Ευρετήριο Άρθρου

Ο «Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας» ιδρύθηκε το έτος 1921 και αποτελεί τον φορέα εκπροσώπησης του κλάδου των επιβατηγών πλοίων στην Ελλάδα.

Μέλη του ΣΕΕΝ είναι ελληνικές και ευρύτερα κοινοτικές πλοιοκτήτριες και διαχειρίστριες εταιρείες επιβατηγών - οχηματαγωγών και επιβατηγών εν γένει πλοίων, τα οποία δραστηριοποιούνται στον χώρο της ακτοπλοΐας, των διεθνών γραμμών και της κρουαζιέρας.

Ο ΣΕΕΝ είναι θεσμικός συνομιλητής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και της Ελληνικής Κυβέρνησης για τη διαμόρφωση του ακτοπλοϊκού δικτύου και γενικότερα για όλα τα ζητήματα της επιβατηγού ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής.

Ως κοινωνικός εταίρος διαπραγματεύεται και υπογράφει τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας πληρωμάτων, ενώ είναι μέλος και του ΣΕΤΕ (Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων). 

Σκοπός του ΣΕΕΝ είναι η προάσπιση, προαγωγή και προβολή της σημασίας και συμβολής της επιβατηγού ναυτιλίας στην ελληνική οικονομία, στην προώθηση του τουριστικού προϊόντος της Χώρας και στην ανάπτυξη των νησιωτικών περιοχών, καθώς και η ανάληψη πρωτοβουλιών και ενεργειών για τη βελτιστοποίηση του λειτουργικού και θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της επιβατηγού ναυτιλίας στην Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παγκοσμίως.

Αποστολή του είναι να συμβάλει στον περαιτέρω εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη της σύγχρονης ελληνικής επιβατηγού ναυτιλίας, που δημιουργεί ένα ανταγωνιστικό εθνικό κεφάλαιο στον ευρωπαϊκό και παγκόσμιο οικονομικό ανταγωνισμό.

 

Ιστορία του Συνδέσμου

Ο Σύνδεσμος αριθμεί 98 χρόνια λειτουργίας. Ιδρύθηκε με αρχικό τίτλο «Πανελλήνιος Ακτοπλοϊκή Ένωσις» κατά την πρώτη Γενική Συνέλευση των ιδρυτικών μελών του στις 30 Απριλίου 1921, ενώ το πρώτο Καταστατικό που είχε συνταχθεί από τις 15 Μαρτίου 1921, εγκρίθηκε από το Πρωτοδικείο Πειραιά δύο περίπου μήνες αργότερα, στις 19 Μαΐου του ίδιου έτους.

Σύμφωνα με το αρχικό Καταστατικό, δικαίωμα να είναι κανείς μέλος είχε «Πας Έλλην ή εταιρεία οιαδήποτε, ιδιοκτήτης επιβατηγού ακτοπλοϊκού πλοίου χωρητικότητας ολικής άνω των πενήντα κόρων διαχειριζόμενος είτε μη τούτο δύναται να αποτελέσει μέλος» και σκοπός της Ένωσης ήταν «η δια κοινής συνεργασίας μελέτη και εφαρμογή των μέσων προς προστασίαν και προαγωγήν της δρομολογιακής εν γένει συγκοινωνίας επί ευρύτερων βάσεων αναλόγως των τότε συνθηκών προς κοινόν όφελος».

Τα ιδρυτικά μέλη ήταν 30, μεταξύ των οποίων οι εταιρείες:

Ελληνική Εταιρεία Θαλασσίων Επιχειρήσεων (12 πλοία), Εθνική Ατμοπλοΐα της Ελλάδος (11 πλοία), Ατμοπλοΐα Αδελφών Γιαννουλάτου (9 πλοία), Ατμοπλοΐα Πανταλέων (6 πλοία), Ατμοπλοΐα Αδελφών Χατζηκωνσταντή (3 πλοία), Ατμοπλοΐα Ελ. Βελιώτη (3 πλοία), Ατμοπλοΐα Π. Δαμουλάκη (2 πλοία), Ατμοπλοΐα Αδελφών Παντελή (2 πλοία), Ατμοπλοΐα Κ. Τόγια (2 πλοία), Ηπειρωτική Ατμοπλοΐα (2 πλοία), Επτανησιακή Ατμοπλοΐα (2 πλοία), Νησιωτική Ατμοπλοΐα (2 πλοία), καθώς και 18 ακόμη εταιρείες με 1 πλοίο.  

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε κατά τη Γενική Συνέλευση της 30ής Απριλίου 1921, συγκροτήθηκε από τους:

Λεωνίδα Εμπειρίκο Πρόεδρο, Γεώργιο Θεοδωρακάκο Αντιπρόεδρο, Ηλία Βλασσόπουλο Γενικό Γραμματέα, Δημήτριο Μερίτζο Ταμία και μέλη τους Αντώνιο Γιαννουλάτο, Νικόλαο Πανταλέων, Παύλο Δημουλάκη, Δημήτριο Παντελή και Ελευθέριο Βελλιώτη.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 1921, προστέθηκαν 10 ακόμη ατμοπλοϊκές εταιρείες ως μέλη της Ένωσης, οι Πειραϊκή Ατμοπλοΐα Γ. Δομεστίνη (3 πλοία), Ατμοπλοΐα Μεσογείου - Ευξείνου (2 πλοία) και 8 ακόμη εταιρείες με 1 πλοίο. Την επόμενη τριετία (μέχρι το 1924) είχαν προστεθεί 15 ακόμη (Απ. Ρίγγα, Μ. Διακάκη, Κυκλαδική, Κεφαλληνιακή, Δωδεκανησιακή, Ιωνίας, Σαρωνικός, κλπ.), ενώ με τη διάλυση της Διεύθυνσης Θαλασσίων Μεταφορών το 1922 (είχε συσταθεί από το ελληνικό κράτος για την αντιμετώπιση των αναγκών του έθνους κατά τη διάρκεια των πολέμων), τα πλοία περιήλθαν στους φυσικούς τους πλοιοκτήτες, ο συνολικός αριθμός των οποίων ανήλθε σε 122.

Την εποχή εκείνη η Ένωση βρέθηκε κάτω από αντίξοες περιστάσεις, καθώς ο Α' Παγκόσμιος Πόλεμος και στη συνέχεια η Μικρασιατική Καταστροφή προκάλεσαν την κατάρρευση της Ελλάδας "των πέντε θαλασσών και δύο ηπείρων" και μοιραία η δραστηριότητα της ελληνικής ακτοπλοΐας περιορίστηκε στον στενό πλέον ελλαδικό χώρο (Αιγαίο, Ιόνιο και Κρητικό Πέλαγος), συρρικνώνοντας δραματικά τη διακίνηση επιβατών και εμπορευμάτων. 

Με την κήρυξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού έθεσε σε εφαρμογή το σχέδιο θαλασσίων μεταφορών και ως τις 31 Οκτωβρίου 1940 είχε ολοκληρωθεί η επίταξη των πλοίων. Μεταξύ 6ης Απριλίου και 31ης Μαΐου 1941, κατά τη διάρκεια της γερμανικής εισβολής στην Ελλάδα, ο ακτοπλοϊκός στόλος καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς κι ενώ προηγουμένως είχε προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες στον ελληνοϊταλικό πόλεμο, χωρίς απώλειες. Τα Γραφεία της Ένωσης στεγάζονταν από την ίδρυσή της στο Μέγαρο Γιαννουλάτου στον Πειραιά, όμως στις 6 Ιουνίου 1941 το κτίριο επιτάχθηκε από τα γερμανικά στρατεύματα και ο τότε Πρόεδρος Παναγής Γιαννουλάτος μετέφερε τα αρχεία του σωματείου στο Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδος. Η Ένωση ενεργοποιήθηκε ξανά μετά την απελευθέρωση της Ελλάδας και η πρώτη μεταπολεμική Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε στις 9 Νοεμβρίου 1945.

Το 1969 με τροποποίηση του Καταστατικού η επωνυμία της Ένωσης έγινε «Ένωσις Εφοπλιστών Επιβατηγών Πλοίων». Είχε προηγηθεί η σχετική απόφαση στη Γενική Συνέλευση της 27ης Δεκεμβρίου 1968, με το σκεπτικό ότι η νέα επωνυμία «αφ' ενός μεν είναι πλέον αντιπροσωπευτική του αντικειμένου της Ενώσεως, αφ' ετέρου δε επιτρέπει τη δυνατότητα συμμετοχής πλοιοκτητών ασχολουμένων με την εκμετάλλευσιν παντός τύπου και κατηγορίας επιβατηγών πλοίων εις τρόπον ώστε να καταστεί δυνατή η συμμετοχή, σε μίαν ευρύτεραν της παρούσης Ένωσιν, πάντων των με το επιβατηγόν πλοίον ασχολουμένων».

Το 2004 με νέα τροποποίηση του Καταστατικού μετονομάστηκε σε «Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας», όπως ισχύει μέχρι σήμερα. Είχε εγκριθεί ομόφωνα στη Γενική Συνέλευση τον Ιανουάριο του ίδιου έτους κι έπειτα από τις προβλεπόμενες διαδικασίες κύρωσης από το Πρωτοδικείο επισημοποιήθηκε την 28η Δεκεμβρίου 2004, ώστε «να διευρυνθούν οι στόχοι και σκοποί του Συνδέσμου, με την εγγραφή μελών που αναπτύσσουν κάθε είδους δραστηριότητα στις θαλάσσιες μεταφορές με επιβατηγά και επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία».


Διατελέσαντες Πρόεδροι

Αναλυτικά όλοι οι διατελέσαντες Πρόεδροι του Συνδέσμου, από την ίδρυσή του το 1921 μέχρι σήμερα:

Λεωνίδας Α. Εμπειρίκος (1872-1947), Πρόεδρος το 1921

Από τους ιδρυτές και πρώτος Πρόεδρος της Ένωσης, συνιδρυτής της εταιρείας "Εθνική Ατμοπλοΐα της Ελλάδος" το 1909. Γεννημένος στην Άνδρο εξελέγη τρεις φορές βουλευτής Κυκλάδων, ενώ από 14 Ιουνίου 1917 μέχρι 18 Ιανουαρίου 1918 χρημάτισε Υπουργός Επισιτισμού και Αυταρκείας στην κυβέρνηση Βενιζέλου. Υπήρξε επίσης πρώτος Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Εθνικής Οικονομίας.

 

Νικόλαος Π. Πανταλέων, Πρόεδρος το 1924

Γιος του Παναγιώτη Πανταλέοντος, μετά τον θάνατο του οποίου το 1914 μαζί με τον αδελφό του Δημοσθένη ανέλαβαν την εταιρεία "Ατμοπλοΐα Πανταλέοντος" και υπό την επωνυμία "Υιοί Π. Πανταλέοντος" συνέχισαν το έργο της επί 12 έτη. Αργότερα συμμετείχε και στην ίδρυση της εταιρείας "Ακτοπλοΐα της Ελλάδος (ΑΚΤΕΛ)".

 

Γεώργιος Α. Ποταμιάνος (1868-1932), Πρόεδρος 1925-1932

Γεννήθηκε στην Κεφαλονιά. Στα 18 του χρόνια απέκτησε δίπλωμα πλοιάρχου και στα 23 του σε συνεργασία με τον πατέρα του απέκτησε το πρώτο του καράβι. Ιδρυτής της εταιρείας "Ηπειρωτική Ατμοπλοΐα", το 1919 μετέφερε την έδρα της στον Πειραιά. Από τους ιδρυτές της Ένωσης της οποίας χρημάτισε Πρόεδρος ως το 1932, χρονιά του θανάτου του.


Αθανάσιος Στ. Μανουηλίδης (1888-1954), Πρόεδρος 1933-1935

Γεννήθηκε στη Ραιδεστό. Το 1926 μαζί με τα αδέλφια του Μανώλη και Γιώργο ίδρυσαν την εταιρεία "Ατμοπλοΐα Μανουηλίδη". Συνιδρυτής το 1939 της εταιρείας "Ελληνικαί Μεσογειακαί Γραμμαί Α.Ε. (ΕΛΜΕΣ)" και Διευθύνων Σύμβουλος αυτής, μέχρι τον θάνατό του τον Μάιο του 1954.

 

Λεόντιος Τεργιάζος (1881-1936), Πρόεδρος το 1936

Καταγόταν από την Κωνσταντινούπολη αλλά είχε γεννηθεί στη Ραιδεστό. Από πολύ νέος ασχολήθηκε με τις εμπορικές και ναυτιλιακές εργασίες και εξελίχθηκε σε εφοπλιστή φορτηγών και επιβατηγών πλοίων, μετά την εγκατάστασή του στον Πειραιά. Ανέλαβε καθήκοντα Προέδρου της Ένωσης το 1936, απεβίωσε όμως αιφνιδίως τον Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς.

 

Παναγής Α. Γιαννουλάτος (1905-1961), Πρόεδρος 1937-1948

Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Με πρωτοβουλία του το 1929 ιδρύθηκε η εταιρεία "Ακτοπλοΐα της Ελλάδος (ΑΚΤΕΛ)", ενώ δέκα χρόνια αργότερα το 1939 ήταν συνιδρυτής της εταιρείας "Ελληνικαί Μεσογειακαί Γραμμαί Α.Ε. (ΕΛΜΕΣ)". Υπήρξε επίσης αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών και Γενικός Γραμματέας του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος.


Αναστάσιος Γ. Ποταμιάνος (1901-1975), Πρόεδρος 1948-1952

Πρωτότοκος γιος του Γεωργίου Ποταμιάνου, μετά τον θάνατο του οποίου το 1932 ανέλαβε τη διεύθυνση της "Ηπειρωτικής". Το 1953 εγκαινίασε τον τομέα της κρουαζιέρας στην Ελλάδα με το επιβατηγό πλοίο "Σεμίραμις", το οποίο μετασκευάσθηκε σε περιηγητικό, εκτελώντας τακτικές κρουαζιέρες στο Αιγαίο. Χρημάτισε Υπουργός Συγκοινωνιών στην κυβέρνηση Πιπινέλη από 17 Ιουνίου μέχρι 29 Σεπτεμβρίου 1963, ενώ υπήρξε και συγγραφέας του βιβλίου "Συμβολή εις την μελέτη του ναυτιλιακού προβλήματος", που εκδόθηκε το 1945.

 

Σπύρος Στ. Τυπάλδος (1893-1993), Πρόεδρος 1953-1955

Γεννήθηκε στην Κεφαλονιά. Μαζί με τον αδελφό του Χαράλαμπο ίδρυσαν το 1934 την εταιρεία "Ατμοπλοΐα Αιγαίου". Οραματίστηκε και υλοποίησε το πρώτο ελληνικό διαφημιστικό φιλμ για τα αξιοθέατα των ελληνικών νησιών, ενώ καθιέρωσε τον θεσμό των κατασκηνώσεων στην Ελλάδα.

 

Χαράλαμπος Στ. Τυπάλδος (1897-1986), Πρόεδρος 1956-1966

Μικρότερος αδελφός του Σπύρου Τυπάλδου, τον οποίο διαδέχθηκε στην προεδρία της Ένωσης το 1956. Σταδιοδρόμησε στον χώρο της ακτοπλοΐας με την εταιρεία "Ατμοπλοΐα Αιγαίου", παράλληλα όμως υπήρξε πρωτοπόρος καθιερώνοντας τις μαζικές λαϊκές κρουαζιέρες στα ελληνικά νησιά.


Νικόλαος Φ. Καβουνίδης (1912-1977), Πρόεδρος 1967-1977

Γεννήθηκε στην Τριγλία της Μικράς Ασίας. Σπούδασε νομικά και το 1943 πήρε άδεια δικηγορίας, συνέχισε ωστόσο την οικογενειακή παράδοση διευθύνοντας την εταιρεία "Ακτοπλοΐα Καβουνίδου ΑΕ" . Συμμετείχε στην Ένωση επί 31 συναπτά έτη, από την ενεργοποίησή της μεταπολεμικά τον Νοέμβριο του 1945 ως Γενικός Γραμματέας και από το 1967 ως Πρόεδρος, θέση που διατήρησε μέχρι τον θάνατό του, τον Ιανουάριο του 1977.

 

Κωνσταντίνος Α. Ρίγγας (1913-2004), Πρόεδρος 1977-1979

Γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη. Σπούδασε νομικά στο Παρίσι, από όπου πήρε το διδακτορικό του δίπλωμα το 1938. Εγκαινίασε την εφοπλιστική του σταδιοδρομία ως σύμβουλος της εταιρείας "Ακτοπλοΐα της Ελλάδος (ΑΚΤΕΛ)", ενώ για πολλά χρόνια διατέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος της εταιρείας "Ελληνικαί Μεσογειακαί Γραμμαί Α.Ε. (ΕΛΜΕΣ)".

 

Ανδρέας Α. Ποταμιάνος, Πρόεδρος 1980-2002

Γεννήθηκε το 1933 στον Πειραιά. Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Ναυτικό Δίκαιο στο London School of Economics. Το 1961 έγινε μέλος της Διοίκησης της "Ηπειρωτικής" και το 1975 μετά τον θάνατο του πατέρα του Αναστάσιου, ανέλαβαν με τον αδελφό του Γιώργο τη Διεύθυνση της εταιρείας. Συμμετέχει στα ΔΣ της Ένωσης από το 1967 και είναι ο μακροβιότερος Πρόεδρος αυτής με θητεία 23 ετών. Υπήρξε επίσης Πρόεδρος των Special Olympics Ελλάδος και του Ναυτικού Ομίλου Ελλάδος. Το 2003 ανακηρύχθηκε Επίτιμος Πρόεδρος του Συνδέσμου. 


Περικλής Στ. Παναγόπουλος (1935-2019), Πρόεδρος 2003-2008

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε στην Ελβετία και αμέσως μετά εργάσθηκε στην εταιρεία του Ευγένιου Ευγενίδη. Το 1971 ίδρυσε την εταιρεία "Royal Cruise Line", ενώ το 1995 με τα νεότευκτα πλοία της "Superfast Ferries"  δραστηριοποιήθηκε στην Αδριατική και από το 1999 με την "Blue Star Ferries" και στην ακτοπλοΐα. Υπήρξε επίσης Πρόεδρος του Ελληνικού Νηογνώμονα. Το 2009 ανακηρύχθηκε Επίτιμος Πρόεδρος του Συνδέσμου.

 

Μάρκος Α. Φόρος, Πρόεδρος 2009-2011

Γεννήθηκε το 1948 στη Χίο. Σπούδασε στο London School of Economics and Political Science και συνέχισε στο Harvard Graduate School of Business Administration. Το 1976 ξεκίνησε στον Όμιλο Χανδρή και από το 1987 δραστηριοποιήθηκε στις διεθνείς κρουαζιέρες. Επί προεδρίας του το 2009 ο Σύνδεσμος απέκτησε ιδιόκτητα γραφεία.

 

Απόστολος Κ. Βεντούρης, Πρόεδρος 2011-2012

 

Μιχάλης Γ. Σακέλλης, Πρόεδρος 2012-σήμερα

 

Καλωσόρισμα

Αγαπητέ επισκέπτη, με μεγάλη μας χαρά σε καλωσορίζουμε στον ιστότοπο του Συνδέσμου μας. Επιθυμία μας είναι ο χώρος αυτός να προάγει την επιβατηγό ναυτιλία, να αποτελέσει πηγή ενημέρωσης για το νησιωτικό τουρισμό, αλλά και να ενισχύσει την επικοινωνία μας με το επιβατικό κοινό.

Τα Μέλη μας

Αγία Μαρίνη ΝΕ
Aegean Flying Dolphins
Aegean Speed Lines
ANEK Lines
ANES Ferries
ANMEZ Ferries
Blue Star Ferries
Dodekanisos Seaways
Fast Ferries
Golden Star Ferries
Goutos Lines
Hellenic Seaways
Kateros
Lane Lines
Levante Ferries
Minoan Lines
Sea Jets
Skyros NE
SuperFast Ferries
Silver Sea Cruises

Δρομολόγια Πλοίων

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Γνωμοδότηση ΣΑΣ 2/2019
  • 14 Μαΐου 2019

Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν στην υπ' αριθμ. 2 συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 13 Μαΐου 2019. Αναλυτικά μπορείτε να δείτε τα θέματα που συζητήθηκαν, με τις παρατηρήσεις επί...

Γνωμοδότηση ΣΑΣ 1/2019
  • 13 Φεβρουαρίου 2019

Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν στην υπ' αριθμ. 1 συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019. Αναλυτικά μπορείτε να δείτε τα θέματα που συζητήθηκαν, με τις παρατηρήσεις...

Διοικητικό Συμβούλιο ΣΕΕΝ
  • 12 Φεβρουαρίου 2019

Την Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση του ΣΕΕΝ και οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου με τριετή θητεία. Κατά την πρώτη συνεδρίαση του ΔΣ την 12η Φεβρουαρίου 2019, συγκροτήθηκε σε σώμα και...

30

Εταιρείες

που συνδέουν με τα πλοία τους τα ελληνικά νησιά με την ηπειρωτική Ελλάδα, προσφέροντας αξιόπιστες και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.

97

Πλοία

τα οποία αποτελούν έναν από τους πιο σύγχρονους στόλους στην Ευρώπη.

95

Νησιά

εξυπηρετούνται σχεδόν σε καθημερινή βάση, εκ των οποίων 69 αποκλειστικά με τα πλοία, καθώς δεν υπάρχει αεροπορική σύνδεση.

17,52

εκ. επιβάτες

εκ των οποίων 16 εκατ. επιβάτες (3 εκατ. οχήματα) στην ακτοπλοΐα και 1,52 εκατ. επιβάτες (688.000 οχήματα) στην Αδριατική.

9,2%

Εισφορά στο ΑΕΠ

ή 16,1 δις € (7,3% στην ακτοπλοΐα και 1,9% στην Αδριατική).

349.000

Θέσεις εργασίας

αποτελώντας το 9,7% του συνολικού εργατικού δυναμικού της Ελλάδας (284.000 στην ακτοπλοΐα και 65.000 στην Αδριατική).