Ευρετήριο Άρθρου

Ομιλία κ. Μιχάλη Σακέλλη στην Ημερίδα που διοργανώθηκε από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με θέμα: "Η ακτοπλοΐα ως συνδετικός κρίκος της νησιωτικής Περιφέρειας με την Ηπειρωτική χώρα" και έλαβε χώρα στο Δημαρχείο Νάξου, την Πέμπτη 31 Μαΐου 2018:

«Η τοποθέτησή μας αφορά τις προτάσεις του ΣΕΕΝ για την αναμόρφωση του Θεσμικού Πλαισίου. Οι θέσεις μας για τα τρέχοντα θέματα που μας απασχολούν βασίζονται στην κείμενη νομοθεσία και στις μέχρι σήμερα αποφάσεις του ΣΑΣ. Το θεσμικό πλαίσιο της Ακτοπλοΐας είναι ο σημαντικότερος παράγοντας στη διαμόρφωση του επιπέδου των Ακτοπλοϊκών υπηρεσιών. 

Το θεσμικό πλαίσιο: 

·        ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΙ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

·        ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

·        ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

·        ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΝΑΥΛΩΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΣ ΘΕΤΙΚΑ Ή ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

·        ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ

Στο παρελθόν το θεσμικό πλαίσιο είχε αρνητικό ρόλο στην ανάπτυξη των Ακτοπλοϊκών μας συγκοινωνιών και στην ανανέωση του Ακτοπλοϊκού μας στόλου. Το ΠΔ 684/1976 το οποίο ρύθμιζε τα Ακτοπλοϊκά θέματα προέβλεπε τη χορήγηση άδειας, της λεγόμενης ΑΔΕΙΑΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ, για τη δρομολόγηση πλοίου στις Ελληνικές Ακτοπλοϊκές Γραμμές. Η άδεια αυτή εχορηγείτο με απόφαση του εκάστοτε Υπουργού Ναυτιλίας, η οποία θεωρητικά και μόνο θεωρητικά βασιζόταν στην ύπαρξη ή μη συγκοινωνιακών αναγκών. 

Την περίοδο 1980-2000 έγιναν πολλά λάθη που κάθε άλλο παρά βοήθησαν την ανάπτυξη των Ακτοπλοϊκών μας συγκοινωνιών. Η έγκριση των ΑΔΕΙΩΝ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ βασιζόταν σε προσωπικές εκτιμήσεις και προσωπικές σχέσεις με αποτέλεσμα να μοιραστεί η Ακτοπλοΐα σε συγκεκριμένες εταιρείες, σε κάθε γραμμή, χωρίς να είναι δυνατή η είσοδος τρίτων.

Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 3577/92 που κατοχύρωνε την ελεύθερη παροχή Ακτοπλοϊκών  Υπηρεσιών δεν μας βρήκε έτοιμους να ανταγωνιστούμε τις μεγάλες Ευρωπαϊκές Εταιρείες και δικαίως ζητήσαμε την παράταση για την εφαρμογή του μέχρι το 2004 με τη διαφορά ότι το διάστημα αυτό δεν το χρησιμοποιήσαμε για τη δημιουργία συνθηκών ελεύθερου ανταγωνισμού, γεγονός το οποίο θα μας οδηγούσε σε ανάπτυξη με ναυπήγηση ή αγορά νέων πλοίων για την ανανέωση του Ακτοπλοϊκού μας στόλου. Την αναστολή εφαρμογής του Ευρωπαϊκού κανονισμού τη χρησιμοποιήσαμε δυστυχώς για να κατοχυρωθούν για μερικά ακόμα χρόνια τα ίδια συμφέροντα.

Τα πράγματα άλλαξαν με τον Νομό 2932/2001, ο οποίος έπαιξε σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις διότι προέβλεπε:

·        ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΜΕ ΑΠΛΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ

·        ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

·        ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ Ή ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

·        ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

·        ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Σταδιακά ο Νόμος 2932/2001 βελτιώθηκε περαιτέρω και συνέβαλε θετικά στην αναβάθμιση των υπηρεσιών αλλά και στην παροχή διευκολύνσεων στις Εταιρείες για την αποτελεσματικότερη εκμετάλλευση των πλοίων τους, χωρίς να υποβαθμίζονται οι προσφερόμενες υπηρεσίες. Είναι βέβαιο ότι ο Ν. 2932/2001 όπως έχει διαμορφωθεί βοήθησε στην αντιμετώπιση της κρίσης μετά το 2009, ενώ η διαφοροποίηση των συνθηκών δρομολόγησης των ταχυπλόων είχε ως αποτέλεσμα όχι μόνο την παραμονή των ταχυπλόων στην εξυπηρέτηση των νησιών μας, αλλά και τη διευκόλυνση δρομολόγησης νέων πλοίων.

Παρόλα αυτά υπάρχουν πολλά ακόμα που πρέπει να γίνουν τα οποία πιστεύουμε ότι θα αναβαθμίσουν τις προσφερόμενες υπηρεσίες, διευκολύνοντας ταυτόχρονα και τη λειτουργία των υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας, ενώ μπορεί να συμβάλουν θετικά στη μείωση του κόστους λειτουργίας των πλοίων, συνεπώς και στους ναύλους. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας από 5-4-2017 συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας για την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου της Ακτοπλοΐας, στην οποία συμμετέχει και ο Σύνδεσμός μας.

Οι προτάσεις τις οποίες έχουμε καταθέσει αποβλέπουν:

·        ΣΤΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΑΦΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ Ή ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ

·        ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΕΡΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ

·        ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ Σ.Α.Σ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

·        ΣΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΑΡΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΘΑ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ  ΘΕΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΤΟ Σ.Α.Σ

·        ΣΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΜΑΣ ΑΠΟ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΟΠΩΣ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΜΑΣ ΜΕ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΟΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ

·        ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ Κ.Δ.Ν.Δ ΚΑΙ Κ.Ι.Ν.Δ

Καλωσόρισμα

Αγαπητέ επισκέπτη, με μεγάλη μας χαρά σε καλωσορίζουμε στον ιστότοπο του Συνδέσμου μας. Επιθυμία μας είναι ο χώρος αυτός να προάγει την επιβατηγό ναυτιλία, να αποτελέσει πηγή ενημέρωσης για το νησιωτικό τουρισμό, αλλά και να ενισχύσει την επικοινωνία μας με το επιβατικό κοινό.

Τα Μέλη μας

Αγία Μαρίνη ΝΕ
Aegean Flying Dolphins
Aegean Speed Lines
ANEK Lines
ANES Ferries
ANMEZ Ferries
Blue Star Ferries
Dodekanisos Seaways
Fast Ferries
Golden Star Ferries
Goutos Lines
Hellenic Seaways
Kateros
Lane Lines
Levante Ferries
Minoan Lines
Sea Jets
Skyros NE
SuperFast Ferries
Silver Sea Cruises

Δρομολόγια Πλοίων

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Γνωμοδότηση ΣΑΣ 2/2019
  • 14 Μαΐου 2019

Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν στην υπ' αριθμ. 2 συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 13 Μαΐου 2019. Αναλυτικά μπορείτε να δείτε τα θέματα που συζητήθηκαν, με τις παρατηρήσεις επί...

Γνωμοδότηση ΣΑΣ 1/2019
  • 13 Φεβρουαρίου 2019

Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν στην υπ' αριθμ. 1 συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019. Αναλυτικά μπορείτε να δείτε τα θέματα που συζητήθηκαν, με τις παρατηρήσεις...

Διοικητικό Συμβούλιο ΣΕΕΝ
  • 12 Φεβρουαρίου 2019

Την Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση του ΣΕΕΝ και οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου με τριετή θητεία. Κατά την πρώτη συνεδρίαση του ΔΣ την 12η Φεβρουαρίου 2019, συγκροτήθηκε σε σώμα και...

30

Εταιρείες

που συνδέουν με τα πλοία τους τα ελληνικά νησιά με την ηπειρωτική Ελλάδα, προσφέροντας αξιόπιστες και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.

97

Πλοία

τα οποία αποτελούν έναν από τους πιο σύγχρονους στόλους στην Ευρώπη.

95

Νησιά

εξυπηρετούνται σχεδόν σε καθημερινή βάση, εκ των οποίων 69 αποκλειστικά με τα πλοία, καθώς δεν υπάρχει αεροπορική σύνδεση.

17,52

εκ. επιβάτες

εκ των οποίων 16 εκατ. επιβάτες (3 εκατ. οχήματα) στην ακτοπλοΐα και 1,52 εκατ. επιβάτες (688.000 οχήματα) στην Αδριατική.

9,2%

Εισφορά στο ΑΕΠ

ή 16,1 δις € (7,3% στην ακτοπλοΐα και 1,9% στην Αδριατική).

349.000

Θέσεις εργασίας

αποτελώντας το 9,7% του συνολικού εργατικού δυναμικού της Ελλάδας (284.000 στην ακτοπλοΐα και 65.000 στην Αδριατική).