Στον απολογισμό του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας για το 2017, κατά την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της 7ης Φεβρουαρίου 2018, ο Πρόεδρος κ. Μιχάλης Σακέλλης έκανε αναφορά σε όλα τα θέματα που απασχόλησαν τον Σύνδεσμο στη διάρκεια της προηγούμενης χρονιάς.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Ο Σύνδεσμός μας είχε άμεση και αποφασιστική συμμετοχή σε όλα τα θέματα που αφορούν στην Επιβατηγό Ναυτιλία.

Συνολικά συμμετείχαμε σε 162 συναντήσεις κυρίως με φορείς του Δημοσίου, Υπουργούς, Γενικούς Γραμματείς, κλπ. Εκπροσωπήσαμε τον Σύνδεσμο σε 8 συνεδριάσεις του ΣΑΣ. Συμμετείχαμε στα ΔΣ του ΝΑΤ, του ΝΕΕ, του ΣΕΤΕ, καθώς και στο Συμβούλιο Ναυτικής Εκπαίδευσης, στις Ομάδες Εργασίας για: την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου, τη Δημόσια Ναυτική Εκπαίδευση, την αναμόρφωση του ΓΕΝΕ, την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου εργασιών ναυπήγησης και επισκευής πλοίων, το ΗΣΚΕΠΠΑ, το LNG, την αναμόρφωση ΚΥΑ για τα απόβλητα, στον ΕΛΟΕΝ, καθώς και στο Συμβούλιο Επιβατηγών Μεταφορών Νησιών. Σε διεθνές επίπεδο εκπροσωπηθήκαμε στο ESSF από την κα Γ. Κρασσακοπούλου.  

Μετά από προσπάθειες ετών τερματίζεται το μονοπωλιακό καθεστώς περισυλλογής αποβλήτων που είχε έναν μόνο πάροχο. Σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν. 4504/2017  παρέχεται η δυνατότητα πιστοποίησης περισσοτέρων του ενός παρόχων, γεγονός το οποίο θα μας δώσει τη δυνατότητα επιλογής και διαπραγμάτευσης του κόστους αλλά και περαιτέρω μείωσης του εάν προχωρήσουμε σε ανακύκλωση.

Με τις παρεμβάσεις μας απεφεύχθη για τέταρτη χρονιά η επιβολή τέλους ISPS στο λιμάνι της Πάτρας, το οποίο όμως δυστυχώς θα επιβληθεί το 2018 περιορισμένο όμως στα 0,5 €. Επίσης ανεστάλη η επιβολή τέλους ISPS στα Χανιά και ευχαριστούμε τον κ. Πρωτοπαπαδάκη για τη συνεισφορά του σε αυτό.  

Σε συνεργασία με τη ΔΘΣ συμμετείχαμε και συμβάλαμε στην επίλυση πολλών προβλημάτων όπως πχ τον καθορισμό των δρομολογίων στη Ραφήνα.

Συμμετείχαμε σε 7 ημερίδες και εκδηλώσεις όπου είχαμε την ευκαιρία να προβάλουμε τις θέσεις μας, κυρίως σε ότι αφορά στην ποιότητα και στη σημασία των υπηρεσιών μας.

Στα πλαίσια μιας ουσιαστικότερης συμμετοχής μας στις αποφάσεις των Οργανισμών Λιμένων αλλά και των Λιμενικών Ταμείων, προτάθηκε η δημιουργία συμβουλίων χρηστών σε όλους τους Οργανισμούς Λιμένων αλλά και στα περιφερειακά Λιμενικά Ταμεία. Η πρότασή μας έγινε αποδεκτή σε ότι αφορά τους Οργανισμούς, στους οποίους θα συμμετάσχει εκπρόσωπός μας.

Επίσης εξασφαλίσαμε τη συμμετοχή μας στις συνεδριάσεις της ΡΑΛ και της ΔΑΛ όταν συζητούνται θέματα που μας αφορούν και διεκδικούμε συμμετοχή στις συνεδριάσεις του ΔΣ της ΕΛΙΜΕ. Στόχος μας είναι να διεκδικήσουμε και συμμετοχή στο ΔΣ του ΟΛΠ, το οποίο επιχειρήσαμε και στο παρελθόν χωρίς επιτυχία.

Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της ιστοσελίδας του ΣΕΕΝ και παρέχεται ενημέρωση για τις δραστηριότητες του Συνδέσμου μας με τις θέσεις και τις προτάσεις μας για τη βελτίωση των θαλάσσιων μεταφορών. Επίσης παρέχονται στατιστικά στοιχεία, ολοκληρωμένες πληροφορίες δρομολογίων και δυνατότητα κράτησης. Τέλος προβάλλονται οι εταιρείες μας ή τουλάχιστον αυτές που έκαναν τον κόπο να μας δώσουν υλικό.

Με τη συμμετοχή μας ολοκληρώθηκε η μελέτη του ΙΟΒΕ με τίτλο «Η συμβολή της επιβατηγού ναυτιλίας στην ελληνική οικονομία», η οποία παρέχει ολοκληρωμένη πληροφόρηση για τις υπηρεσίες μας και χρήσιμα στοιχεία για τη σημασία τους, τις εξελίξεις του Κλάδου, την επίδραση των υψηλών συντελεστών ΦΠΑ στην κίνηση κλπ.

Για μία ακόμα φορά τονίζουμε ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε καταφέρει  προβάλλοντας τις εξαιρετικές υπηρεσίες που προσφέρουν τα πλοία μας να ανατρέψουμε το δυσμενές κλίμα με το οποίο αντιμετωπίζονταν οι Εταιρείες μας στο παρελθόν. Οι υπηρεσίες μας σήμερα και εκτιμώνται και αναγνωρίζονται, ενώ έχει γίνει απόλυτα κατανοητή η σημασία των Ακτοπλοϊκών μας συγκοινωνιών και η συμμετοχή τους στην ανάπτυξη και στην προάσπιση των Εθνικών μας συμφερόντων.

Στην προηγούμενη Γενική Συνέλευση είχαμε επισημάνει την ανάγκη ενεργοποίησης των μελών του ΔΣ αλλά και στελεχών των Εταιρειών μας, κάτι το οποίο πιστεύω ότι πετύχαμε με τη συμμετοχή των μελών του ΔΣ σε διαβουλεύσεις, συζητήσεις και λήψεις αποφάσεων.

Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω το προσωπικό του Συνδέσμου μας, την κα Βασιλική Βανδώρου και τον κ. Μάρκο Δρίζο για τις πολύτιμες υπηρεσίες και την εκπροσώπηση του Συνδέσμου μας όπου χρειάστηκε. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω την κα Κρασσακοπουλου για τις υπηρεσίες της και την εκπροσώπησή μας, τον κ. Καβαλλιέρο για τη συμμετοχή σε ομάδες εργασίας και σε διαβουλεύσεις και τέλος θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Κρασανάκη με την καθημερινή βοήθεια του οποίου και την παρουσία του σε ομάδες εργασίας και σε συναντήσεις με τις Αρχές, αντιμετωπίσαμε με επιτυχία πολλά θέματα.

ΛΙΜΑΝΙΑ

Το 2017 ήταν μια ακόμα καλή χρονιά για τις ακτοπλοϊκές μας συγκοινωνίες με αύξηση του μεταφορικού έργου που υπολογίζεται σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το Α΄ εξάμηνο 2017, αύξηση 7,79% στους επιβάτες και 8,10% στα οχήματα.

Οι προβλέψεις μας για το έτος είναι κοντά στο 7% για τους επιβάτες και ίσως πάνω από 10% στα ΙΧ. Εδώ θέλω να τονίσω ότι η δρομολόγηση νέων πλοίων έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην αύξηση του μεταφορικού έργου.  

Τα μόνα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν οφείλονται στην αδυναμία των λιμανιών μας να εξυπηρετήσουν τα αιτούμενα δρομολόγια κυρίως σε ότι αφορά το λιμάνι της Ραφήνας αλλά και τα λιμάνια των νησιών, όπως πχ τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετώπισαν και αντιμετωπίζουν τα πλοία μας στη Σαντορίνη. Τα αποτελέσματα ήταν καθυστερήσεις στην ανακοίνωση των δρομολογίων και στην εκτέλεσή τους.

Είχαμε προβλέψει από την προηγούμενη δεκαετία και είχαμε επισημάνει σε όλους τους τόνους και προς κάθε κατεύθυνση ότι οι κακές λιμενικές μας υποδομές θα αποτελέσουν το κυριότερο ανασχετικό παράγοντα στις προσπάθειές μας για τη βελτίωση των Ακτοπλοϊκών μας συγκοινωνιών.

Παρά τις επισημάνσεις μας οι υποδομές μας δεν βελτιώθηκαν ενώ τα έργα που έγιναν ήταν ανεπαρκή ή λάθος και μάλλον δυσχέραναν παρά διευκόλυναν το έργο μας.

Το θετικό στοιχείο είναι ότι βλέπουμε κάποια κινητικότητα και προγραμματίζονται έργα τα οποία θα δώσουν έστω και προσωρινά κάποιες λύσεις. Πάντως ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των έργων είναι εξαιρετικά χρονοβόρα. Το λιμάνι της Σαντορίνης θα παραμείνει προβληματικό και το 2018 παρά το γεγονός ότι επί 3 τουλάχιστον χρόνια σχεδιάζονται έργα και υπάρχουν και τα αναγκαία κεφάλαια για την υλοποίησή τους.

Σχετικά με το λιμάνι του Λαυρίου επιβεβαιώνονται οι προβλέψεις μας ότι δεν μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική λύση του Πειραιά και για λόγους ασφάλειας των πλοίων και χωρητικότητας, διότι τελικά επιβαρύνεται το συνολικό κόστος μεταφοράς αλλά και η διάρκεια του ταξιδιού (χερσαίου + θαλάσσιου) με αποτέλεσμα να μην τυγχάνει της προτίμησης των επιβατών και κυρίως των μεταφορικών εταιρειών.

Θεωρούμε σημαντική τη συμμετοχή των πλοιάρχων μας στην ΕΣΑΛ και ήδη έχουν γίνει θετικές παρεμβάσεις στον Αθηνιό, στην Κάρπαθο και την Πάρο.

Στις 22 Ιανουαρίου 2018 έγινε παρουσίαση του MASTER PLAN του ΟΛΠ και ακολούθησε σύσκεψη στα γραφεία μας των αρχιπλοιάρχων και εκπροσώπων των εταιρειών όπου από κοινού συμφωνήσαμε τις θέσεις μας, τις οποίες κοινοποιήσαμε στον ΟΛΠ και τις οποίες ήδη γνωρίζετε.

Επίσης έχουμε ενημερωθεί για την άμεση εφαρμογή ISPS στα πλοία της Κρήτης. Έχουν ανταλλαχθεί απόψεις οι οποίες συζητήθηκαν με τους αρχιπλοιάρχους μας σε κοινή σύσκεψη με τον ΟΛΠ στις 24 Ιανουαρίου 2018 αλλά και στις 5/2.

Τέλος θέλουμε να εκφράσουμε τους προβληματισμούς μας για τη διαχείριση των λιμενικών τελών. Θέση του Συνδέσμου μας είναι η κατάργηση των λιμενικών τελών ως μη ανταποδοτικά όταν αυτά δεν επενδύονται προς όφελος των επιβατών.

ΠΝΟ – ΠΑΣΕΝΤ 

Μετά από διαπραγματεύσεις υπεγράφησαν την 17.8.2017 οι ΣΣΕ:

α) των πληρωμάτων Ακτοπλοϊκών Επιβατηγών πλοίων και

β) των πληρωμάτων Μεσογειακών και Τουριστικών Επιβατηγών πλοίων έτους 2017 με την ΠΝΟ με τους ίδιους όρους και μηδενικές αυξήσεις.  

Σε ότι αφορά το υπαλληλικό προσωπικό, υπεγράφη την 21.11.2017 η ΣΣΕ με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εργαζομένων στη Ναυτιλία και Τουρισμό, με ισχύ ενός έτους, από 1.1 έως 31.12.2018 με μείωση των βασικών μισθών κατά 5%.

ΚΑΥΣΙΜΑ

Το 2017  οι τιμές των καυσίμων αυξήθηκαν κατά 28% και υπολογίζουμε ότι τα αποτελέσματα των Εταιρειών μας θα επιβαρυνθούν με 40 εκ. € περίπου.

Το 2018 ξεκινάει επίσης με υψηλές τιμές και οι προβλέψεις μας είναι ότι θα είναι μία δύσκολη χρονιά για τα οικονομικά αποτελέσματά μας, γεγονός που μας προβληματίζει ιδιαίτερα και μας αναγκάζει στη λήψη μέτρων περιορισμού του κόστους εκμετάλλευσης των πλοίων μας.

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ

Σύμφωνα με πρόσφατες Κυβερνητικές εξαγγελίες επίκειται η εφαρμογή του μεταφορικού ισοδυνάμου σε επιλεγμένα νησιά. Δικαιούχοι θα είναι οι κάτοικοι των νησιών με εισοδηματικά κριτήρια. Το μέτρο λένε ότι θα εφαρμοστεί τον Ιούνιο του 2018 και θα διατεθούν προς τούτο 50 εκ. €, ενώ για το 2019 το ποσό θα είναι 100 εκ. €. Η σχετική μελέτη για την εφαρμογή του μέτρου γίνεται από ομάδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, η οποία μας έχει κάνει μία κατ αρχήν ενημέρωση και με τους οποίους έχω συζητήσει εν όψει του καταρτισμού των τελικών προτάσεών τους. Ουσιαστικά πρόκειται για επιδότηση των εισιτηρίων με διαδικασίες οι οποίες δεν είναι τόσο απλές. Απ’ ότι γνωρίζουμε δεν θα υπάρξουν επιβαρύνσεις για τις εταιρείες μας πλην των απαραίτητων αλλαγών στα συστήματα κρατήσεων.

 Άποψή μας είναι ότι η εφαρμογή του μέτρου τον Ιούνιο θα είναι δύσκολη λαμβανομένου υπόψη ότι δεν θα γνωρίζουμε τις τελικές προτάσεις πριν το τέλος Φεβρουαρίου, ενώ από την πλευρά του Δημοσίου θα πρέπει να αναπτυχθούν προγράμματα για την επιδότηση των εισιτηρίων των δικαιούχων. Παρακολουθούμε το θέμα και θα τοποθετηθούμε όταν μας παρουσιαστούν οι προτάσεις της ομάδας που εκπονεί τη μελέτη.

ΝΕΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Όπως ήδη γνωρίζουμε έχει αποφασιστεί η κατανάλωση καυσίμων περιεκτικότητας σε θείο 0,5% από το 2020. Οι επιπτώσεις στη λειτουργία των πλοίων μας θα είναι σοβαρές διότι είτε πρέπει να πληρώνουμε ακριβότερα καύσιμα είτε να προχωρήσουμε σε μετασκευές υψηλού κόστους.

Είμαστε πολύ κοντά στο 2020 και οι εταιρείες μας πρέπει να προγραμματίζονται για μία ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο.

ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2016/679 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679 εισάγονται νέα δεδομένα στην προστασία των προσωπικών δεδομένων με υποχρεώσεις τήρησης διαδικασιών εκπαίδευσης του προσωπικού, καθορισμού υπευθύνου σε κάθε εταιρεία και πολύ σοβαρά πρόστιμα σε περίπτωση διαπίστωσης προβλημάτων και μη τήρησης των ενδεδειγμένων διαδικασιών.

Στον Σύνδεσμό μας έγινε παρουσίαση του νέου Κανονισμού από το Δικηγορικό Γραφείο «Πιστιόλης-Τριαντάφυλλος» και την εταιρεία «Ιντρασόφτ», με την οποία συνεργάζονται.

ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

α) Ομάδα εργασίας για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου της ακτοπλοΐας

Όπως γνωρίζετε έχει συσταθεί ομάδα εργασίας για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου της Ακτοπλοΐας. Ο ΣΕΕΝ εκπροσωπείται στην ομάδα από τον υποφαινόμενο και τον κ. Κρασανάκη ενώ συμμετέχει και ο κ. Αγαπητός ως εκπρόσωπος του ΝΕΕ.

Τις θέσεις μας τις γνωρίζετε καθώς σας τις έχουμε ήδη κοινοποιήσει. Μπορώ να πω ότι δεν είμαστε ευχαριστημένοι από τις εργασίες της Ομάδας. Διαπιστώνουμε έλλειψη γραμματειακής υποστήριξης και συντονισμού, ενώ οι συναντήσεις δεν είναι τακτικές. Οι προτάσεις μας κυρίως αφορούν στην περαιτέρω απελευθέρωση των υπηρεσιών, στη μείωση της γραφειοκρατίας και στη δημιουργία ξεκάθαρων και σαφών συνθηκών, κυρίως σε ότι αφορά στη δρομολόγηση πλοίων ούτως ώστε να αποφεύγονται οι παρερμηνείες, οι αντιπαραθέσεις και οι αμφισβητήσεις και βεβαίως η επίλυση προβλημάτων με Υπουργικές Αποφάσεις.

Στις περιπτώσεις που το θεσμικό μας πλαίσιο δεν είναι σαφές δημιουργείται ένα θολό τοπίο για το τι ισχύει, ενώ παρέχεται η δυνατότητα παρεμβάσεων και ρυθμίσεων από την πολιτική ηγεσία, κάτι το οποίο δεν επιθυμούμε και κάναμε αγώνες για να απαλλαγούμε. Άσχετα με τα τρέχοντα συμφέροντα κάθε εταιρείας πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι η δημιουργία ενός ξεκάθαρου θεσμικού πλαισίου θα αποβεί  προς όφελος όλων μας. Οι επιχειρηματικές μας δραστηριότητες, οι εξελίξεις και  οι αποφάσεις μας για επενδύσεις και νέες δραστηριότητες δεν είναι δυνατόν να εξαρτώνται και να λαμβάνονται, όταν δεν γνωρίζουμε με σαφήνεια τα ισχύοντα και το επιχειρηματικό πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργούμε.

Όλες οι εταιρείες που είναι εδώ σήμερα αναπτυχθήκαμε σε ένα ελεύθερο περιβάλλον και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Η επιστροφή μας δεκαετίες πίσω στις άδειες σκοπιμότητας, στον παρεμβατισμό, στις ρυθμίσεις και στην ανάπτυξη που βασιζόταν στην Κυβερνητική εύνοια θα είναι καταστροφική. Κατά την άποψή μου η έννοια της συγκοινωνιακής ανάγκης πρέπει να παραληφθεί από το νέο θεσμικό πλαίσιο το οποίο συζητάμε, διότι η δρομολόγηση ενός πλοίου πάντα καλύπτει μία ποσοτική ή ποιοτική ανάγκη. Επίσης η συγκοινωνιακή ανάγκη αποτέλεσε στο παρελθόν δικαιολογία για παρεμβάσεις από την πολιτεία, οι οποίες στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό.

Επίσης πρέπει να ξεκαθαρίσουμε την έννοια της διάκρισης, η οποία δεν έχει καμία σχέση με την προστασία συμφερόντων αλλά μόνο με την εξέταση των διαφόρων θεμάτων μας, βάσει συγκεκριμένων αρχών και προϋποθέσεων, γνωστών εκ των προτέρων.

Ο κώδικας δεοντολογίας τον οποίο αποφασίσαμε και συμφωνήσαμε μετά από προσπάθειες 10 ετών και τον οποίο πολλοί από εμάς τον ξεχνάμε όταν εξετάζονται αιτήματά μας, πρέπει να αποτελέσει τη βάση για την εξέταση των θεμάτων μας από το ΣΑΣ αλλά και τις μετέπειτα υπουργικές αποφάσεις. Έχουμε ήδη προτείνει να γίνει μία σχετική συζήτηση στο Συμβούλιο για την εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας, τον οποίο προτείνουμε με πιθανές αλλαγές που θα κριθούν απαραίτητες, ούτως ώστε να συμφωνηθεί η εφαρμογή συγκεκριμένων και εκ των προτέρων γνωστών αρχών στις οποίες θα βασίζονται οι αποφάσεις του ΣΑΣ . Στην περίπτωση αυτή μάλιστα θα είναι δυνατή η άμεση ικανοποίηση των αιτημάτων μας πριν από την σύγκλιση του Συμβουλίου, γεγονός πολύ σημαντικό στον προγραμματισμό των δρομολογίων μας και στην ανακοίνωσή τους.

Επίσης προτείνω όπως τα μέλη του Συνδέσμου μας που συμμετέχουν στο ΣΑΣ να απέχουν της ψηφοφορίας όταν συζητούνται θέματα των εταιριών τους. Αυτό το καταθέτω ως πρόταση και παρακαλώ για τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης.   

Η αποποινικοποίηση του Κλάδου παραμένει κυρίαρχο θέμα καθώς επίσης και η υλοποίηση αποφάσεων σχετικά με τις συνθέσεις των πληρωμάτων όπως προβλέπεται από τον Νόμο 4336/2015. Για το τελευταίο θέλω να πω ότι πάγια θέση του Συνδέσμου μας είναι η κατάργηση του ΠΔ 177/74. Παρόλα αυτά και εν όψει δυσκολιών στην κατάργησή του, η πρόταση για τον καθορισμό των συνθέσεων στην Ακτοπλοΐα στα πρότυπα της Αδριατικής μας βρίσκει σύμφωνους, παρά το γεγονός ότι και εδώ απαιτούνται υπουργικές αποφάσεις. Μια τέτοια ρύθμιση είχε συμπεριληφθεί στον Ν 4336/2015 ως μνημονιακή υποχρέωση. Δυστυχώς το θέμα μας δεν συμπεριελήφθη στην τελευταία αξιολόγηση. Κατόπιν τούτου έχουμε ήδη αναλάβει πρωτοβουλίες ούτως ώστε να συμπεριληφθεί στην επόμενη αξιολόγηση, τον Μάρτιο 2018.

β) Ομάδα Εργασίας για το ΗΣΚΕΠΠΑ

Ο Σύνδεσμός μας επίσης συμμετείχε και στην ομάδα εργασίας για το νέο ΠΔ που αφορά το ΗΣΚΘΕΕΑ το οποίο μετονομάζεται σε ΗΣΚΕΠΠΑ. Όλα τα θέματα εξετάστηκαν και αποφασίστηκαν από ομάδα εργασίας στην οποία συμμετείχαν στελέχη των εταιρειών μας (όσοι ενδιαφέρθηκαν) και τους οποίους θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα.

Η θέση του Συνδέσμου μας είναι ότι όλη αυτή η γραφειοκρατία δεν είναι απαραίτητη και το ΠΔ θα έπρεπε να αφορά την καταγραφή των υποχρεώσεων μας για την παροχή στοιχείων στις Δημόσιες Υπηρεσίες και όχι τον τρόπο με τον οποίο αυτόν παράγονται. Επίσης επιμείναμε να επεκταθεί η εφαρμογή του ΗΣΚΕΠΠΑ και στα ημερόπλοια.

Παρά το γεγονός ότι οι προτάσεις μας δεν έγιναν αποδεκτές, πετύχαμε την πιστοποίηση του συνόλου των πλοίων και των προορισμών κάθε εταιρείας σε μια βεβαίωση καθώς επίσης την έκδοση χωρίς προϋποθέσεις άυλων παραστατικών θαλάσσιας μεταφοράς, ενώ σε ότι αφορά τα ημερόπλοια έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες έκδοσης νέου ΠΔ από την αρμόδια υπηρεσία. Επίσης υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία επιλύονται, ενώ θα προσπαθήσουμε προ της υπογραφής του να κάνουμε και άλλες παρεμβάσεις. Γενικά το νέο ΗΣΚΕΠΠΑ θεωρείται μία θετική εξέλιξη.

Θέλω τέλος να σας ενημερώσω ότι συμμορφούμενη με την Ευρωπαϊκή  Οδηγία  2017/2109, επιβάλλεται η υποχρέωση αναγραφής της ημερομηνίας γέννησης και της εθνικότητας των επιβατών στο εισιτήριο.

γ) Πολυνομοσχέδιο ΥΝΑΝΠ

Στο πολυνομοσχέδιο του ΥΝΑΝΠ «Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και ΝΠ, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας ΥΝΑΝΠ κλπ» παρά τις προσπάθειές μας, πολλές συζητήσεις με την πολιτική ηγεσία και επιστολές διαμαρτυρίας, αλλά και με την κατάθεση υπομνήματος και με την προσωπική μας παρουσία στη συζήτηση του νομοσχεδίου στη Βουλή, με εξαίρεση τα θέματα που αφορούν την περισυλλογή στερεών αποβλήτων, δεν καταφέραμε να επιβάλουμε τις απόψεις μας. Συγκεκριμένα διαφωνήσαμε χωρίς επιτυχία με τις προγραμματικές συμβάσεις διότι ουσιαστικά δίνουν τη δυνατότητα στον Υπουργό να παρακάμψει τις διαγωνιστικές διαδικασίες και να συνάπτει συμβάσεις με Δήμους κλπ.

Επίσης διαφωνήσαμε με τα μέτρα για τη διασφάλιση της εξόφλησης των αποδοχών των ναυτικών και των ασφαλιστικών εισφορών, θεωρώντας ότι ήδη υπάρχουν μέτρα τα οποία λαμβάνονται ή μπορεί να ληφθούν, όπως η επίσχεση εργασίας ή απαγόρευση απόπλου από το ΝΑΤ κλπ. Τέλος διαφωνήσαμε με θέματα που αφορούν τα δικαιώματα των επιβατών και συγκεκριμένα με τις αποζημιώσεις ή άλλες υποχρεώσεις, οι οποίες επιβάλλονται σε περίπτωση ανωτέρας βίας και κακών καιρικών συνθηκών.

Καλωσόρισμα

Αγαπητέ επισκέπτη, με μεγάλη μας χαρά σε καλωσορίζουμε στον ιστότοπο του Συνδέσμου μας. Επιθυμία μας είναι ο χώρος αυτός να προάγει την επιβατηγό ναυτιλία, να αποτελέσει πηγή ενημέρωσης για το νησιωτικό τουρισμό, αλλά και να ενισχύσει την επικοινωνία μας με το επιβατικό κοινό...

Τα Μέλη μας

Αγία Μαρίνη ΝΕ
Aegean Flying Dolphins
Aegean Sea Lines
Alpha Lines
ANE Kalymnou
ANEK Lines
ANEΝΔΥΚ Seaways
ANMEZ Ferries
Blue Star Ferries
Dodekanisos Seaways
Fast Ferries
Golden Star Ferries
Goutos Lines
Hellenic Seaways
Levante Ferries
Minoan Lines
Skyros NE
ΣΤΑΡ ΤΖΕΜ NE
SuperFast Ferries
Triton Ferries
Ventouris Ferries
Crystal Cruises
Majestic International Cruises

Δρομολόγια Πλοίων

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Δελτίο Τύπου ΣΕΕΝ - 27.10.2023
  • 27 Οκτωβρίου 2023

Συνάντηση με τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (Σ.Ε.Ε.Ν) κ. Διονύση Θεοδωράτο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είχε σήμερα στο γραφείο του ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Χρήστος Στυλιανίδης, στην...

Γνωμοδότηση ΣΑΣ 8/2023
  • 23 Οκτωβρίου 2023

Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν στην υπ' αριθμ. 8 συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2023. Αναλυτικά μπορείτε να δείτε τα θέματα που συζητήθηκαν, με τις παρατηρήσεις...

Γνωμοδότηση ΣΑΣ 7/2023
  • 27 Σεπτεμβρίου 2023

Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν στην υπ' αριθμ. 7 συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2023. Αναλυτικά μπορείτε να δείτε τα θέματα που συζητήθηκαν, με τις παρατηρήσεις επί...

30

Εταιρείες

που συνδέουν με τα πλοία τους τα ελληνικά νησιά με την ηπειρωτική Ελλάδα, προσφέροντας αξιόπιστες και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.

97

Πλοία

τα οποία αποτελούν έναν από τους πιο σύγχρονους στόλους στην Ευρώπη.

115

Νησιά

εξυπηρετούνται σχεδόν σε καθημερινή βάση, εκ των οποίων 89 αποκλειστικά με τα πλοία, καθώς δεν υπάρχει αεροπορική σύνδεση.

20,32

εκ. επιβάτες

εκ των οποίων 18,82 εκατ. επιβάτες (3,53 εκατ. οχήματα) στην ακτοπλοΐα και 1,5 εκατ. επιβάτες (690.000 οχήματα) στην Αδριατική.

7,4%

Εισφορά στο ΑΕΠ

ή 13,6 δις € (6,6% ή 12,1 δις € στην ακτοπλοΐα και 0,8% ή 1,5 δις € στην Αδριατική).

332.000

Θέσεις εργασίας

αποτελώντας το 8,5% του συνολικού εργατικού δυναμικού της Ελλάδας (290.700 ή 7,4% στην ακτοπλοΐα και 41.300 ή 1,1% στην Αδριατική).