Κάθε μαs ταξίδι, ένα σημαντικό βήμα
για την ανάπτυξη των νησιών μας,
τον τουρισμό και την οικονομία μαs.

Ο Πρόεδρος κ. Μιχάλης Σακέλλης παρέστη στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, την Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2017, όπου συζητήθηκε το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις».

Επί των επιμέρους άρθρων του Σχεδίου Νόμου, ο κ. Σακέλλης επισήμανε τα ακόλουθα:

 

Άρθρο 76: Προγραμματικές Συμβάσεις Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας

Οι προγραμματικές συμβάσεις σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση εφαρμόζονται όταν έχουν εφαρμοστεί τα στάδια 1 & 2 που προβλέπονται από τον Ν. 2932/2001 δηλαδή η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και o μειοδοτικός διαγωνισμός, ο οποίος έχει αποβεί άκαρπος. Ο προβληματισμός μας αφορά στη δυνατότητα των τοπικών αρχών, οι οποίες δεν διαθέτουν γνώση και εμπειρία για να βρουν λύσεις για την Ακτοπλοϊκή εξυπηρέτηση του νησιού ή της περιοχής τους όταν το ίδιο το Υπουργείο αδυνατεί.

Επίσης μας προβληματίζει ιδιαίτερα η περίπτωση κατά την οποία ο πλοιοκτήτης τυγχάνει να είναι ο Δήμος ή η Περιφέρεια οπότε παρέχεται η δυνατότητα απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας, π.χ. από τον Δήμο στον Δήμο, γεγονός το οποίο αποτελεί ανεπίτρεπτη παρέμβαση στον ελεύθερο ανταγωνισμό. Βέβαια εδώ πρέπει να προσθέσουμε και τις αρνητικές μας εμπειρίες από παρόμοιες προσπάθειες στο παρελθόν (εταιρείες λαϊκής βάσεως κλπ.) οι οποίες κατέληξαν σε παταγώδη αποτυχία.

Τέλος δεν κατανοούμε το γεγονός ότι ενώ μιλάμε για κάλυψη επειγουσών συγκοινωνιακών αναγκών, η σύναψη προγραμματικών συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας προβλέπεται για μία πενταετία. Για τους λόγους αυτούς πιστεύουμε ότι είναι αντικειμενικά αδύνατον να εφαρμοστούν οι προτεινόμενες διαδικασίες και προτείνουμε την απόσυρση του άρθρου.

 

Άρθρο 78: Προστασία εργαζομένων σε ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις

Ο Σύνδεσμός μας συμφωνεί ότι οι εταιρείες πρέπει να είναι συνεπείς με τις υποχρεώσεις τους προς τους ναυτικούς διότι πλην των άλλων δημιουργούνται και συνθήκες άνισου ανταγωνισμού.

Με το προτεινόμενο άρθρο δίνεται η δυνατότητα στη Διοίκηση να παρεμβαίνει και μάλιστα με δικαίωμα απαγόρευσης απόπλου, σε οικονομικές διαφορές μεταξύ των εταιρειών και των ναυτικών για την προστασία των οποίων υπάρχει πλούσιο νομοθετικό πλαίσιο. Επιπλέον δε, από 18/1/2018 προβλέπεται υποχρεωτική ασφάλιση τεσσάρων μισθών από τα P & Ι Clubs. Σε ότι αφορά στις ασφαλιστικές εισφορές, υπενθυμίζουμε ότι αυτές είναι εξασφαλισμένες με την έννοια ότι δεν επιτρέπεται ο απόπλους των πλοίων χωρίς την εξόφληση των εισφορών ή τον διακανονισμό των οφειλών με τη σύμφωνη γνώμη του ΝΑΤ. 

Η αναφορά του άρθρου στους «βασικούς μισθούς» αντί «στις πάσης φύσεως απολαβές» μας βρίσκει σύμφωνους, πλην όμως προτείνουμε την απόσυρση του άρθρου διότι πιστεύουμε ότι δεν θα προσθέσει επιπλέον εξασφαλίσεις στους ναυτικούς μας.

 

Άρθρο 95: Τροποποιήσεις ν. 4256/2014 παρ. 14. Ημερόπλοια

Τα δρομολογημένα ε/γ πλοία στις ακτοπλοϊκές μας γραμμές είναι επιβαρυμένα με υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας όπως η υποχρεωτική δεκάμηνη απασχόληση, οι υποχρεωτικές συνθέσεις πληρωμάτων κλπ.

Για να είναι δυνατή η εκτέλεση από τα ημερόπλοια δρομολογίων αντί περιηγητικών πλόων, πρέπει να τεθεί ως απαραίτητη προϋπόθεση η επιβολή των ίδιων υποχρεώσεων με αυτές που προβλέπονται από τα δρομολογημένα ακτοπλοϊκά πλοία και η σύμφωνη γνώμη του ΣΑΣ.

 

Άρθρο 106: Παροχή λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου

Ένα πολύ σοβαρό θέμα που επιτέλους επιλύεται. Η ανάθεση των έργων για την αποκομιδή στερεών αποβλήτων με διαγωνιστική διαδικασία απέτυχε παταγωδώς καθώς είχε ως αποτέλεσμα τη μονοπωλιακή παροχή υπηρεσιών από την ίδια εταιρεία σε όλα τα λιμάνια της Ελλάδας. Επιθυμούμε να εκφράσουμε την ευαρέσκειά μας για τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, οι οποίες είναι βέβαιο ότι θα βελτιώσουν τις προσφερόμενες υπηρεσίες με ταυτόχρονη μείωση του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Παρόλα αυτά προτείνουμε να διαγραφεί η παράγραφος 6 διότι επιτρέπει στους Οργανισμούς Λιμένων να διαμορφώσουν ελεύθερα τις ελάχιστες απαιτήσεις πιστοποίησης, γεγονός το οποίο πιθανόν να έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό υποψήφιων παρόχων χωρίς ουσιαστικούς λόγους.

Τέλος θεωρούμε απαραίτητο οι νομίμως λειτουργούσες εταιρείες στην Ελλάδα να μην παρεμποδίζονται από τη συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών από τα πλοία.

 

Άρθρο 107: Μετασχηματισμός του ΚΕΠ του ΥΝΑΝΠ  

Ιδιαίτερα τονίζουμε τις δυσκολίες που θα προκληθούν στα τουριστικά παραδοσιακά ξύλινα σκάφη που εκτελούν ημερήσιους πλόες, εκδρομές, καθώς και στα αλιευτικά και λοιπά σκάφη, που σήμερα επιθεωρούνται μόνο από τα τοπικά κλιμάκια των Λιμενικών Αρχών. Επίσης πρέπει να διασφαλισθεί η λειτουργία και η συνεργασία των τοπικών κλιμακίων επιθεωρήσεως με τους Νηογνώμονες, προκειμένου για έκτακτα περιστατικά που συμβαίνουν σε όλα τα λιμάνια της χώρας. 

Καλωσόρισμα

Αγαπητέ επισκέπτη, με μεγάλη μας χαρά σε καλωσορίζουμε στον ιστότοπο του Συνδέσμου μας. Επιθυμία μας είναι ο χώρος αυτός να προάγει την επιβατηγό ναυτιλία, να αποτελέσει πηγή ενημέρωσης για το νησιωτικό τουρισμό, αλλά και να ενισχύσει την επικοινωνία μας με το επιβατικό κοινό.

Τα Μέλη μας

Αγία Μαρίνη ΝΕ
Aegean Flying Dolphins
Aegean Speed Lines
ANEK Lines
ANES Ferries
ANMEZ Ferries
Blue Star Ferries
Dodekanisos Seaways
Fast Ferries
Golden Star Ferries
Goutos Lines
Hellenic Seaways
Kateros
Kerkyra Lines
Lane Lines
Levante Ferries
Minoan Lines
Sea Jets
Skyros NE
SuperFast Ferries
Abou Merhi Cruises
Silver Sea Cruises

Δρομολόγια Πλοίων

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΣΕΕΝ: Απολογισμός 2017
  • 07 Φεβρουαρίου 2018

Στον απολογισμό του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας για το 2017, κατά την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της 7ης Φεβρουαρίου 2018, ο Πρόεδρος κ. Μιχάλης Σακέλλης έκανε αναφορά σε όλα τα θέματα που απασχόλησαν τον Σύνδεσμο στη διάρκεια...

Γνωμοδότηση ΣΑΣ 9/2017
  • 19 Δεκεμβρίου 2017

Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν στην υπ' αριθμ. 9 συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017. Αναλυτικά μπορείτε να δείτε τα θέματα που συζητήθηκαν, με τις παρατηρήσεις επί...

30

Εταιρείες

που συνδέουν με τα πλοία τους τα ελληνικά νησιά με την ηπειρωτική Ελλάδα, προσφέροντας αξιόπιστες και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.

97

Πλοία

τα οποία αποτελούν έναν από τους πιο σύγχρονους στόλους στην Ευρώπη.

95

Νησιά

εξυπηρετούνται σχεδόν σε καθημερινή βάση, εκ των οποίων 69 αποκλειστικά με τα πλοία, καθώς δεν υπάρχει αεροπορική σύνδεση.

17,52

εκ. επιβάτες

εκ των οποίων 16 εκατ. επιβάτες (3 εκατ. οχήματα) στην ακτοπλοΐα και 1,52 εκατ. επιβάτες (688.000 οχήματα) στην Αδριατική.

9,2%

Εισφορά στο ΑΕΠ

ή 16,1 δις € (7,3% στην ακτοπλοΐα και 1,9% στην Αδριατική).

349.000

Θέσεις εργασίας

αποτελώντας το 9,7% του συνολικού εργατικού δυναμικού της Ελλάδας (284.000 στην ακτοπλοΐα και 65.000 στην Αδριατική).