συνεργασίας μεταξύ του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Εργαστήριο Θαλασσίων Μεταφορών/Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών) συμφωνήθηκε στις 17 Φεβρουαρίου 2023.

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (Σ.Ε.Ε.Ν.) στο πλαίσιο των σκοπών του και των δράσεων προώθησης ερευνητικών, τεχνολογικών ή/και αναπτυξιακών προγραμμάτων και έργων για την Επιβατηγό Ναυτιλία συνεχίζει να χρηματοδοτεί με ιδίους πόρους την εκπόνηση ερευνητικών έργων μέσω συμβάσεων ανάθεσης σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα της χώρας. 

O Πρόεδρος του Σ.Ε.Ε.Ν. κ. Σπυρίδων Πασχάλης σε ειδική συνάντηση με τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) καθηγητή κ. Ιωάννη Χατζηγεωργίου, συμφώνησαν Πλαίσιο Συνεργασίας τριετούς διάρκειας με αντικείμενο τη βέλτιστη ανάπτυξη και δομή λειτουργίας ολοκληρωμένων συστημάτων παροχής ηλεκτρικής ενέργειας από την ξηρά (O.P.S.), στα πλοία της επιβατηγού ναυτιλίας σε λιμένες της Ελλάδας και του εξωτερικού στους οποίους δραστηριοποιούνται τα μέλη του Σ.Ε.Ε.Ν (το «Έργο»).

Για την εκτέλεση του Έργου ορίστηκαν Επιστημονικός Υπεύθυνος ο κ. Δημήτριος Λυρίδης, αναπληρωτής καθηγητής της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών και Κύριος Ερευνητής ο καθηγητής Ιωάννης Προυσαλίδης, οι οποίοι θα συντονίσουν και διεκπεραιώσουν τις εργασίες του Έργου.

Με το ανωτέρω Πλαίσιο Συνεργασίας συνεχίζεται η συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο κατόπιν της ανάθεσης ερευνητικού έργου για τα θέματα της Ηλεκτροδότησης Πλοίων Ακτοπλοΐας από την Ξηρά (Onshore Power SupplyO.P.S.) που ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Η Α’ Φάση του νέου Πλαισίου Συνεργασίας αφορά την ανάθεση στο Εργαστήριο Θαλασσίων Μεταφορών της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. ερευνητικού έργου με θέμα «Διασφάλιση της διαλειτουργικότητας (interoperability) των λιμένων, των συστημάτων και των εγκαταστάσεών τους παροχής ρεύματος με τον εξοπλισμό των πλοίων, μέσω ενός ομοιογενούς προτύπου ηλεκτροδότησης ελλιμενισμένων πλοίων (Cold Ironing)».  

Οι προβλεπόμενες στη Σύμβαση Έργου συμβουλευτικές και τεχνικές υπηρεσίες για την ηλεκτροδότηση των πλοίων κατά τον ελλιμενισμό τους αποσκοπούν:

·  Στην εξασφάλιση της συμβατότητας των υποδομών των λιμένων με τον εξοπλισμό των πλοίων, σε συνδυασμό με τις δράσεις και πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε).

· Στη μέγιστη αξιοποίηση των συστημάτων O.P.S. από τα πλοία της επιβατηγού ναυτιλίας, με στόχο τη συνολική μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων θερμοκηπίου μέσω της χρήσης επιχειρηματικά βιώσιμων πρακτικών και βέλτιστων τεχνολογιών παροχής ενέργειας στα πλοία.

· Στη σχεδίαση ενός πλαισίου λειτουργίας το οποίο θα επιβραβεύει την ευελιξία και την καινοτομία, σε συνθήκες ελεύθερου ανταγωνισμού και πρόσβασης στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, όπου οι χρήστες/πλοία θα έχουν την δυνατότητα ελεύθερης επιλογής του προμηθευτή/παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας με ανταγωνιστικές τιμές.

Η ηλεκτροδότηση των ελλιμενισμένων πλοίων από τη ξηρά, ιδιαίτερα εφόσον πραγματοποιείται με ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), επιτυγχάνει τον εκμηδενισμό των εκπομπών αερίων ρύπων και τη μείωση θορύβων και δονήσεων από τα  πλοία, ενώ συμβάλλει στην ενίσχυση της απασχόλησης και στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών.

Ως τελικό αποτέλεσμα, η υλοποίηση και εφαρμογή του Έργου αναμένεται να επιφέρει ουσιαστικά οφέλη στη δημόσια υγεία και το περιβάλλον, καθώς επίσης θα αναβαθμίσει τη ποιότητα ζωής των περίοικων πολιτών, των εργαζομένων και των επιβατών/χρηστών των λιμένων.

 

 

Καλωσόρισμα

Αγαπητέ επισκέπτη, με μεγάλη μας χαρά σε καλωσορίζουμε στον ιστότοπο του Συνδέσμου μας. Επιθυμία μας είναι ο χώρος αυτός να προάγει την επιβατηγό ναυτιλία, να αποτελέσει πηγή ενημέρωσης για το νησιωτικό τουρισμό, αλλά και να ενισχύσει την επικοινωνία μας με το επιβατικό κοινό...

Τα Μέλη μας

Αγία Μαρίνη ΝΕ
Aegean Flying Dolphins
Aegean Sea Lines
Alpha Lines
ANEK Lines
ANEM Ferries
ANEΝΔΥΚ Seaways
ANMEZ Ferries
Blue Star Ferries
Dodekanisos Seaways
Fast Ferries
Golden Star Ferries
Goutos Lines
Hellenic Seaways
Levante Ferries
Minoan Lines
Skyros NE
SuperFast Ferries
Triton Ferries
Ventouris Ferries
Crystal Cruises
Majestic International Cruises

Δρομολόγια Πλοίων

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Γνωμοδότηση ΣΑΣ 3/2024
  • 27 Μαρτίου 2024

Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν στην υπ' αριθμ. 3 συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2024. Αναλυτικά μπορείτε να δείτε τα θέματα που συζητήθηκαν, με τις παρατηρήσεις...

Γνωμοδότηση ΣΑΣ 2/2024
  • 06 Μαρτίου 2024

Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν στην υπ' αριθμ. 2 συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 6 Μαρτίου 2024. Αναλυτικά μπορείτε να δείτε τα θέματα που συζητήθηκαν, με τις...

Γνωμοδότηση ΣΑΣ 1/2024
  • 08 Φεβρουαρίου 2024

Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν στην υπ' αριθμ. 1 συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου 2024. Αναλυτικά μπορείτε να δείτε τα θέματα που συζητήθηκαν, με τις παρατηρήσεις...

30

Εταιρείες

που συνδέουν με τα πλοία τους τα ελληνικά νησιά με την ηπειρωτική Ελλάδα, προσφέροντας αξιόπιστες και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.

97

Πλοία

τα οποία αποτελούν έναν από τους πιο σύγχρονους στόλους στην Ευρώπη.

115

Νησιά

εξυπηρετούνται σχεδόν σε καθημερινή βάση, εκ των οποίων 89 αποκλειστικά με τα πλοία, καθώς δεν υπάρχει αεροπορική σύνδεση.

20,32

εκ. επιβάτες

εκ των οποίων 18,82 εκατ. επιβάτες (3,53 εκατ. οχήματα) στην ακτοπλοΐα και 1,5 εκατ. επιβάτες (690.000 οχήματα) στην Αδριατική.

7,4%

Εισφορά στο ΑΕΠ

ή 13,6 δις € (6,6% ή 12,1 δις € στην ακτοπλοΐα και 0,8% ή 1,5 δις € στην Αδριατική).

332.000

Θέσεις εργασίας

αποτελώντας το 8,5% του συνολικού εργατικού δυναμικού της Ελλάδας (290.700 ή 7,4% στην ακτοπλοΐα και 41.300 ή 1,1% στην Αδριατική).