Ενόψει της υποβολής των δηλώσεων δρομολόγησης πλοίων για τη δρομολογιακή περίοδο 2020-2021 υπενθυμίζεται ότι η δήλωση θα πρέπει, προκειμένου το πλοίο να δρομολογηθεί με τη διαδικασία της τακτικής δρομολόγησης, να υποβληθεί μέχρι την 31.01.2020 συνοδευόμενη από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

Επισημαίνεται ότι, προκειμένου η αρμόδια Υπηρεσία να αναζητήσει αυτεπαγγέλτως αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Γενικής ή Δικαστικής χρήσης του πλοιοκτήτη ή των προσώπων που αναφέρονται στην παράγραφο 3, του άρθρου τρίτου του υπ' αριθμ. 3332.2/03/13/28-08-2013 Υ.Α., θα πρέπει μαζί με τη δήλωση δρομολόγησης να συνυποβάλλεται επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, συνοδευόμενο από συμπληρωμένες Υπεύθυνες Δηλώσεις των ως άνω αναφερόμενων προσώπων, όπου θα αναφέρεται ότι τα στοιχεία των φωτοαντίγραφων Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας είναι τα ορθά και ότι εξουσιοδοτείται η αρμόδια Υπηρεσία να αναζητήσει αυτεπάγγελτα το Ποινικό Μητρώο.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής των στοιχείων του πλοιοκτήτη ή της εταιρείας ή του προσώπου που εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία, θα πρέπει να προσκομίζονται άμεσα στην αρμόδια Υπηρεσία τα νέα αυτά στοιχεία.

Επιπροσθέτως, σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου τέταρτου του Νόμου 2932/2001 (Α' 145), ο πλοιοκτήτης έχει την υποχρέωση να αναγράφει στη δήλωση τα δρομολόγια που θα εκτελεί το πλοίο σε συγκεκριμένη γραμμή ή γραμμές του δικτύου, τους λιμένες αφετηρίας, τελικού προορισμού και ενδιάμεσους κατά σειρά προσέγγισης, τις ημέρες και ώρες απόπλου και κατάπλου από και σε αυτούς καθώς και τον προγραμματιζόμενο χρόνο ετήσιας επιθεώρησης του πλοίου εντός της δρομολογιακής περιόδου.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για την πιστή τήρηση και εφαρμογή όλων των προαναφερομένων, καθόσον σε διαφορετική περίπτωση η αρμόδια Υπηρεσία θα βρεθεί στη δυσάρεστη θέση να απορρίψει δήλωση δρομολόγησης πλοίου, δεδομένου ότι η μη πληρότητα του φακέλου αποτελεί λόγος απόρριψής της.

Καλωσόρισμα

Αγαπητέ επισκέπτη, με μεγάλη μας χαρά σε καλωσορίζουμε στον ιστότοπο του Συνδέσμου μας. Επιθυμία μας είναι ο χώρος αυτός να προάγει την επιβατηγό ναυτιλία, να αποτελέσει πηγή ενημέρωσης για το νησιωτικό τουρισμό, αλλά και να ενισχύσει την επικοινωνία μας με το επιβατικό κοινό.

Τα Μέλη μας

Αγία Μαρίνη ΝΕ
Aegean Flying Dolphins
Aegean Speed Lines
ANEK Lines
ANES Ferries
ANMEZ Ferries
Blue Star Ferries
Dodekanisos Seaways
Fast Ferries
Golden Star Ferries
Goutos Lines
Hellenic Seaways
Kateros
Lane Lines
Levante Ferries
Minoan Lines
Sea Jets
Skyros NE
SuperFast Ferries
Silver Sea Cruises

Δρομολόγια Πλοίων

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Γνωμοδότηση ΣΑΣ 7/2019
  • 08 Ιανουαρίου 2020

Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν στην υπ' αριθμ. 7 συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2019. Αναλυτικά μπορείτε να δείτε τα θέματα που συζητήθηκαν, με τις παρατηρήσεις...

Γνωμοδότηση ΣΑΣ 6/2019
  • 08 Ιανουαρίου 2020

Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν στην υπ' αριθμ. 6 συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019. Αναλυτικά μπορείτε να δείτε τα θέματα που συζητήθηκαν, με τις παρατηρήσεις επί...

Γνωμοδότηση ΣΑΣ 5/2019
  • 27 Νοεμβρίου 2019

Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν στην υπ' αριθμ. 5 συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019. Αναλυτικά μπορείτε να δείτε τα θέματα που συζητήθηκαν, με τις παρατηρήσεις...

30

Εταιρείες

που συνδέουν με τα πλοία τους τα ελληνικά νησιά με την ηπειρωτική Ελλάδα, προσφέροντας αξιόπιστες και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.

97

Πλοία

τα οποία αποτελούν έναν από τους πιο σύγχρονους στόλους στην Ευρώπη.

95

Νησιά

εξυπηρετούνται σχεδόν σε καθημερινή βάση, εκ των οποίων 69 αποκλειστικά με τα πλοία, καθώς δεν υπάρχει αεροπορική σύνδεση.

17,52

εκ. επιβάτες

εκ των οποίων 16 εκατ. επιβάτες (3 εκατ. οχήματα) στην ακτοπλοΐα και 1,52 εκατ. επιβάτες (688.000 οχήματα) στην Αδριατική.

9,2%

Εισφορά στο ΑΕΠ

ή 16,1 δις € (7,3% στην ακτοπλοΐα και 1,9% στην Αδριατική).

349.000

Θέσεις εργασίας

αποτελώντας το 9,7% του συνολικού εργατικού δυναμικού της Ελλάδας (284.000 στην ακτοπλοΐα και 65.000 στην Αδριατική).