Προτάσεις του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας επί του Κανονισμού Αρχών του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών:

Ν. 4676/20 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΕΕΝ ΑΡΧΕΣ ΣΑΣ

22/7/2020

ΟΡΙΣΜΟΙ

A.   Τροποποίηση δρομολογιακής γραμμής : όταν προστίθεται ή αφαιρείται λιμάνι

B.    Τροποποίηση δρομολογίου : η τροποποίηση ωρών άφιξης αναχώρησης σε οποιοδήποτε λιμάνι

C.    Είδος πλοίου : ΕΓ/ΟΓ-ΕΓ-ΟΓΦΓ

D.   Τύπος πλοίου : συμβατικά / ταχύπλοα

E.    Ζώνες εξυπηρέτησης (για τα Ακτοπλοϊκά πλοία):

·        ΠΡΩΙΝΗ ΖΩΝΗ : 0700-0830

·        ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ : 1500-1830

F.     Συγκοινωνιακή Ανάγκη. Τα δρομολόγια που αφορούν αιτήματα εκπρόθεσμων ετήσιων δρομολογήσεων, καλύπτουν συγκοινωνιακές ανάγκες  :

· όταν αιτούνται δρομολόγια με αναχωρήσεις από κύριο λιμάνι σε ωράρια 60΄πριν ή 60΄ μετά από κάθε ζώνη ή (διαζ)

· όταν αιτούνται δρομολόγια με κύριο λιμάνι εκτός ζώνης και αποκλίνουν 90΄πριν/μετά τα δρομολόγια των ήδη δρομολογημένων πλοίων με τα οποία συνεξετάζονται(σε περίπτωση που το 90΄πριν συμπίπτει με την απαγορευμένη ζώνη, θα ισχύει μόνο το μετά ή αντίστροφα).

ΠΡΟΣΟΧΗ : η επιλογή των διάφορων εναλλακτικών δρομολογίων θα γίνεται από την εταιρεία.

G.   Κύριο  λιμάνι : ένα από τα ακόλουθα : Πειραιάς, Ραφήνα, Λαύριο, Βόλος, Ηράκλειο, Κυλλήνη, Αλεξανδρούπολη, Ρόδος, Χανιά,  Ρέθυμνο, Άγιος Κωνσταντίνος, Μαντούδι, Νεάπολη Βοιών, Καβάλα.

Γενικές αρχές

1. Σε κάθε περίπτωση όλα τα αιτήματα που αφορούν τροποποιήσεις ή ετήσιες εκπρόθεσμες δρομολογήσεις θα εγκρίνονται εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις από τις λιμενικές αρχές ή άλλους ενδιαφερόμενους, επίσης θα εγκρίνονται στις περιπτώσεις που αυτά δεν συνεξετάζονται με τα δρομολόγια των ήδη δρομολογημένων πλοίων.

2. Τα αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά ή κατατίθενται το αργότερο μέχρι ώρα 1500 και εξετάζονται κατά προτεραιότητα ανάλογα με την ημερομηνία υποβολής των. Αιτήματα που κατατίθενται μετά την 1500 (ηλεκτρονικά ή μη) θεωρούνται ότι κατατέθηκαν την επόμενη ημέρα.

ΣΥΝΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ

Tα αιτήματα που αφορούν τροποποιήσεις δρομολογίων, τροποποιήσεις γραμμής ή εκπρόθεσμες ετήσιες δρομολογήσεις, συνεξετάζονται με τα ήδη δρομολογημένα πλοία στις παρακάτω περιπτώσεις:

Σε σχέση με το πλοίο

· Τα αιτήματα ταχυπλόων σε σχέση με συμβατικά πλοία ήδη δρομολογημένα ή το αντίστροφο συνεξετάζονται για πλοία του ιδίου είδους πχ ΕΓ/ΟΓ ταχύπλοο με ΕΓ/ΟΓ συμβατικό. Τα αιτήματα ταχυπλόων σε σχέση με ταχύπλοα ήδη δρομολογημένα συνεξετάζονται ανεξάρτητα από το είδος κάθε πλοίου π.χ. ΕΓ/ΟΓ  με ΕΓ και ΕΓ/ΟΓ με ΕΓ/ΟΓ.

· Τα αιτήματα των πλοίων ΟΓ/ΦΓ συνεξετάζονται με τα ήδη δρομολογημένα πλοία ΟΓ/ΦΓ μόνο σε περιπτώσεις αιτημάτων εκπρόθεσμων ετήσιων δρομολογήσεων. Σε περιπτώσεις αιτημάτων τροποποιήσεων τα αιτήματα δεν συνεξετάζονται και λαμβάνονται υπόψη μόνο οι απόψεις των λιμενικών αρχών.

Σε σχέση με τη γραμμή

· Όταν συμπίπτει το κύριο λιμάνι αναχώρησης και η πρώτη προσέγγιση μετά το κύριο λιμάνι

· Όταν συμπίπτει το κύριο λιμάνι αναχώρησης και δύο από τους υπόλοιπους προορισμούς

· Τα αιτήματα δεν θα συνεξετάζονται όταν διαφέρει το κύριο λιμάνι

· Τα αιτήματα των δρομολογίων μεταξύ των νησιών χωρίς προσέγγιση σε κύριο λιμάνι,  θα συνεξετάζονται εάν συμπίπτουν σε 2 τουλάχιστον λιμάνια και οι ώρες αναχώρησης από τα λιμάνια αυτά διαφέρουν λιγότερο από 30΄.

· Αιτήματα δρομολογίων πλοίων των οποίων ο αφετήριος λιμένας συμπίπτει με διερχόμενο δρομολόγιο ήδη δρομολογημένου πλοίου, θα συνεξετάζονται εάν συμπίπτουν 2 τουλάχιστον  λιμάνια και οι ώρες αναχώρησης από τα λιμάνια αυτά διαφέρουν λιγότερο από 30΄.

Αρχές ΣΑΣ : Τροποποιήσεις γραμμής ή δρομολογίου

Τα αιτήματα εγκρίνονται όπως αιτούνται εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις από τις λιμενικές αρχές ή άλλους ενδιαφερόμενους. Επίσης εγκρίνονται εάν τα αιτήματα δεν συνεξετάζονται με τα ήδη δρομολογημένα πλοία.

Εάν τα αιτήματα συνεξετάζονται να ισχύουν τα ακόλουθα :

1. Το πλοίο να αναχωρεί από το κύριο λιμάνι 60΄πριν ή μετά τα ήδη δρομολογημένα πλοία.

2. Τα ανωτέρων να ισχύουν και για τις δρομολογήσεις επιπλέον πλοίου σύμφωνα με το άρθρο 4(παρ.6) του 2932.

3. Για αιτήματα δρομολογίων μεταξύ των νησιών χωρίς προσέγγιση σε κύριο λιμάνι τα οποία συνεξετάζονται, οι αρχές του ΣΑΣ να εφαρμόζονται από το πρώτο λιμάνι που συμπίπτει. Το ίδιο να ισχύει και στην επιστροφή.

4. Οι αρχές του ΣΑΣ εφαρμόζονται από το κύριο (ή πρώτο εάν δεν υπάρχει κύριο)λιμάνι αναχώρησης και στο τελευταίο της επιστροφής (πριν το τελικό προορισμό) και όχι στους ενδιάμεσους προορισμούς. Σε δρομολόγια ταχυπλόων με αυθημερόν επιστροφή οι αρχές  εφαρμόζονται μόνο από το κύριο λιμάνι.

5. Σε αιτήματα τροποποιήσεων γραμμής (πρώτο πλοίο) σε λιμάνια στα οποία είναι δρομολογημένο άλλο πλοίο (δεύτερο πλοίο) της ίδιας εταιρείας ή κοινοπραξίας το οποίο επίσης τροποποιεί τα δρομολόγια του, το πρώτο πλοίο να δικαιούται τα ίδια ωράρια με το δεύτερο εφ όσον είναι ιδίου είδους και τύπου. Σε διαφορετική περίπτωση να εφαρμόζονται οι αρχές ΣΑΣ στο λιμάνι αναχώρησης και επιστροφής αλλά όχι στους ενδιάμεσους λιμένες.

6. Σε κάθε περίπτωση αιτήματα που υποβάλλονται μετά την 30/4 και αφορούν την τρέχουσα δρομολογιακή περίοδο προτείνεται να εισάγονται προς συζήτηση στο ΣΑΣ μόνο για πολύ σοβαρούς λόγους και με την σύμφωνη γνώμη των λιμενικών αρχών και αιτιολογημένης   γνώμης της ΔΘΣ.

Αρχές ΣΑΣ : Εκπρόθεσμες ετήσιες δρομολογήσεις

Τα αιτήματα εγκρίνονται όπως αιτούνται εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις από τις λιμενικές αρχές ή άλλους ενδιαφερόμενους. Επίσης εγκρίνονται εάν τα αιτήματα δεν συνεξετάζονται με τα δρομολόγια των ήδη δρομολογημένων πλοίων.

Εάν τα αιτήματα συνεξετάζονται θα ισχύουν τα ακόλουθα ούτως ώστε να εξυπηρετούνται οι συγκοινωνιακές ανάγκες :

1. Εάν τα αιτήματα συνεξετάζονται και αφορούν ζώνη αναχώρησης στην οποία είναι δρομολογημένο άλλο πλοίο, οι ώρες αναχώρησης να καθορίζονται με απόκλιση τουλάχιστον 60΄πριν ή μετά τη ζώνη π.χ στην πρωινή ζώνη 60΄πριν την 0700 (δηλ 0600) ή 60΄μετά την 0830 (δηλ 0930), το ίδιο να εφαρμόζεται και στην απογευματινή ζώνη.

2. Τα αιτούμενα δρομολόγια μπορούν να εγκριθούν όπως αιτούνται εάν αφορούν ζώνη αναχώρησης στην οποία το αίτημα δεν συνεξετάζεται με τα ήδη δρομολογημένα πλοία στη ζώνη αυτή.

3. Εάν τα αιτήματα αφορούν ώρες αναχώρησης εκτός ζώνης, τα ωράρια των δρομολογίων να καθορίζονται με απόκλιση 90΄πριν / μετά τα ήδη δρομολογημένα πλοία (εάν το 90΄πριν συμπίπτει με την απαγορευμένη ζώνη θα ισχύει μόνο το 90΄μετά ή αντίστροφα).

4. Οι αρχές του ΣΑΣ εφαρμόζονται από το κύριο (ή πρώτο εάν δεν υπάρχει κύριο) λιμάνι αναχώρησης και στο τελευταίο της επιστροφής (πριν το τελικό προορισμό) και όχι στους ενδιάμεσους προορισμούς. Σε δρομολόγια ταχυπλόων με αυθημερόν επιστροφή οι αρχές  εφαρμόζονται μόνο από το κύριο (ή πρώτο εάν δεν υπάρχει κύριο) λιμάνι.

ΠΡΟΣΟΧΗ :

· Για αιτήματα τροποποιήσεων των δρομολογίων τα οποία εγκρίνονται ως ανωτέρω (Εκπρόθεσμες Ετήσιες Δρομολογήσεις) να μην ισχύουν οι αρχές ΣΑΣ περί τροποποιήσεων και να τροποποιούνται μόνον εφ΄ όσον τηρούνται οι ίδιες αρχές (1,2,3,4 ανωτέρω).

· Τα διάφορα εναλλακτικά δρομολόγια για την κάλυψη συγκοινωνιακών αναγκών θα επιλέγονται από τις Εταιρείες.

Σύγκλιση ΣΑΣ

Να συνεδριάζει σε τακτικές ημερομηνίες ως ακολούθως :

ΤΑΚΤΙΚΕΣ : την πρώτη Τετάρτη των μηνών 1 (1η ή 2η Τετάρτη)-3-4-5-9-11

ΕΚΤΑΚΤΕΣ : όποτε κρίνεται απαραίτητο

Σε κάθε περίπτωση θα ισχύουν τα ακόλουθα :

· Η ανακοίνωση της πρόσκλησης να αποστέλλεται τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την σύγκλισή του ΣΑΣ.

· Δεσμευτική ημερομηνία υποβολής των αιτημάτων, 5 ημέρες την συνεδρίαση.

· Δεσμευτική ημερομηνία ανακοίνωσης των αιτημάτων, 3 ημέρες πριν.

· Δεσμευτική ημερομηνία υποβολή υπομνημάτων, 48 ώρες πριν.

· Αιτήματα εκτός ημερησίας διατάξεως θα εξετάζονται μόνο μετά από αιτιολογημένη πρόταση της ΔΘΣ και ομόφωνη απόφαση ΣΑΣ.

· Θα υπάρχει δυνατότητα απομακρυσμένης συμμετοχής των μελών στις Συνεδριάσεις του ΣΑΣ.

Καλωσόρισμα

Αγαπητέ επισκέπτη, με μεγάλη μας χαρά σε καλωσορίζουμε στον ιστότοπο του Συνδέσμου μας. Επιθυμία μας είναι ο χώρος αυτός να προάγει την επιβατηγό ναυτιλία, να αποτελέσει πηγή ενημέρωσης για το νησιωτικό τουρισμό, αλλά και να ενισχύσει την επικοινωνία μας με το επιβατικό κοινό...

Τα Μέλη μας

Αγία Μαρίνη ΝΕ
Aegean Flying Dolphins
Aegean Sea Lines
Alpha Lines
ANE Kalymnou
ANEK Lines
ANEΝΔΥΚ Seaways
ANMEZ Ferries
Blue Star Ferries
Dodekanisos Seaways
Fast Ferries
Golden Star Ferries
Goutos Lines
Hellenic Seaways
Levante Ferries
Minoan Lines
Skyros NE
ΣΤΑΡ ΤΖΕΜ NE
SuperFast Ferries
Triton Ferries
Ventouris Ferries
Crystal Cruises
Majestic International Cruises

Δρομολόγια Πλοίων

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Δελτίο Τύπου ΣΕΕΝ - 27.10.2023
  • 27 Οκτωβρίου 2023

Συνάντηση με τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (Σ.Ε.Ε.Ν) κ. Διονύση Θεοδωράτο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είχε σήμερα στο γραφείο του ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Χρήστος Στυλιανίδης, στην...

Γνωμοδότηση ΣΑΣ 8/2023
  • 23 Οκτωβρίου 2023

Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν στην υπ' αριθμ. 8 συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2023. Αναλυτικά μπορείτε να δείτε τα θέματα που συζητήθηκαν, με τις παρατηρήσεις...

Γνωμοδότηση ΣΑΣ 7/2023
  • 27 Σεπτεμβρίου 2023

Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν στην υπ' αριθμ. 7 συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2023. Αναλυτικά μπορείτε να δείτε τα θέματα που συζητήθηκαν, με τις παρατηρήσεις επί...

30

Εταιρείες

που συνδέουν με τα πλοία τους τα ελληνικά νησιά με την ηπειρωτική Ελλάδα, προσφέροντας αξιόπιστες και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.

97

Πλοία

τα οποία αποτελούν έναν από τους πιο σύγχρονους στόλους στην Ευρώπη.

115

Νησιά

εξυπηρετούνται σχεδόν σε καθημερινή βάση, εκ των οποίων 89 αποκλειστικά με τα πλοία, καθώς δεν υπάρχει αεροπορική σύνδεση.

20,32

εκ. επιβάτες

εκ των οποίων 18,82 εκατ. επιβάτες (3,53 εκατ. οχήματα) στην ακτοπλοΐα και 1,5 εκατ. επιβάτες (690.000 οχήματα) στην Αδριατική.

7,4%

Εισφορά στο ΑΕΠ

ή 13,6 δις € (6,6% ή 12,1 δις € στην ακτοπλοΐα και 0,8% ή 1,5 δις € στην Αδριατική).

332.000

Θέσεις εργασίας

αποτελώντας το 8,5% του συνολικού εργατικού δυναμικού της Ελλάδας (290.700 ή 7,4% στην ακτοπλοΐα και 41.300 ή 1,1% στην Αδριατική).